Paslaugos - 579883-2019

06/12/2019    S236

Lenkija-Gołcza: Atliekų rinkimo paslaugos

2019/S 236-579883

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 210-513684)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Gołcza
Adresas: Gołcza 80
Miestas: Gołcza
NUTS kodas: PL72 Świętokrzyskie
Pašto kodas: 32-075
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Alojzy Jakóbik
El. paštas: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl
Telefonas: +48 606206214

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.golcza.pl/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 6 gmin położonych w powiecie miechowskim w okresie od 1.1.2020 r. do 30.12.2020 r.”

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90511000 Atliekų rinkimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie 6 gmin położonych w powiecie miechowskim (tj. gmina Gołcza, gmina Charsznica, gmina Kozłów, gmina Racławice, gmina Słaboszów, gmina Książ Wielki) w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Odbiór odpadów obejmuje odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny i zmieszany.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 210-513684

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 03/12/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 10/12/2019
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 03/12/2019
Vietos laikas: 11:30
Turi būti:
Data: 10/12/2019
Vietos laikas: 11:30
VII.2)Kita papildoma informacija: