Paslaugos - 579900-2019

06/12/2019    S236

Lenkija-Krokuva: Valymo ir sanitarinės paslaugos

2019/S 236-579900

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 195-474134)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Adresas: ul. Prądnicka 80
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 31-202
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Michał Skowroński
El. paštas: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Telefonas: +48 126142552
Faksas: +48 126143486

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.szpitaljp2.krakow.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usługa utrzymania stanu epidemiologiczno-sanitarnego Szpitala.

Nuorodos numeris: DZ.271.106.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90900000 Valymo ir sanitarinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie stanu epidemiologiczno-sanitarnego dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ będące integralną częścią SIWZ

Gdziekolwiek w niniejszym ogłoszeniu przywołana jest ustawa lub przypis bez uszczegółowienia to należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.

W sekcji IV.2.6 określony termin 2 miesięcy należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – uprawnienie wynikające z art. 24aa ustawy.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 195-474134

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 09/12/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 09/12/2019
Vietos laikas: 11:30
Turi būti:
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 11:30
VII.2)Kita papildoma informacija: