ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 579944-2019

06/12/2019    S236    Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Białystok: Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos

2019/S 236-579944

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 222-544576)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Białystok
Nacionalinis registracijos Nr.: PL343
Adresas: ul. Słonimska 1
Miestas: Białystok
NUTS kodas: PL841
Pašto kodas: 15-950
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jolanta Aleksandrowicz, Anna Biendzio
El. paštas: zzp@um.bialystok.pl
Telefonas: +48 858696280
Faksas: +48 858696249

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.bip.bialystok.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.bialystok.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku

Nuorodos numeris: DGK-IV.271.65.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90000000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 222-544576

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.3)
Pirkimo dalies Nr.: dotyczy części I i II
Keistino teksto vieta: lit. b)
Yra:

b) co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, która będzie nadzorowała prace, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne w specjalizacji budownictwo hydrotechniczne lub melioracje.

Turi būti:

b) co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, która będzie nadzorowała prace, posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w specjalizacji budownictwo lub budownictwo hydrotechniczne lub melioracje.

Dalies numeris: IV.2.2)
Pirkimo dalies Nr.: dotyczy części I i II
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 20/12/2019
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: dotyczy części I i II
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 11:30
Turi būti:
Data: 20/12/2019
Vietos laikas: 11:30
VII.2)Kita papildoma informacija: