Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 579950-2019

06/12/2019    S236

Países Bajos-Goes: Servicios de desarrollo de software ofimático

2019/S 236-579950

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 219-537768)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Número de identificación fiscal: 261755964
Dirección postal: Westwal 37
Localidad: Goes
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 4461 CM
País: Países Bajos
Persona de contacto: Richard Harinck
Correo electrónico: richard.harinck@ggdzeeland.nl
Teléfono: +31 113249400
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ggdzeeland.nl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

IT Cloud diensten 2019 GGD Zeeland

Número de referencia: SIW007227
II.1.2)Código CPV principal
72212920 Servicios de desarrollo de software ofimático
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

De aanbestedende dienst heeft een opdracht voor het bouwen en onderhouden van een werkplekomgeving gebaseerd op Cloud technologie. Daarbij zoekt de aanbestedende dienst een leverancier (partnerschap) die in samenwerking met onze IT-afdeling een nieuwe omgeving ontwikkelt in Q1 2020. Deze 1e fase heet de voorbereidingsfase (design, realisatie tot implementatie) en vervolgens wordt er een partnership aangegaan voor advisering en ondersteuning op de nieuwe werkplekomgeving voor meerdere jaren. De overeenkomst zal afgesloten worden na de voorbereidingsfase met ingang van 1.4.2020.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/12/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 219-537768

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
En lugar de:
Fecha: 19/12/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 24/12/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
En lugar de:
Fecha: 18/03/2020
Léase:
Fecha: 24/03/2020
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
En lugar de:
Fecha: 19/12/2019
Hora local: 10:05
Léase:
Fecha: 24/12/2019
Hora local: 09:05
VII.2)Otras informaciones adicionales: