Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 579982-2021

12/11/2021    S220

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 220-579982

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 196-510216)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 15308799243
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
E-mail: halasz.katalin@bme.hu
Telefon: +36 14633368
Fax: +36 14633207
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bme.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.bme.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BME IFK tervezési feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR001202942021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

BME Innovációs és Fejlesztési Központ tervezési feladatainak ellátása.

A tervezési terület: 1111 Budapest, Goldmann György tér 1. (Hrsz.: 4107/24)

A BME előzetes tervei szerint egy cc. 30 000 m2 bruttó összterületű felépítményből és 3 pinceszintből álló ingatlan megépítése a cél.

A tervezett cc. 30 000 m2 bruttó felépítményi területen a kormányzati szervek és az egyetem a következők szerint osztoznának: a hivatalok által és a közösen használt területek 22 000m2 és a BME 8 000 m2, mely utóbbi tovább osztandó fele-fele arányban az egyetemi közvetlen alaptevékenységek (kutatás, fejlesztés, innováció, stb.) és az ezen klasszikus alaptevékenységeket egy újabb pillérként kiegészítő startup tevékenységeket támogató funkciói tekintetében.

A részletes feltételeket, elvárásokat a KD tartalmazza.

Rövidítések: Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Alvállalkozó (AV); Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD); Közbeszerzési Dokumentumok (KD). Eljárást megindító felhívás (felhívás)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/11/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 196-510216

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.14
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

II.2.5.) ponthoz: AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint értékeli.

Ponthatár: 0-10

1. részszempont értékelési módszer: fordított arányosítás,

1.1. alszempont: Nettó tervezési díj (nettó HUF) - súlyszám 45

1.2. alszempont: Tervezői művezetés nettó ellenértéke (nettó HUF/fő/mérnöknap) - súlyszám 5

2-5. résszempont (M.2.1, M.2.2, M.2.3. és M.2.4.) szakember többlettapasztalata): arányosítás

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: AK által megadott teljesítési időtartam naptári napban értendő. A teljesítés időtartama a Tervezési Szerződés hatályba lépését követően kezdődik.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján AK a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ak-nak kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot AT-nek kell megadnia. AT kötelessége annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást AK tényszerűen megindokolja.

Helyesen:

II.2.5.) ponthoz: AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint értékeli.

Ponthatár: 0-10

1. részszempont értékelési módszer: fordított arányosítás,

1.1. alszempont: Nettó tervezési díj (nettó HUF) - súlyszám 45

1.2. alszempont: Tervezői művezetés nettó ellenértéke (nettó HUF/fő/mérnöknap) - súlyszám 5

2-5. résszempont (M.2.1, M.2.2, M.2.3. és M.2.4.) szakember többlettapasztalata): arányosítás

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: AK által megadott teljesítési időtartam naptári napban értendő. A teljesítés időtartama a Tervezési Szerződés hatályba lépését követően kezdődik. AK a II.2.7.) pontban magadott határidő alatt csak a tervezési feladatok elvégzésének határidejét érti.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján AK a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ak-nak kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot AT-nek kell megadnia. AT kötelessége annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást AK tényszerűen megindokolja.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/11/2021
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 25/11/2021
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/11/2021
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 25/11/2021
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve tájékoztatja az eljárás iránt érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képez szerződéstervezet módosításra került, valamint felötlésre került az EKR-be tervezési ütemterv dokumentum is.