Servicios - 580029-2019

06/12/2019    S236

Hungría-Budapest: Servicios de desarrollo de software

2019/S 236-580029

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Número de identificación fiscal: AK17746
Dirección postal: Kapás utca 6–12.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1027
País: Hungría
Persona de contacto: Béres Tünde
Correo electrónico: kozbeszerzes@nemzetimobilfizetes.hu
Teléfono: +36 18008070
Fax: +36 18008079
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nemzetimobilfizetes.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.nemzetimobilfizetes.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása

II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72254000 Ensayo de software
80000000 Servicios de enseñanza y formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1027 Budapest, Kapás utca 6–12.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

A beszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform kialakításának alkalmazásfejlesztési feladatai, a szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzése, telepítése, speciális eszközök kifejlesztése, a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a központi rendszer és pilot rendszerek bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, rendszerintegráció, a teljes rendszer próbaüzemének biztosítása, a kapcsolódó ügyfélszolgálati szolgáltatás támogatása vállalkozási szerződés keretében.”

A beszerzési eljárás tárgya – amit jelen anyagban a továbbiakban INTEGRÁLT NEJP RENDSZER-nek nevezünk:

— A beüzemelt, működőképes NEJP központi rendszer, amely integráltan együttműködik a két megvalósított pilot rendszerrel. Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER lényegesebb elemei:

– NEJP központi rendszermodulok;

– a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges hardver eszközök;

– a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges szoftver termékek, licencek;

– a pilot rendszerek megvalósításához szükséges speciális, egyedi eszközök – továbbiakban pilot eszközök – (pl. járművekre kihelyezett fedélzeti eszközök, ellenőri készülékek, stb.).

– közlekedési kártyarendszer alapkoncepciójának kidolgozása és kiépítése az egyik pilotban

– ROP projektek keretén belül kiépült rendszerek illesztésének biztosítása

– a két pilothelyszínen, Debrecenben a DKV Zrt. működési területén mobiltelefon segítségével működő elektronikus jegyrendszer, valamit a VOLÁNBUSZ Zrt. egy meghatározott ellátási területén elektronikus közlekedési kártyarendszer megoldások kialakítása

— A pilot rendszerek dokumentált és kiértékelt próbaüzeme,

— Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER próbaüzeme, amely igazolja a működőképességét.

Teljes mennyiség: 1 db INTEGRÁLT NEJP RENDSZER

A teljesítés ütemei:

I. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer szoftver és hardver elemeinek szállítása.

II. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer I. részteljesítéssel nem érintett további elemeinek teljesítése

Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER szállításával és próbaüzemével kapcsolatosan ellátandó feladatok:

— informatikai rendszertervezés,

— a szükséges beszerzések lebonyolítása,

— programrendszer fejlesztése,

— interfészek kialakítása,

— az elkészült informatikai rendszer rendszerfejlesztői tesztelése (funkcionális, integrációs, teljesítmény teszt),

— a megrendelői teszteléshez, a próbaüzem lebonyolításához és az üzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése,

— a rendszer használatának oktatása,

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali minőségbiztosítása,

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali projektvezetése,

— közreműködés a megrendelői minőségellenőrzésben,

— a minőségellenőrzés és a próbaüzem során azonosított hibák javítása,

— a rendszer telepítése és beüzemelése,

— a teljes körű dokumentáció átadása az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER, illetve a pilotok tekintetében is,

— az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER bevezetése a két pilot rendszerben

— az integrált működés biztosítása,

— részvétel a kapcsolódó szakrendszerek integrációjában,

— a pilot eszközök beszerzése, szállítása és integrálása az informatikai rendszerbe,

— az oktatáshoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése.

A központi rendszer és a pilot rendszer próbaüzemének sikeres lezárása

— próbaüzem sikeres lezárása

További, a pilot eszközök szállításával kapcsolatos a fentiekben nem részletezett feladatok:

— műszaki rendszertervezés,

— a pilot eszközökön futó programok fejlesztése,

— a pilot eszközök módosítása/gyártása,

— az elkészült pilot eszközök gyártói tesztelése,

— a pilot eszközök teszteléséhez és üzembe állításához szükséges dokumentációk elkészítése,

— a pilot eszközök megadott helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése,

— a pilot eszközök oktatásának lebonyolítása.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KözOP-5.5.0-09-11- "Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" és Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 043-078850

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása.

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
01/02/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Antenna Hungária Zrt.
Dirección postal: Petzvál József u. 31–33.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1119
País: Hungría
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: I-Cell Mobilsoft Zrt.
Dirección postal: Hungária köz 5.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1143
País: Hungría
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Dirección postal: Könyves Kálmán körút 54–60.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1087
País: Hungría
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 3 490 000 000.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A szerződés módosításának időpontja: 12.11.2019

Felek rögzítik, hogy a 3.1.-3.3. pontokban rögzített szerződésmódosítások ténybeli alapja megegyezik, azt a Felek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésére alapozzák.

A 3.4. pontban rögzített szerződésmódosítás ténybeli alapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2019

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72254000 Ensayo de software
80000000 Servicios de enseñanza y formación
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

VII.1.4)Descripción del contrato:

A beszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform kialakításának alkalmazásfejlesztési feladatai, a szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzése, telepítése, speciális eszközök kifejlesztése, a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a központi rendszer és pilot rendszerek bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, rendszerintegráció, a teljes rendszer próbaüzemének biztosítása, a kapcsolódó ügyfélszolgálati szolgáltatás támogatása vállalkozási szerződés keretében.”

A beszerzési eljárás tárgya – amit jelen anyagban a továbbiakban INTEGRÁLT NEJP RENDSZER-nek nevezünk:

— A beüzemelt, működőképes NEJP központi rendszer, amely integráltan együttműködik a két megvalósított pilot rendszerrel. Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER lényegesebb elemei:

– NEJP központi rendszermodulok;

– a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges hardver eszközök;

– a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges szoftver termékek, licencek;

– a pilot rendszerek megvalósításához szükséges speciális, egyedi eszközök – továbbiakban pilot eszközök – (pl. járművekre kihelyezett fedélzeti eszközök, ellenőri készülékek, stb.).

– közlekedési kártyarendszer alapkoncepciójának kidolgozása és kiépítése az egyik pilotban

– ROP projektek keretén belül kiépült rendszerek illesztésének biztosítása

– a két pilothelyszínen, Debrecenben a DKV Zrt. működési területén mobiltelefon segítségével működő elektronikus jegyrendszer, valamit a VOLÁNBUSZ Zrt. egy meghatározott ellátási területén elektronikus közlekedési kártyarendszer megoldások kialakítása

— A pilot rendszerek dokumentált és kiértékelt próbaüzeme,

— Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER próbaüzeme, amely igazolja a működőképességét.

Teljes mennyiség: 1 db INTEGRÁLT NEJP RENDSZER

A teljesítés ütemei:

I. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer szoftver és hardver elemeinek szállítása.

II. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer I. részteljesítéssel nem érintett további elemeinek teljesítése

Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER szállításával és próbaüzemével kapcsolatosan ellátandó feladatok:

— informatikai rendszertervezés,

— a szükséges beszerzések lebonyolítása,

— programrendszer fejlesztése,

— interfészek kialakítása,

— az elkészült informatikai rendszer rendszerfejlesztői tesztelése (funkcionális, integrációs, teljesítmény teszt),

— a megrendelői teszteléshez, a próbaüzem lebonyolításához és az üzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése,

— a rendszer használatának oktatása,

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali minőségbiztosítása,

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali projektvezetése,

— közreműködés a megrendelői minőségellenőrzésben,

— a minőségellenőrzés és a próbaüzem során azonosított hibák javítása,

— a rendszer telepítése és beüzemelése,

— a teljes körű dokumentáció átadása az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER, illetve a pilotok tekintetében is,

— az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER bevezetése a két pilot rendszerben

— az integrált működés biztosítása,

— részvétel a kapcsolódó szakrendszerek integrációjában,

— a pilot eszközök beszerzése, szállítása és integrálása az informatikai rendszerbe,

— az oktatáshoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése.

A központi rendszer és a pilot rendszer próbaüzemének sikeres lezárása

— próbaüzem sikeres lezárása

További, a pilot eszközök szállításával kapcsolatos a fentiekben nem részletezett feladatok:

— műszaki rendszertervezés,

— a pilot eszközökön futó programok fejlesztése,

— a pilot eszközök módosítása/gyártása,

— az elkészült pilot eszközök gyártói tesztelése,

— a pilot eszközök teszteléséhez és üzembe állításához szükséges dokumentációk elkészítése,

— a pilot eszközök megadott helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése,

— a pilot eszközök oktatásának lebonyolítása.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 16
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 509 888 200.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Antenna Hungária Zrt.
Dirección postal: Petzvál József u. 31–33.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1119
País: Hungría
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: I-Cell Mobilsoft Zrt.
Dirección postal: Hungária köz 5.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1143
País: Hungría
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Dirección postal: Könyves Kálmán körút 54–60.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1087
País: Hungría
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

A Szerződésmódosítás a Szerződés alábbi lényegi elemeit érinti:

2.1.1. Pótmunka szükségessége miatt vállalkozói díj megemelése: Vállalkozó a törzsadatokhoz kapcsolódó akadály elhárítása érdekében a megvalósítandó rendszeren fejlesztéseket hajt végre, amelyre tekintettel pótmunkák elvégzése szükséges, amely hatással van a vállalkozói díjra, az megemelkedik a jelen szerződésmódosítás 3.2. pontjában rögzítettek szerint.

2.1.2. Teljesítési határidők módosulása: az akadályoztatás eredményeként a teljesítési határidő módosul a jelen szerződésmódosítás 3.1. pontjában rögzítettek szerint.

2.1.3. A II. mérföldkő megbontása: a II. mérföldkő megbontásra kerül II/A., II/B., II/C. és II/D. ütemekre, mivel a NEK kártyarendszerhez kapcsolódó akadályoztatás változatlanul fennáll, a teljesítés csak bizonyos munkanemekre folytatódhat, továbbá a II. és a III. ütem között bizonyos feladatok tekintetében szükséges volt néhány feladat átütemezése, melyet a jelen szerződésmódosítás 3.1. pontja részletesen tartalmaz.

2.1.4. Fizetési ütemezés módosulása: A II. mérföldkő megbontása II/A., II/B., II/C. és II/D. ütemre a fizetési ütemezés megbontását is maga után vonja a jelen szerződésmódosítás 3.3. pontjában részletezettek szerint.

2.1.5. Műszaki tartalmat érintő változások: Termékek módosítása és további termékek szállítása miatt a műszaki tartalom módosítása is szükségessé vált, melyre a jelen szerződésmódosítás 3.4. pontjában utalunk, és a módosított műszaki tartalom részletezését a jelen Szerződésmódosítás 1. számú melléklete rögzíti.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

A NEJP projekt rendszertervezési fázisában kidolgozásra kerültek az alapadatokkal kapcsolatos Transmodel adatkörleírások, amelyeket az NM Zrt. 17.4.2018 napján átadott a KTI-nek. A KTI 23.5.2018 napján tartott konzorciumi megbeszélésen jelezte, hogy az adatkörleírásoknak megfelelő módon a KTI az alapadatokat nem tudja biztosítani.

A szerződés megkötésekor (1.2.2017) kellő gondosság mellett egyik fél számára sem volt előre látható, hogy az alapadatokat a KTI nem fogja tudni megfelelően biztosítani, a törzs- és alapadatok hiánya miatt elvégzendő pótmunkák szükségesek a rendszer működéséhez, nem változtatják meg annak általános jellegét, ezért megfelelnek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített feltételnek.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 3 490 000 000.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 3 509 888 200.00 HUF