Servicios - 580029-2019

06/12/2019    S236

Hungría-Budapest: Servicios de desarrollo de software

2019/S 236-580029

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Número de identificación fiscal: AK17746
Dirección postal: Kapás utca 6–12.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1027
País: Hungría
Persona de contacto: Béres Tünde
Correo electrónico: kozbeszerzes@nemzetimobilfizetes.hu
Teléfono: +36 18008070
Fax: +36 18008079
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nemzetimobilfizetes.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.nemzetimobilfizetes.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása

II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72254000 Ensayo de software
80000000 Servicios de enseñanza y formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 043-078850

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása.

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
VII.1.4)Descripción del contrato:

A beszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform kialakításának alkalmazásfejlesztési feladatai, a szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzése, telepítése, speciális eszközök kifejlesztése, a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a központi rendszer és pilot rendszerek bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, rendszerintegráció, a teljes rendszer próbaüzemének biztosítása, a kapcsolódó ügyfélszolgálati szolgáltatás támogatása vállalkozási szerződés keretében.”

A beszerzési eljárás tárgya – amit jelen anyagban a továbbiakban INTEGRÁLT NEJP RENDSZER-nek nevezünk:

— A beüzemelt, működőképes NEJP központi rendszer, amely integráltan együttműködik a két megvalósított pilot rendszerrel. Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER lényegesebb elemei:

– NEJP központi rendszermodulok;

– a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges hardver eszközök;

– a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges szoftver termékek, licencek;

– a pilot rendszerek megvalósításához szükséges speciális, egyedi eszközök – továbbiakban pilot eszközök – (pl. járművekre kihelyezett fedélzeti eszközök, ellenőri készülékek, stb.).

– közlekedési kártyarendszer alapkoncepciójának kidolgozása és kiépítése az egyik pilotban

– ROP projektek keretén belül kiépült rendszerek illesztésének biztosítása

– a két pilothelyszínen, Debrecenben a DKV Zrt. működési területén mobiltelefon segítségével működő elektronikus jegyrendszer, valamit a VOLÁNBUSZ Zrt. egy meghatározott ellátási területén elektronikus közlekedési kártyarendszer megoldások kialakítása

— A pilot rendszerek dokumentált és kiértékelt próbaüzeme,

— Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER próbaüzeme, amely igazolja a működőképességét.

Teljes mennyiség: 1 db INTEGRÁLT NEJP RENDSZER

A teljesítés ütemei:

I. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer szoftver és hardver elemeinek szállítása.

II. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer I. részteljesítéssel nem érintett további elemeinek teljesítése

Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER szállításával és próbaüzemével kapcsolatosan ellátandó feladatok:

— informatikai rendszertervezés,

— a szükséges beszerzések lebonyolítása,

— programrendszer fejlesztése,

— interfészek kialakítása,

— az elkészült informatikai rendszer rendszerfejlesztői tesztelése (funkcionális, integrációs, teljesítmény teszt),

— a megrendelői teszteléshez, a próbaüzem lebonyolításához és az üzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése,

— a rendszer használatának oktatása,

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali minőségbiztosítása,

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali projektvezetése,

— közreműködés a megrendelői minőségellenőrzésben,

— a minőségellenőrzés és a próbaüzem során azonosított hibák javítása,

— a rendszer telepítése és beüzemelése,

— a teljes körű dokumentáció átadása az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER, illetve a pilotok tekintetében is,

— az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER bevezetése a két pilot rendszerben

— az integrált működés biztosítása,

— részvétel a kapcsolódó szakrendszerek integrációjában,

— a pilot eszközök beszerzése, szállítása és integrálása az informatikai rendszerbe,

— az oktatáshoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése.

A központi rendszer és a pilot rendszer próbaüzemének sikeres lezárása

— próbaüzem sikeres lezárása

További, a pilot eszközök szállításával kapcsolatos a fentiekben nem részletezett feladatok:

— műszaki rendszertervezés,

— a pilot eszközökön futó programok fejlesztése,

— a pilot eszközök módosítása/gyártása,

— az elkészült pilot eszközök gyártói tesztelése,

— a pilot eszközök teszteléséhez és üzembe állításához szükséges dokumentációk elkészítése,

— a pilot eszközök megadott helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése,

— a pilot eszközök oktatásának lebonyolítása.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 16
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 509 888 200.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Antenna Hungária Zrt.
Dirección postal: Petzvál József u. 31–33.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1119
País: Hungría
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: I-Cell Mobilsoft Zrt.
Dirección postal: Hungária köz 5.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1143
País: Hungría
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Dirección postal: Könyves Kálmán körút 54–60.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1087
País: Hungría
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

A NEJP projekt rendszertervezési fázisában kidolgozásra kerültek az alapadatokkal kapcsolatos Transmodel adatkörleírások, amelyeket az NM Zrt. 17.4.2018 napján átadott a KTI-nek. A KTI 23.5.2018 napján tartott konzorciumi megbeszélésen jelezte, hogy az adatkörleírásoknak megfelelő módon a KTI az alapadatokat nem tudja biztosítani.

A szerződés megkötésekor (1.2.2017) kellő gondosság mellett egyik fél számára sem volt előre látható, hogy az alapadatokat a KTI nem fogja tudni megfelelően biztosítani, a törzs- és alapadatok hiánya miatt elvégzendő pótmunkák szükségesek a rendszer működéséhez, nem változtatják meg annak általános jellegét, ezért megfelelnek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített feltételnek.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 3 490 000 000.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 3 509 888 200.00 HUF