Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 580062-2020

02/12/2020    S235

Polen-Ostrów Wielkopolski: Medicinsk utrustning

2020/S 235-580062

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 180-434016)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
Postadress: ul. Limanowskiego 20/22
Ort: Ostrów Wielkopolski
Nuts-kod: PL416 Kaliski
Postnummer: 63-400
Land: Polen
Kontaktperson: Monika Mosoń
E-post: zamowienia@szpital.osw.pl
Telefon: +48 625951118
Internetadress(er):
Allmän adress: www.szpital.osw.pl

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dostawa sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku przeznaczonych do opieki nad pacjentem dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Referensnummer: FDZP.226.25.2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33100000 Medicinsk utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku przeznaczonych do opieki nad pacjentem dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie zostało podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych do poszczególnych pakietów (do 59 pakietów).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/11/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 180-434016

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Del nr: wszystkie
Plats där texten ska ändras: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
I stället för:
Datum: 30/11/2020
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 04/12/2020
Lokal tid: 10:00
Avsnitt nummer: IV.2.7
Del nr: wszystkie
Plats där texten ska ändras: Warunki otwarcia ofert
I stället för:

Data: 30/11/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, POLSKA, pokój nr 13 w budynku administracyjnym.

Ska det stå:

Data: 04/12/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, POLSKA, pokój nr 13 w budynku administracyjnym.

VII.2)Övriga upplysningar: