Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 580142-2021

12/11/2021    S220

Poland-Sosnowiec: Construction supervision services

2021/S 220-580142

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 206-538041)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Postal address: al. Zwycięstwa 20
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 41-200
Country: Poland
E-mail: h.musialik@um.sosnowiec.pl
Telephone: +48 322960721
Fax: +48 322960581
Internet address(es):
Main address: www.um.sosnowiec.pl
Address of the buyer profile: www.um.sosnowiec.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Małachowskiego

Reference number: WZP.271.1.96.2021.JS
II.1.2)Main CPV code
71520000 Construction supervision services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Małachowskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538041

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/12/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 13/02/2022
Read:
Date: 26/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 19/11/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 03/12/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: