Suministros - 580222-2019

06/12/2019    S236

Polonia-Gdansk: Módems

2019/S 236-580222

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 210-514378)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Energa-Operator SA
Dirección postal: ul. Marynarki Polskiej 130
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-557
País: Polonia
Persona de contacto: Leszek Filipski
Correo electrónico: leszek.filipski@energa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zakupy.energa-operator.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa modemów komunikacji zastępczej M2M

Número de referencia: P/1/0105/2019
II.1.2)Código CPV principal
32552410 Módems
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modemów komunikacji zastępczej M2M.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które różnią się pomiędzy sobą ilością niektórych z zamawianych produktów, zgodnie z wyszczególnieniem ujętym w opisie dla danej części zamówienia w punkcie II.2 ogłoszenia o zamówieniu, w podziale na zamówienie podstawowe oraz zamówienie opcjonalne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Realizacja zamówienia będzie odbywała się w sposób i na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 210-514378

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Miejsce
En lugar de:

Energa Operator S.A., ul. Reja 23, Gdańsk, POLSKA, miejsce: budynek ERA, pok. B.0.10.

Léase:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk, POLSKA, Olivia Business Centre, bud. Olivia Tower, sala nr 557, V p.

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 03/12/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 13/12/2019
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 03/12/2019
Hora local: 13:30
Léase:
Fecha: 13/12/2019
Hora local: 13:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: