Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 580223-2019

06/12/2019    S236

Polonia-Poznań: Paquetes de software de control industrial

2019/S 236-580223

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 148-365711)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Aquanet SA
Dirección postal: ul. Dolna Wilda 126
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-492
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Turzańska-Oleksyn
Correo electrónico: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl
Teléfono: +48 618359233
Fax: +48 618359321
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://aquanet.ezamawiajacy.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego KSNT dla Poznańskiego systemu kanalizacyjnego

Número de referencia: Z/35/2019
II.1.2)Código CPV principal
48150000 Paquetes de software de control industrial
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego KSNT dla Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego. Realizacja zadania podzielona jest na III etapy (etapy II i III mogą odbywać się równolegle):

— etap I – opracowanie projektu wdrożenia systemu SCADA,dostawa, montaż i uruchomienie oprogramowania i sprzętu na obiekcie SUW Wiśniowa i Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, składający się z 2 części:

a) pierwsza część – opracowanie projektu I i wdrożenia systemu SCADA dostawa, montaż i uruchomienie oprogramowania i sprzętu na obiekcie SUW Wiśniowa i Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach;

b) druga część – opracowanie projektu II:

— etap II – wykonanie i uruchomienie aplikacji SCADA na sprzęcie dla poszczególnych obiektów PSK,

— etap III – realizacja szkoleń dla pracowników Zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 148-365711

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 05/12/2019
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 17/01/2020
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 05/12/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 17/01/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: