Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 58031-2018

08/02/2018    S27

Belgija-Bruxelles: Tehnička pomoć pri ostvarivanju izvješća o obnovljivoj energiji za 2018.

2018/S 027-058031

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Energy
Poštanska adresa: Rue Demot 24-26
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ENER-C1-TENDERS@EC.EUROPA.EU
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/energy/en
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička pomoć pri ostvarivanju izvješća o obnovljivoj energiji za 2018.

Referentni broj: ENER/C1/2016-507
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj ugovora pružiti je tehničku pomoć pri pripremi izvješća o obnovljivoj energiji u Europi za 2018. Navedena pomoć obuhvaća:

— prikupljanje podataka, analizu i procjenu napretka u području primjene obnovljive energije te nacionalnih mjera kojima se takva primjena promiče, u 28 država članica EU-a na temelju izvješća o napretku država članica u pogledu obnovljive energije podnesenih 2017., drugih izvješća i studija, kao i vlastitog istraživanja,

— prikupljanje podataka o tržištima biogoriva, biomase i bioplina u EU-u te utjecajima potrošnje biogoriva, biomase i bioplina u EU-u.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će biti izvršeni u objektima izvoditelja radova. Sastanci između izvoditelja i Komisije održat će se u prostorima Komisije u Bruxellesu.

II.2.4)Opis nabave:

Aktivnosti podrške obuhvaćaju sljedeća 4 zadatka koji se smatraju neodvojivima i jednako važnima.

Zadatak 1: kvantitativna analiza napretka država članica u području primjene obnovljivih izvora energije.

Zadatak 2: kvalitativna analiza napretka država članica u području primjene obnovljivih izvora energije.

Zadatak 3: analiza biogoriva/biotekućina, biomase i bioplina upotrijebljenih za proizvodnju obnovljive energije.

Zadatak 4: pregled rada dobrovoljnih sustava.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta predložene metodologije / Ponder: 42
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada / Ponder: 14
Kriterij kvalitete - Naziv: Mjere kontrole kvalitete / Ponder: 14
Cijena - Ponder: 30
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: RADNI PROGRAM OBZOR 2020. ZA 2016.–2017.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 098-192936
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: ENER/C1/2016-507
Naziv:

Tehnička pomoć pri ostvarivanju izvješća o obnovljivoj energiji za 2018.

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
14/12/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Ecofys Netherlands BV
Poštanska adresa: Kanaalweg 15G
Mjesto: Utrecht
NUTS kod: NL310 Utrecht
Poštanski broj: 3526 KL
Država: Nizozemska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 800 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 719 841.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Dio: 34 %

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Telefaks: +33 3881-79062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/02/2018