Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 58036-2021

05/02/2021    S25

Magyarország-Budapest: Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése

2021/S 025-058036

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
E-mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Balaton tervezés_kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000376022020
II.1.2)Fő CPV-kód
45247000 Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére" című projekt (KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása – kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítésével – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 249 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Lesence rendszer fejlesztése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45232410 Csatornahálózat építése
45233228 Útburkolat építése
45240000 Vízi létesítmények építése
45247000 Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése
45252124 Kotrási és szivattyúzási munkák
45262300 Betonozás
45262400 Acélszerkezet felállítása
48612000 Adatbázis-kezelési rendszerek
48614000 Adatgyűjtő rendszerek
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Szigliget, Badacsonytördemic, Szigliget, Raposka, Kisapáti, Hegymagas, Balatonederics, Nemesvita

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

Lesence rendszeren tervezett beavatkozások

— Tapolca-patak

— A meglévő uszadék- és olajfogó műtárgy felújítása a 71-es út keresztezésénél az 1+760 km szelvénynél,

— Uszadékfogó rács telepítése Szigligeten a Patak utcánál, az 1+092 km szelvénynél,

— KÖV csatorna

— a 3+913 - 4+825 km közötti szakaszon a meder teljes szelvényű kőszórásos stabilizálása

— meglévő 5 db áteresz műtárgy átépítése és/vagy rekonstrukciója, vízkormányzási lehetőség érdekében tiltótáblák felszerelése a 0+345 és a 4+080 kmsz-ben lévő műtárgyakra

— 0+060 - 0+110 km szelvények között 50,0 m hosszban túlkotort sankoló tér kialakítása

— Vízhozammérő monitoring állomások alépítményei:

O 0+140 kmsz

O 4+836 kmsz

— Vízminőségmérő monitoring állomás 0+024 kmsz,

— Kétöles patak

— Vízhozammérő monitoring állomás alépítménye a 0+989 km - 1+004 km közötti szakaszon

— Meglévő uszadék- és olajfogó műtárgy felújítása az 1+053 km - 1+083 km szelvények között

— Nemesvitai árok

— Vízminőségi monitoring állomás alépítmény a Lesence-szűrőmező nyugati kifolyójához, a Nemesvitai-árok 0+595 - 0+608 km szakaszán

— Vízhozammérő monitoring állomás alépítmény a Nemesvitai-árok 0+537 km - 0+555 km közötti szakaszán

— Sankoló tér kialakítása a 2+414 - 2+464 km szelvények között

— Lesence patak

— Vízminőségi monitoring állomás a Lesence-szűrőmező keleti kifolyón

— Vízhozammérő monitoring állomás a Lesence patak 5+383 km szelvényében

— A KÖV csatorna Lesence patak torkolatnál a szűrőmező megközelíthetősége érdekében, 85 fm hosszan stabilizált fenntartóút létesítése

— Lesence patak 0+918 km szelvényében betétpallós vb. fenékduzzasztó építése

— Lesence patak 0+938 km szelvényében a fenékduzzasztó felett, 210 fm hosszú, összekötő csatorna építése a Világos patak 1+060 km szelvényébe csatlakozva,

— Tervezett áteresz Lesence-Világos patak összekötő csatorna 0+184 km szelvényében

— Tervezett áteresz a Lesence patak 2+200 kmsz-ben

— A Lesence patak 2+115 kmsz-ben meglévő betonba rakott terméskő fenékduzzasztó elbontása és helyette egy új betétpallós vb. fenékduzzasztó építése

— 2+825 - 2+875 km szelvények közötti szakaszon sankolótér kialakítása

— Lesence szűrőmező

— A nádas szűrőmezőben rehabilitációs célú vonalas és mozaikos, felületi kotrás elvégzése, a 88 800 m3 kotort anyagból szigetek kialakítása. Az iszapcsapdaként működő mély anyagárkokból hidromechanizációs iszapeltávolítás, melynek mennyisége 29 722 m3. A teljes kotort mennyiség 118 522 m3. Az eltávolítható extrahálható foszfor mennyisége 7,94 t, a szervesanyag 7 074 t.

A vonalas és a mozaikos, felületi kotrással érintett terület nagysága összesen 10,9 ha. A 6 db sziget területe 7,3 ha. A hidromechanizációs kotrással érintett terület nagysága 3,0 ha.

A szűrőmező területén, a beavatkozással érintett területeken szükséges a mozaikos növényzetirtás, kiszállítással és megsemmisítéssel.

— Hidromechanizációs iszap elhelyezése a szűrőmező víztéren kívüli, északi területén tervezett zagytereken

— A szűrőmező megfelelő vízszintszabályozására D100-as fenékleürítő bukós csőzsilip építése

— A DK-i kivezető bukó műtárgy átalakítása

— A 2 db meglévő kivezető bukó műtárgy acélszerkezetinek, - bukóélek, a hordalékfogó rácsok, a kezelőhidak az életvédelmi korlátokkal és a vízmércék - teljes felújítása.

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kis-Balaton nagyműtárgyainak rekonstrukciója

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45233228 Útburkolat építése
45240000 Vízi létesítmények építése
45247000 Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése
45262310 Vasbetonozás
45262330 Betonjavítás
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45442300 Felületvédelmi munkák
48612000 Adatbázis-kezelési rendszerek
48614000 Adatgyűjtő rendszerek
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Keszthely, Zalakaros

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

— Kis-Balaton 4T műtárgy rekonstrukciója

— Vasbeton műtárgy rekonstrukciója (betonfelületek tisztítása, javítása)

— Gépészeti munkák (a síktábla és a billenőtábla teljes körű felújítása; a hidraulikai rendszer rekonstrukciója)

— Kezelőhíd felújítása

Aszfaltburkolat, járda bontása, alépítmény javítása; hídgerendák, lakatos szerkezetek felülettisztítása, javítása, felületi bevonatok készítése, új MBL szigetelés, dilatáció beépítés a híd mindkét végén, aszfaltburkolat visszaépítése, járda csúszásgátló bevonat készítése

— Teljes villamos hálózat rekonstrukciója

Az összes kapcsoló, kapcsolótábla, érzékelő, jeladó, relé, jelzőkábel és tápkábel cseréje, új EPH hálózat szerelése, kiegészítő villámvédelem építése

— Villamos és irányítástechnikai berendezések

Villamos berendezések, üzemviteli automatikák, kábelezés felújítása, térvilágítás korszerűsítése, szabadtéri csatlakozó dobozok cseréje, mérőműszerek korszerűsítése, jelátviteli berendezés felújítása, szabványos mérőhely kiépítése.

— Távjelző rendszer

A műtárgy távjelzőrendszerbe történő illesztése távközlő eszközökkel, a meglévő ESZTER rendszerhez illesztés. Kiépítés a jeladó oldalon; jelfogadás (DATAQUA) rendszerrel (már kiépített).

— A kezelőépület felújítása

Héjazat és lécezés bontása, új lécezés és sötétbarna cserepeslemez héjazat beépítése eresz-szegélyképzésekkel, külső lambériák mázolása, nyílászárók mázolása.

— A bekötőút felújítása

Kétoldali padkarendezés, profilozás, a burkolat felújítása.

— Kis-Balaton 21T műtárgy rekonstrukciója

Az elzárótáblák (szegmens és billenő), valamint támkapu teljes körű felújítása, a teljes hidraulikai rendszer rekonstrukciója.

— Vasbeton műtárgy rekonstrukciója

Betonfelületek tisztítása, javítása; acél- és lakatosipari szerkezetek korrózióvédelmének felújítása; a műtárgy háttöltésének rekonstrukciója.

— Gépészeti munkák

Az elzárótáblák (szegmens és billenőtábla), valamint támkapu teljes körű felújítása, a teljes hidraulikai rendszer rekonstrukciója.

— Kezelőhíd felújítása

Aszfaltburkolat bontása, vasbeton pályalemez felületi tisztítása és javítása,

Járda javítása, hídgerendák-, acél korlátok felújítása, új MBL szigetelés kiépítése, dilatáció beépítés, aszfaltburkolat visszaépítése, járda csúszásgátló bevonata.

— Uszadékkiemelő térbeton rekonstrukciója

— A teljes villamos hálózat rekonstrukciója

Az összes kapcsoló, kapcsolótábla, érzékelő, jeladó, relé, jelzőkábel és tápkábel cseréje, új EPH hálózat szerelése, villámvédelem építése

— Villamos és irányítástechnikai berendezések

Villamos berendezések felújítása, üzemviteli automatikák felújítása, kábelezés felújítása, térvilágítás korszerűsítése, mérőműszerek korszerűsítése, jelátviteli berendezés felújítása.

— Távjelző rendszer

A műtárgy távjelzőrendszerbe történő illesztése távközlő eszközökkel, a meglévő ESZTER rendszerhez illesztés. Kiépítés jeladó oldalon; a jelfogadás (DATAQUA) rendszerrel (már kiépített).

— A kezelőépület felújítása

A felújítás legfőbb eleme a vizesblokk felújítása, tetőablak csere, csapadékvíz elvezetés, lábazat utólagos szigetelése, homlokzati festés, mázolás.

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kisvízfolyások műtárgyainak rekonstrukciója

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45233228 Útburkolat építése
45240000 Vízi létesítmények építése
45247000 Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése
45252124 Kotrási és szivattyúzási munkák
45262310 Vasbetonozás
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
48612000 Adatbázis-kezelési rendszerek
48614000 Adatgyűjtő rendszerek
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Lovas, Szigliget, Ábrahámhegy, Örvényes, Balatonfüred, Palóznak

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

— Lovasi-séd

— Burkolat felújítása a 71-es út alatti szakaszon, a Lovasi-séd 0+183 km - 0+213 km szelvényei között

— Thomson bukó cseréje a 0+261 km szelvényben

— Lovasi-séd nádas szűrőtározó

— Szűrőmezőn rehabilitációs kotrás

— 0+290-0+680 kmsz. között a tározótérben lévő Lovasi séd mederszakasz kotrása,

— A töltés altalaj szivárgásainak lezárására a 0+270-0+470 tkmsz között összesen 187,00 fm acél szádlemez fal leverése

— A leeresztő műtárgy elzáró szerkezetének rekonstrukciója

— A Lovasi-séd tározó fölött a 0+921-0+936 kmsz. között sankoló tér kialakítása fenntartó úttal,

— Kéki patak

— Új uszadékfogó rács építése a 0+104 fkm-ben

— Új hordalékfogó műtárgy a 0+619 fkm-ben

— Új vb. kezelőlépcső kialakítása a 0+592 fkm-ben

— Mederburkolat rekonstrukciója a 0+578 - 0+599 fkm szelvények között, a meglévő vízmérő műtárgy alatti szakaszon

— Örvényesi-Séd

— Új hordalékfogó műtárgy építése az 1+158-szelvényben, belterületen,

— Meglévő hordalékfogó műtárgy rekonstrukciója 0+050 - 0+200 km

Szelvények között:

Meglévő patkó alakú hordalékfogó javítása, felújítása. Fenntartó út, és két bejáró építése üzemeltetéséhez. Meglévő bukók, uszadékfogók felújítása a vasút alatti részen és az uszadékfogó rácsok pótlása, cseréje.

— Burnót-patak

— Tervezett v.b. hordalékfogó építése a 0+533 km - 0+543 km szelvények között,

— Eger-víz

— Egervíz 2+808-3+714 km szelvények között meglévő mederszakasz rekonstrukciója 5,50 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással,

— Új, párhuzamos mederszakasz kialakítása a 3+714 - 3+890 km szelvények között,

— A 3+865 km szelvényben egy TB-TC vízépítési terméskőből bukó építése,

— A régi főmederben hordalékfogó építése 3,50 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással,

— A 3+745 km szelvényben v.b. áteresz építése mozgatható tiltótáblával,

— Meglévő fenntartóút rekonstrukció összesen 1530 fm hosszban:

O 2+808 - 3+890 km szelvények között

O 3+714 - 3+885 km szelvények között

O 2+808 km szelvényben található dűlőúti híd

— Egervíz 0+718-0+728 km szelvények között tervezett vízhozam és vízminőségmérő állomás alépítmény építése,

— Cinege-patak

— Mederburkolat rekonstrukció és növényzet eltávolítás ~ 195 fm hosszban (a 0+000 - 0+195 km szelvények között)

— Meglévő fenntartósáv rekonstrukció, rézsű helyreállítás, a bal parti fenntartó út jókarba helyezése ~ 107 fm hosszban (a 0+568 - 0+675 km között)

— Új uszadékfogórács létesítése a torkolathoz közeli szakaszon (0+049 km)

— Új hordalékfogó és levegőztető műtárgy építése a 7-es út feletti szakaszon

(0+640 - 0+650 km között)

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 055-101119
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Lesence rendszer fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Király utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 051 091 529.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 662 464 900.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

Lőszermentesítés

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Csatorna építése-kotrása

Hidromechanizációs kotrás

Depóniaképzés

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújításbontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Kőburkolatok építése

Vasbeton műtárgy szerkezetépítés

Átereszépítés

Vízkormányzó, vízvisszatartó műtárgy építése

Lakatosszerkezetek gyártása, beépítése

Villanyszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák

Szádolás

Közmű építése

Rézsű-, meder-, elő- és utófenék burkolatok építése

Geotextília, georács elhelyezése

Új építésű egyéb épület építése

Acélszerkezet építése

Mérőeszközök biztosítása, telepítése

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Kis-Balaton nagyműtárgyainak rekonstrukciója

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Király utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 777 872 064.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 861 240 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújítás

Bontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Villanyszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák

Közmű építése

Épület küéső-belső felújítási munkái

Acélszerkezet építése

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Kisvízfolyások műtárgyainak rekonstrukciója

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Király utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 412 651 327.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 725 295 100.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

Lőszermentesítés

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Víztelenítés

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Csatorna építése-kotrása

Hidromechanizációs kotrás

Depóniaképzés

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújítás

Bontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Kőburkolatok építése

Vasbeton műtárgy szerkezetépítés

Átereszépítés

Vízvisszatartó műtárgy építése

Lakatosszerkezetek gyártása, beépítése

Villanyszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák

Közmű építése

Rézsű-, meder-, elő- és utófenék burkolatok építése

Geotextília, georács elhelyezése

Új építésű egyéb épület építése

Acélszerkezet építése

Mérőeszközök biztosítása, telepítése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tekintettel arra, hogy valamennyi részben a keretmegállapodásban részes ajánlattevők vettek részt, az ajánlattevők neve, címe, adószáma az alábbi az 1-3. rész tekintetében, valamennyi részben azonosan az alábbi:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószáma: 14300327-2-44

Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

Adószáma: 13748429-2-20

Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti utca 34.

Adószáma: 13445762-2-09

Ajánlattevő neve: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.

Székhelye: 5000 Szolnok, Gáz utca 1.

Adószáma: 11505561-2-16

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/02/2021