Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 580413-2020

Submission deadline has been amended by:  637399-2020
02/12/2020    S235

Lithuania-Vilnius: Research and development services and related consultancy services

2020/S 235-580413

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
National registration number: 188602370
Postal address: A. Jakšto g. 4
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-01105
Country: Lithuania
Contact person: Sadonija Padarauskienė
E-mail: sadonija.padarauskiene@am.lt
Telephone: +370 62032716
Internet address(es):
Main address: http://www.am.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5109
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=550576
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=550576&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priėmimo procesus viešojo administravimo ir ūkio sektoriuose Lietuvoje parengimo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priėmimo procesus viešojo administravimo ir ūkio sektoriuose Lietuvoje parengimo paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 181 311.57 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priėmimo procesus viešojo administravimo ir ūkio sektoriuose Lietuvoje parengimo paslaugos. Paslaugos perkamos įgyvendinant projektą „Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priėmimo procesus viešojo administravimo ir ūkio sektoriuose parengimas“, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto paslaugų apimčiai. Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Išsamesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 2 mėn.:

1) PO tiekėjui pateikiami nurodymai / pastabos turi įtakos paslaugų atlikimo terminui;

2) teisės aktų, turinčių įtakos pirkimo sutarties vykdymui, inter alia, teisės aktų, pakeitimas;

3) bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, sukelti tiekėjui kitų trečiųjų šalių, ne dėl tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal sutarties sąlygas ir tvarka suteiktų paslaugų.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonė „Biologinės įvairovės apsauga“.

II.2.14)Additional information

Į sutarties 17 mėnesių trukmę įskaičiuota: 15 mėnesių paslaugų atlikimo terminas ir galimas maksimalus 60 dienų atsiskaitymo už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas laikotarpis.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Reikalaujama, kad tiekėjai pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. nuo neįvykdytos paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. sutarties vertės, užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs vykdytoją ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, išskaičiuoti delspinigių sumą iš vykdytojui mokėtinų sumų arba pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu ir nutraukti sutartį. Užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Užsakovas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos išmoka vykdytojui 30 proc. sutarties vertės dydžio avansą. Avansas bus išskaitomas iš galutinio mokėjimo. Už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas vykdytojui sumokama ne vėliau kaip per 60 dienų po paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo pagal vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2020
Local time: 09:45
Place:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 103 kab., A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, LIETUVOS RESPUBLIKA.

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01502
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/11/2020