Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 580465-2019

TIЗаглавиеИcпaния-Билбао: Управление на психосоциалните рискове на работните места в Европа — качествени доказателства от третото европейско проучване на предприятията относно нови и възникващи рискове (ESENER-3)
NDНомер на публикацията на обявлението580465-2019
PDДата на публикуване09/12/2019
OJНомер на броя на ОВ S237
TWГрад/населено място на купувачаБИЛБАО
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска агенция за безопасност и здраве при работа
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаES
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен02/12/2019
DTКраен срок за подаване13/03/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)73000000 - Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://osha.europa.eu
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС