Suministros - 580846-2019

09/12/2019    S237

Česko-Třebíč: Výstavní zařízení

2019/S 237-580846

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 00091766
Poštovní adresa: Zámek 1
Obec: Třebíč
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 674 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Marek Bena
E-mail: bena@pkvysocina.cz
Tel.: +420 604119057
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.muzeumtr.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7153.html
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 71294376
Poštovní adresa: Kounicova 271/13
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Marek Bena
E-mail: bena@pkvysocina.cz
Tel.: +420 604119057
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.muzeumtr.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://ezak.kr-vysocina.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Rekreace, kultura a náboženství

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice

II.1.2)Hlavní kód CPV
39154000 Výstavní zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi.

Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části:

Část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky

Část 2 - Audio, video a informační technika

Část 3 - Speciální efekty

Část 4 - Mobiliář a vnitřní vybavení

Popis předmětu jednotlivých částí zakázky, jejich předpokládané hodnoty a místo plnění jsou uvedeny níže.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 12 540 496.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Prvky silnoproudé elektrotechniky

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
31500000 Elektrické zdroje světla a svítidla
31214100 Vypínače
31224100 Zásuvky a zástrčky
45311000 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Muzeum řemesel Moravské Budějovice na adrese nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem části 1 veřejné zakázky je:

— dodávka nových nepoužitých svítidel, osvětlení vitrín a exponátů, retro vypínačů a zásuvek, vypínačů a zásuvek a dalších prvků, příslušenství a kabeláže,

— provedení související montáže, instalace, zapojení, zprovoznění a detailního nastavení svítidel a osvětlení,

— provedení sejmutí, vyčištění, repasování a zpětného osazení stávajících svítidel,

— poskytování součinnosti při zkušebním provozu expozic.

Tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Další podrobné informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 178 480.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 16/03/2020
Konec: 26/03/2021
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006875 - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice

II.2.14)Další informace

Termíny uvedené v bodu II.2.7) a termíny jednotlivých dílčích etap jsou podrobněji vyjádřeny v Harmonogramu plnění projektu, který tvoří Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace a mohou být dále upraveny dle podmínek uvedených v čl. 5 a 18 Zadávací dokumentace.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Audio, video, a informační technika

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38652120 Video projektory
30195000 Tabule
30213000 Osobní počítače
30231000 Počítačové monitory a konzoly
30231320 Dotykové monitory
32330000 Přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu
32343000 Zesilovače
32342000 Reproduktory
32420000 Síťová zařízení
45314320 Instalace a montáž počítačové kabeláže
51611000 Instalace a montáž počítačů
71320000 Technické projektování
72268000 Dodávka programového vybavení
72263000 Implementace programového vybavení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Muzeum řemesel Moravské Budějovice na adrese nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem části 2 veřejné zakázky je:

— dodávka nové nepoužité audio, video a informační techniky (vč. veškerých souvisejících komponent), souvisejícího SW, poskytnutí licence k užití softwarových produktů a případně převedení vlastnického práva k nosičům dat, na kterých budou zpřístupněny softwarové produkty, na zadavatele,

— zpracování projektu instalace, provedení montáže, instalace a zapojení dodané techniky, programování řídicího systému, zprovoznění a detailní nastavení dodané techniky,

— poskytování součinnosti při zkušebním provozu expozic,

— zaškolení obsluhy.

Tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Další podrobné informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 493 966.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 20/04/2020
Konec: 26/03/2021
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006875 - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice

II.2.14)Další informace

Termíny uvedené v bodu II.2.7) a termíny jednotlivých dílčích etap jsou podrobněji vyjádřeny v Harmonogramu plnění projektu, který tvoří Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace a mohou být dále upraveny dle podmínek uvedených v čl. 5 a 18 Zadávací dokumentace.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Speciální efekty

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38653400 Projekční plátna
30213000 Osobní počítače
30231000 Počítačové monitory a konzoly
32343000 Zesilovače
32342000 Reproduktory
32420000 Síťová zařízení
51611000 Instalace a montáž počítačů
71354000 Tvorba map
72268000 Dodávka programového vybavení
72263000 Implementace programového vybavení
31500000 Elektrické zdroje světla a svítidla
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Muzeum řemesel Moravské Budějovice na adrese nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem části 3 veřejné zakázky je:

— dodávka nové nepoužité audio, video a informační techniky (vč. veškerých souvisejících komponent) a souvisejícího SW, poskytnutí licence k užití softwarových produktů a případně převedení vlastnického práva k nosičům dat, na kterých budou zpřístupněny softwarové produkty, na zadavatele,

— provedení související montáže, instalace a zapojení dodané techniky, implementace obsahu, konfigurace a uvedení do provozu,

— poskytování součinnosti při zkušebním provozu expozice,

— zaškolení obsluhy.

Tak, aby uvedený předmět byl plně funkční, vytvářel tzv. Pepper´s ghost effect a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Další podrobné informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 386 850.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 05/10/2020
Konec: 19/03/2021
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006875 - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice

II.2.14)Další informace

Termíny uvedené v bodu II.2.7) a termíny jednotlivých dílčích etap jsou podrobněji vyjádřeny v Harmonogramu plnění projektu, který tvoří Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace a mohou být dále upraveny dle podmínek uvedených v čl. 5 a 18 Zadávací dokumentace.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Mobiliář a vnitřní vybavení

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
37311100 Klavíry a pianina
39100000 Nábytek
39113000 Různá sedadla a židle
39121000 Psací stoly a stoly
39133000 Výstavní skříně
39154000 Výstavní zařízení
39172000 Pulty
39122100 Skříně
39150000 Různý nábytek a vybavení
39151100 Regály
39190000 Tapetový papír a ostatní krycí materiály
39290000 Různé vybavení interiérů
39298700 Trofeje
39298900 Různé dekorační předměty
39515200 Závěsy
39515400 Žaluzie
39516000 Zařízení interiérů
39531000 Koberce
44112000 Různé stavební struktury
44115700 Venkovní rolety
45111300 Demontážní práce
45432000 Pokládka podlah a podlahových krytin, obklady stěn a tapetování stěn
45451000 Dekorační práce
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Muzeum řemesel Moravské Budějovice na adrese nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem části 4 veřejné zakázky je:

— provedení demontáž a likvidace stávajících expozic,

— dodávka, montáž, instalace, zprovoznění a detailní nastavení vzájemně k sobě sestavených a provázaných prvků mobiliáře a vnitřního vybavení nových expozic,

— poskytování součinnosti při zkušebním provozu expozic.

Tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Další podrobné informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 481 200.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 03/02/2020
Konec: 26/03/2021
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006875 - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice

II.2.14)Další informace

Termíny uvedené v bodu II.2.7) a termíny jednotlivých dílčích etap jsou podrobněji vyjádřeny v Harmonogramu plnění projektu, který tvoří Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace a mohou být dále upraveny dle podmínek uvedených v čl. 5 a 18 Zadávací dokumentace.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 zákona připouští, aby doklady k prokázání profesní způsobilosti dodavatel nahradil čestným prohlášením. Dodavatel rovněž může ve smyslu § 45 odst. 4 zákona předložení dokladu splnit uvedením internetového odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (obchodní rejstřík) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu umožňujícím neomezený dálkový přístup. Vybraný dodavatel / dodavatelé předloží podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopii výše stanoveného dokladu k prokázání splnění profesní způsobilosti.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 08/01/2020
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 2 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/01/2020
Místní čas: 09:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek zadavatel provede v souladu s ust. § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Otevírání nabídek se v souladu s uvedeným ustanovením zákona koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/12/2019