Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 581137-2019

TITytułPolska-Kutno: Pakiety oprogramowania medycznego
NDNr dokumentu581137-2019
PDData publikacji09/12/2019
OJDz.U. S237
TWMiejscowośćKUTNO
AUNazwa instytucji„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekDostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany04/12/2019
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV30200000 - Urządzenia komputerowe
30230000 - Sprzęt związany z komputerami
32420000 - Urządzenia sieciowe
32424000 - Infrastruktura sieciowa
45000000 - Roboty budowlane
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320 - Instalowanie okablowania komputerowego
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48180000 - Pakiety oprogramowania medycznego
48600000 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000 - Pakiety oprogramowania użytkowego
48780000 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania
79132000 - Usługi uwierzytelniania
RCKod NUTSPL712
IAAdres internetowy (URL)www.szpital.kutno.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE