Prekės - 581328-2020

Pateikti glaustą rodinį

02/12/2020    S235

Švedija-Stokholmas: Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga

2020/S 235-581328

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: FMV
Nacionalinis registracijos Nr.: 202100-0340
Adresas: Huvudkontor Banérgatan 62
Miestas: Stockholm
Pašto kodas: SE-115 88
Šalis: Švedija
Asmuo ryšiams: Josefin Larsson
El. paštas: Josefin.Larsson@fmv.se
Telefonas: +46 729841174

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: https://www.fmv.se

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=50161

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=50161

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federacinė agentūra ar tarnyba
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
TM Antenna Radomes for Test Range
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas

NUTS kodas SE SVERIGE

II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
This procurement is for three TM (telemetry) Antenna Radomes to be used at a Test Range in Northern Sweden.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

32000000 Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga, 32000000 Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga

II.1.7)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Will be shared in step two of this procurement.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo:
III.1.5)Informacija apie leidimą dirbti su slaptais dokumentais:
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Asmeninė padėtis

Su asmenine ūkio subjektų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Please see procurement documents.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas

Su ekonomine ir finansine ūkio subjektų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Please see procurement documents.
III.2.3)Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Please see procurement documents.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Derybų procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, laipsniškai mažinant aptartinų sprendimų ar deryboms teikiamų pasiūlymų skaičių taip
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: toliau pateiktus kriterijus
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
8.1.2021
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Kita

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.11.2020