Szolgáltatások - 581684-2022

21/10/2022    S204

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 204-581684

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368525
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely-Kőszeg kiviteli tervezési feladatok

Hivatkozási szám: EKR000314622022
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szombathely - Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat kiviteli tervezési feladatainak elvégzése

Tervező feladata a Szombathely-Kőszeg, valamint a Kőszeg - magyar-osztrák országhatár közötti új országos közúti kapcsolat teljes körű kiviteli terveinek elkészítése a rendelkezésre álló - környezetvédelmi, út- és hídépítési, magasépítési és vízjogi létesítési - engedélyek alapján, valamint a meglévő engedélyek szükség szerinti módosítása, a közmű engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való közreműködés az alábbi létesítmények tekintetében:

Főpálya:

- M87 gyorsforgalmi út Szombathely és Kőszeg közötti egybefüggő 13,58 km hosszú 2x2 sávos, osztott pályás, 20 méter koronaszélességű szakasza fizikai elválasztással,

- új 87 sz. főút Kőszeg keleti elkerülő és magyar-osztrák országhatárig tartó egybefüggő 4,51 km hosszú 2x1 sávos szakasszal.

Összesen: 18,09 km hosszú új országos közút egybefüggően.

Egyéb keresztező és párhuzamos utak:

- Egyéb országos közutak: 8 582 m

- Önkormányzati- és földutak: 12 762 m

Csomópontok

Különszintű csomópont

- M87 autóút 11+609,74 km szelvényében a 8641 j. ök. úttal alkotott különszintű csomópont, geometriáját tekintve átlós elrendezésű fél-lóhere alakú csomópont

Szintbeni csomópontok

- 87 sz. főúton balra kanyarodó sávos csomópont létesítése a K1 j. út (távlati 8650 j. ök. út) csatlakozásánál a burkolat szélesítésével,

- 8636 j. ök. út - K1 j. út (távlati 8650 j. ök. út) csatlakozásánál egyszerű „T” csomópont létesítése Kőszegpaty belterületén,

- 87 sz. főút - 8641 j. ök. út csatlakozásánál „T” csomópont áttervezése Lukácsháza belterületén,

- M87 gyorsforgalmi út - 8627 j ök út. (távlati 87. sz. főút) - új 87 sz. főút új körforgalmi csomópont létesítése a 16+931 km szelvényben,

- meglévő 87 sz. főút és 8627 j. ök. út (távlati 87. sz. főút) „T” csomópont körforgalmi csomóponttá történő áttervezése Kőszeg belterületén,

- új 87 sz. főút - K4 j. földút csatlakozásánál csomópont létesítése a 18+363 kmsz-ben

- új 87 sz. főút - meglévő 87 sz. főút (távlati 8724 j. ök út) „T” csomópont létesítése

Vasúti keresztezés

- A 8641 j. ök. út 2+409,55 km szelvényében a 18. sz Szombathely - Kőszeg GySEV vasútvonal 52+57,00 hm szelvényben történő keresztezése

Műtárgyak

Hidak (14 db, ebből 4 db vadátjáró):

- B10 043 j. pályahíd az M87 autóút 4+336 km sz. a Söptei árok felett,

- B11 052 j. pályahíd +vadátjáró távlati iparvágány felett az M87 autóút 5+215 km sz.

- B12 082 j. pálya feletti híd a K1. j. ök. úton az M87 autóút 8+207 km szelvényben, felszerkezet hossza: 40,6 méter

- B13 090 j. vadátjáró az M87 autóút 9+000 km sz.

- B14 103 j. pálya feletti híd a K2. j. ök. úton az M87 autóút 10+394 km sz.

- B15 116 j. pálya feletti híd a 8641. j. úton az M87 autóút 11+603 km szelvényében, felszerkezeti hossza: 40,6 méter

- B16 030 j. híd K1 j. (távlati 8650 j.ök. út) út 3+077 km szelvényében Kozár-Borzó patak felett

- B17 030 j. híd a K1. j. (távlati 8650 j.ök. út) út 3+077 kmsz-ben a Kozár-Borzó patak felett

- B18 038 j. híd a K1. j. (távlati 8650 j.ök. út) út 3+886 kmsz-ben a Perec patak felett

- B20 125 j. vadátjáró az M87 12+500 km szelvényben, felszerkezet hossza: 43,1 méter

- B21 132 j. pálya feletti híd a 8636 j. úton az M87 13+171,56 km szelvényben, felszerkezet hossza: 46,39 méter

- B22 139 j. pálya feletti híd a K3 j. földúton az M87 13+926,24 km szelvényben, felszerkezet hossza: 46,1 méter

- B23 157 j. vadátjáró az M87 15+700 km szelvényben, felszerkezet hossza: 43,1 méter

- B24 200 j. K5 j. keresztező földút feletti híd a 87 20+059,60 km sz.

Támfalak:

- T1 j. támfal: 87 sz. 20+800 - 20+965 km szelvények között

- T2 j. támfal: 87 sz. 21+120 - 21+160 km szelvények között

Pihenőhely

- 87-es gyorsforgalmi út bal oldalán kialakításra kerülő pihenőhelyen, közforgalmú WC-mosdó épület - Gyöngyösfalu, külterület, 0125/11 hrsz. alatti ingatlanon

- 87-es gyorsforgalmi út jobb oldalán kialakításra kerülő pihenőhelyen, közforgalmú WC-mosdó épület - Gyöngyösfalu, külterület, 0125/9 hrsz. alatti ingatlanon

Folyt VI.3.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 092 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervező feladata a Szombathely-Kőszeg, valamint a Kőszeg - magyar-osztrák országhatár közötti új országos közúti kapcsolat teljes körű kiviteli terveinek elkészítése a rendelkezésre álló - környezetvédelmi, út- és hídépítési, magasépítési és vízjogi létesítési - engedélyek alapján, valamint a meglévő engedélyek szükség szerinti módosítása, a közmű engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való közreműködés az alábbi létesítmények tekintetében:

Főpálya:

- M87 gyorsforgalmi út Szombathely és Kőszeg közötti egybefüggő 13,58 km hosszú 2x2 sávos, osztott pályás, 20 méter koronaszélességű szakasza fizikai elválasztással,

- új 87 sz. főút Kőszeg keleti elkerülő és magyar-osztrák országhatárig tartó egybefüggő 4,51 km hosszú 2x1 sávos szakasszal.

Összesen: 18,09 km hosszú új országos közút egybefüggően.

Egyéb keresztező és párhuzamos utak:

- Egyéb országos közutak: 8 582 m

- Önkormányzati- és földutak: 12 762 m

Csomópontok

Különszintű csomópont

- M87 autóút 11+609,74 km szelvényében a 8641 j. ök. úttal alkotott különszintű csomópont, geometriáját tekintve átlós elrendezésű fél-lóhere alakú csomópont

Szintbeni csomópontok

- 87 sz. főúton balra kanyarodó sávos csomópont létesítése a K1 j. út (távlati 8650 j. ök. út) csatlakozásánál a burkolat szélesítésével,

- 8636 j. ök. út - K1 j. út (távlati 8650 j. ök. út) csatlakozásánál egyszerű „T” csomópont létesítése Kőszegpaty belterületén,

- 87 sz. főút - 8641 j. ök. út csatlakozásánál „T” csomópont áttervezése Lukácsháza belterületén,

- M87 gyorsforgalmi út - 8627 j ök út. (távlati 87. sz. főút) - új 87 sz. főút új körforgalmi csomópont létesítése a 16+931 km szelvényben,

- meglévő 87 sz. főút és 8627 j. ök. út (távlati 87. sz. főút) „T” csomópont körforgalmi csomóponttá történő áttervezése Kőszeg belterületén,

- új 87 sz. főút - K4 j. földút csatlakozásánál csomópont létesítése a 18+363 kmsz-ben

- új 87 sz. főút - meglévő 87 sz. főút (távlati 8724 j. ök út) „T” csomópont létesítése

Vasúti keresztezés

- A 8641 j. ök. út 2+409,55 km szelvényében a 18. sz Szombathely - Kőszeg GySEV vasútvonal 52+57,00 hm szelvényben történő keresztezése

Műtárgyak

Hidak (14 db, ebből 4 db vadátjáró):

- B10 043 j. pályahíd az M87 autóút 4+336 km sz. a Söptei árok felett,

- B11 052 j. pályahíd +vadátjáró távlati iparvágány felett az M87 autóút 5+215 km sz.

- B12 082 j. pálya feletti híd a K1. j. ök. úton az M87 autóút 8+207 km szelvényben, felszerkezet hossza: 40,6 méter

- B13 090 j. vadátjáró az M87 autóút 9+000 km sz.

- B14 103 j. pálya feletti híd a K2. j. ök. úton az M87 autóút 10+394 km sz.

- B15 116 j. pálya feletti híd a 8641. j. úton az M87 autóút 11+603 km szelvényében, felszerkezeti hossza: 40,6 méter

- B16 030 j. híd K1 j. (távlati 8650 j.ök. út) út 3+077 km szelvényében Kozár-Borzó patak felett

- B17 030 j. híd a K1. j. (távlati 8650 j.ök. út) út 3+077 kmsz-ben a Kozár-Borzó patak felett

- B18 038 j. híd a K1. j. (távlati 8650 j.ök. út) út 3+886 kmsz-ben a Perec patak felett

- B20 125 j. vadátjáró az M87 12+500 km szelvényben, felszerkezet hossza: 43,1 méter

- B21 132 j. pálya feletti híd a 8636 j. úton az M87 13+171,56 km szelvényben, felszerkezet hossza: 46,39 méter

- B22 139 j. pálya feletti híd a K3 j. földúton az M87 13+926,24 km szelvényben, felszerkezet hossza: 46,1 méter

- B23 157 j. vadátjáró az M87 15+700 km szelvényben, felszerkezet hossza: 43,1 méter

- B24 200 j. K5 j. keresztező földút feletti híd a 87 20+059,60 km sz.

Támfalak:

- T1 j. támfal: 87 sz. 20+800 - 20+965 km szelvények között

- T2 j. támfal: 87 sz. 21+120 - 21+160 km szelvények között

Pihenőhely

- 87-es gyorsforgalmi út bal oldalán kialakításra kerülő pihenőhelyen, közforgalmú WC-mosdó épület - Gyöngyösfalu, külterület, 0125/11 hrsz. alatti ingatlanon

- 87-es gyorsforgalmi út jobb oldalán kialakításra kerülő pihenőhelyen, közforgalmú WC-mosdó épület - Gyöngyösfalu, külterület, 0125/9 hrsz. alatti ingatlanon

Kerékpáros létesítmény

meglévő kerékpárút átépítése 500 méter hosszon

Közművek

- új víz, szennyvíz és elektromos hálózat, közvilágítás kiépítéséhez szükséges kiviteli tervek a pihenőkhöz,

- meglévő víz, szennyvíz, gáz, hírközlési, elektromos hálózat kiváltáshoz szükséges kiviteli tervek,

- Üzemi hírközlési rendszer megtervezése a teljes szakaszon - Szombathelyi Mérnökségi telepre történő bekötés figyelembe vételével - belevéve a 87-89 Szombathely ÉK elkerülő projekt M87-es szakaszát (3,5 km), valamint az M86 Szombathely-Zanat - M86 vépi csomópont közötti szakaszt.

A kiviteli terv készítés során elvégzendő feladatok:

- A 2021. évben elkészült, jogerős építési engedéllyel rendelkező engedélyezési tervek felülvizsgálata.

- A felülvizsgált engedélyezési terv és engedélyek alapján a teljes körű kiviteli terv elkészítése.

- A felülvizsgált engedélyek kiviteli terv alapján történő szükség szerinti módosítása

- Közműkiváltások (víziközmű, szénhidrogén, távközlés, közvilágítás, elektromos vezetékek, stb.) megtervezése.

- Üzemi hírközlési rendszer megtervezése

- Az elkészült kisajátítási terv felülvizsgálata és aktualizálása, a szükséges pótkisajáítási dokumentációk elkészítése.

- Környezetvédelem, zajvédelem, ökológia átjárások, szükséges intézkedések, zaj monitoring aktualizálása, felülvizsgálata.

- a kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentációk összeállítása (Közbeszerzési dokumentáció III és IV. kötet) és a kivitelezés becsült értékét tartalmazó tervezői ár (költségbecslés) megadása.

- Tájékoztató anyagok, brossúrák, 3D animáció készítése

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alk. köv-ben meghatározott gyakorlaton felüli többlettapasztalata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként olyan projekt(ek)ben, amely(ek) gyorsforgalmi út teljeskörű kiviteli tervének elkészítésére vonatkozott/vonatkoztak és tartalmazott/tartalmaztak különszintű csomópontot (min. 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 075-201652
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szombathely-Kőszeg kiviteli tervezési feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/10/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: 12602908242
Postai cím: Gyarmat Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosító szám: 13099581220
Postai cím: Batsányi J. U. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@pannonway.hu
Telefon: +36 92598757
Fax: +36 92598757
Internetcím: http://www.pannonway.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 092 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nyertes közös ajánlattevők az AF III.1.3) M/2.3. alpontja szerinti szakembert, mint műszaki-szakmai alkalmassági követelményt a Kbt. 65. § (7) bek. szerint kapacitásbiztosító szervezet bevonásával igazolták, amely ezen minőségére tekintettel alvállalkozóként kerül a teljesítésbe bevonásra.

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat benyújtását.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I.) Karakter korlátozásra tekintettel II.1.4) pont folytatása:

Kerékpáros létesítmény

meglévő kerékpárút átépítése 500 méter hosszon

Közművek

- új víz, szennyvíz és elektromos hálózat, közvilágítás kiépítéséhez szükséges kiviteli tervek a pihenőkhöz,

- meglévő víz, szennyvíz, gáz, hírközlési, elektromos hálózat kiváltáshoz szükséges kiviteli tervek,

- Üzemi hírközlési rendszer megtervezése a teljes szakaszon - Szombathelyi Mérnökségi telepre történő bekötés figyelembe vételével - belevéve a 87-89 Szombathely ÉK elkerülő projekt M87-es szakaszát (3,5 km), valamint az M86 Szombathely-Zanat - M86 vépi csomópont közötti szakaszt.

A kiviteli terv készítés során elvégzendő feladatok:

- A 2021. évben elkészült, jogerős építési engedéllyel rendelkező engedélyezési tervek felülvizsgálata.

- A felülvizsgált engedélyezési terv és engedélyek alapján a teljes körű kiviteli terv elkészítése.

- A felülvizsgált engedélyek kiviteli terv alapján történő szükség szerinti módosítása

- Közműkiváltások (víziközmű, szénhidrogén, távközlés, közvilágítás, elektromos vezetékek, stb.) megtervezése.

- Üzemi hírközlési rendszer megtervezése

- Az elkészült kisajátítási terv felülvizsgálata és aktualizálása, a szükséges pótkisajáítási dokumentációk elkészítése.

- Környezetvédelem, zajvédelem, ökológia átjárások, szükséges intézkedések, zaj monitoring aktualizálása, felülvizsgálata.

- a kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentációk összeállítása (Közbeszerzési dokumentáció III és IV. kötet)

és a kivitelezés becsült értékét tartalmazó tervezői ár (költségbecslés) megadása.

- Tájékoztató anyagok, brossúrák, 3D animáció készítése

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás tartalmazza.

II. ) 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

1.) UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.(székhely: Magyarország 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület; adószám: 10867156243) Ajánlattevő

2.) RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Magyarország 1089 Budapest, Villám utca 13.; adószám: 10624672242) Ajánlattevő

3.) UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhely: Magyarország 1115 Budapest, Csóka utca 7-13; adószám: 10554885243) Ajánlattevő

4.) FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhely: Magyarország 1024 Budapest, Lövőház utca 37.; adószám: 13842217241) Ajánlattevő

5.) TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (székhely: Magyarország 1145 Budapest, Gyarmat utca 30; adószám: 12602908242) Közös ajánlattevő, valamint Pannonway Építő Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. U. 9.; adószám: 13099581220) Közös ajánlattevő, mint Nyertes ajánlattevő

III. ) 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § d) pont szerinti adat:

Az eljárás során nem kerültek figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2022