Varor - 581726-2020

04/12/2020    S237

Belgien-Bryssel: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2020/S 237-581726

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: European Union, represented by the European Commission, on behalf of and for the account of North Macedonia
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: B-1049
Land: Belgien
E-post: DELEGATION-NORTH-MACEDONIA-TENDERS@eeas.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7473
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Supply of Equipment for Response to Health Threats

Referensnummer: NEAR/SKP/2020/EA-OP/0043
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

The subject of the contract shall be the supply, delivery, unloading, siting and installation, commissioning, testing, training, and maintenance during warranty by the contractor, of medical equipment needed for proper response to health threats.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33100000 Medicinsk utrustning
33113000 MRT-utrustning
33113100 MR-scanners
33115100 Datortomografer (”CT scanner”)
33115000 Utrustning för tomografi
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

North Macedonia (Region IPA instrument).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Supply of equipment for response to health threats.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 695
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Pre-accession countries/new member states.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

See internet address provided in section I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

See Internet address provided in Section I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

The economic and financial capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document ‘Additional information about the Contract Notice’.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

The professional and technical capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document ‘Additional information about the Contract Notice’.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

See internet address provided in section I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 149-364217
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/02/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/02/2021
Lokal tid: 10:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

For any additional information, please refer to the document ‘Additional information about the Contract Notice’.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

See Internet address provided in Section I.3). For any additional information, please refer to the document ‘Additional information about the Contract Notice’.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: General Court of the European Union
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

See internet address provided in section I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/12/2020