Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 58175-2016

Normál nézet megjelenítése

20/02/2016    S36

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 036-058175

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros u. 58/a., Hulladékgazdálkodás közbeszerzési és szakmai jogi főosztály, Címzett: dr. Kocsis Krisztina, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 308215657. Fax: +36 12100404. E-mail: dr.kocsis.krisztina@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378084)

Tárgy:
CPV:90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

A következő helyett: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 7.3.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 1.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 2 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 2.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 3 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 3.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 4 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 4.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 5 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 5

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 6 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 6.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 7 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 7.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 8 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 8.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 9 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 9.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 10 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 10.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 11 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 11.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 12 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 12.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 13 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 13.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 14 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 14.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 15 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 15.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 16 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 16.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

Rész száma: 17 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 17.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000-Ft/alkalom összegű kötbér, de legfeljebb 10 x 100 000,- Ft megfizetésére köteles. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

—.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (figyelemmel a 14.§ (3) bekezdésben foglaltakra is).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő) amennyiben:

P.2. Nyilatkozata alapján

1-5. sz. rész esetében:

jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként

— a nettó 15 000 000 HUF

és a közbeszerzés tárgyából (Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként

— a nettó 12 000 000 HUF

6.-10. sz. rész esetében:

A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként

— a nettó 9 000 000 HUF

és a közbeszerzés tárgyából (Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként

— a nettó 7 000 000 HUF

11-17. sz. rész esetében:

A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként

— a nettó 6 000 000 HUF

és a közbeszerzés tárgyából (Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként

— a nettó 5 000 000 HUF

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1-5. rész vonatkozásában a nettó 5 000 000 HUF

— az 6-10. rész vonatkozásában a nettó 3 000 000 HUF

— az 11-17. rész vonatkozásában a nettó 2 000 000 HUF

a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1-5. rész vonatkozásában a nettó 4 000 000 HUF

— az 6-10. rész vonatkozásában a nettó 2 500 000 HUF

— az 11-17. rész vonatkozásában a nettó 1 500 000 HUF

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő az alábbi igazolások csatolására köteles:

M.1.)

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

M.2) a Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

A telephelyek vonatkozásában valamennyi rész esetében:

be kell mutatni az ajánlati felhívásnak megfelelő tényleges tevékenység végzésével érintett telephely(ek) működtetésére vonatkozó engedélyét vagy a telephelye(ke)n végzett tevékenység illetékes jegyző által kiállított nyilvántartásba vételi igazolás vagy hozzájárulás másolatát.

A hitelesített mérleg, targonca, hulladékválogató sor vonatkozásában valamennyi rész esetében:

a rendelkezési jogosultságot igazoló okiratok (eszköznyilvántartás vonatkozó része, bérleti, lízing, alvállalkozói (elő) szerződések) egyszerű másolatát.

Valamennyi rész esetében:

Hulladékválogató sor leírását tartalmazó, a tevékenységére vonatkozó hatósági engedélyét, vagy a részletes technológiai leírását, amelyből egyértelműen meghatározható a berendezés kapacitása.

Valamennyi rész esetében:

Hitelesített mérleg vonatkozásában a hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát.

Valamennyi rész esetében:

Nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek a telephely, továbbá az előírt mérleg, targonca, hulladékválogató sor szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

Jelen (M/2) alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

M.3.)

A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján az előírt minőségbiztosítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 17. § (2) bekezdésének megfelelően.

M.4.)

A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének i) pontja alapján az előírt környezetvédelmi rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

A) legalább 1 fő környezetvédelmi megbízottal, aki megfelel az alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak

és

B) legalább 1 fő

OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő,

vagy OKJ: 31 851 01 Hulladékfelvásárló,

vagy OKJ 33 853 01 Hulladéktelep-kezelő,

vagy OKJ: 31 851 01 Hulladék feldolgozógép- kezelő,

vagy OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus,

vagy OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó,

vagy OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus,

vagy OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus,

vagy OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő

végzettséggel rendelkező szakemberrel.

és

C) legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B, C) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását.

M.2.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

— legalább 1 db minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet Kormány rendelet szerint nyilvántartásba vett hasznosításra alkalmas telephellyel;

— üveghulladék feldolgozására alkalmas technológiával, amely legalább 1 db hulladék válogató sort tartalmaz;

— legalább 1 db legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel;

— legalább 1 db a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon telephely, hulladékválogatósor, hitelesített mérleg és targonca több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

M.3.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

amennyiben nem rendelkezik a hulladékok kezelésének az alkalmazási területére kiterjedő ISO 9001 jelű szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M.4.)

Alkalmatlan az ajánlattevő,

Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

amennyiben nem rendelkezik a hulladékok kezelésének az alkalmazási területére kiterjedő ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

A Kbt. 55. §(4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

22.2.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

22.2.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

22.2.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk:

A dokumentációt az ajánlatkérő a gazdasági szereplők e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában – az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre – e-mail útján megküldve biztosítja, a Kbt. 49. § (5) bekezdésében meghatározott módon. Igénybejelentés jelen felhívás I.1. pontjában (A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be) meghatározott e-mail címen (…..) tehető, munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-11:00 óráig. A dokumentáció igénylése esetén az ajánlattevőknek meg kell adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, telefon és telefax száma, valamint e-mail címe. Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.

2.) Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.

8.) Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az adott tevékenységre vonatkozó (EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítása), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem rendelkezik:

— – az 1.-5. rész esetében: részenként legalább 2500 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

— az 6.-10. rész esetében: részenként legalább 1500 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

— az 11.-17. rész esetében: részenként legalább 1100 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedélyt/ engedélyeket/ határozatot kéri benyújtani.

Az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő- beleértve az ajánlattevő(k)et alvállalkozó(k)at, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)et – köteles csatolni azoknak az engedélyeknek a másolatát, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező, általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek kell csatolnia, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie a társított csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy előkezelésében és/vagy hasznosításában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyek másolatának benyújtását írja elő.

9.) Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell technológiai leírást az alábbiak szerint:

Valamennyi rész esetében a technológia ismertetője tartalmazza az üveg csomagolási hulladékok (EWC 15 01 07) hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék hasznosítóba történő eljuttatását, a mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott hulladékválogató gépsor/berendezés műszaki specifikációit, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, tervezett éves üzemórák számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a telephely leírását, a telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a hasznosítást végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva).

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

10.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladat-megosztás bemutatását,

— az ajánlattevők által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés százalékos arányát, és ezen százalékos arány szerinti mennyiségnek megfelelő engedélyek másolatát, az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát,

— a konzorcium megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés].

— a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.

— azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

18.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon részajánlatonként kell megadnia nettó értékben, forintban, egy tizedesjegyre kerekítve. Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás megjelenésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.

VI.3) További információk:

—.

—.

Helyesen: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 1.6.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 1.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 2 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 2.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 3 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 3.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 4 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 4.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 5 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 5

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 6 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 6.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 7 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 7.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 8 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 8.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 9 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 9.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 10 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 10.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 11 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 11.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 12 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 12.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 13 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 13.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 14 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 14.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 15 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 15.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 16 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 16.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

Rész száma: 17 Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása 17.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000 HUF/alkalom összegű kötbér megfizetésére köteles. A 10 alkalmat meghaladó kötelezettség sértés esetén ajánlatkérő felmondással megszüntetheti a szerződést. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

A tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek nem teljesítésének következményéről részletezést a Szerződéstervezet tartalmaz.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (figyelemmel a 14. § (3) bekezdésben foglaltakra is).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő) amennyiben:

P.2. Nyilatkozata alapján

1-5. sz. rész esetében:

jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként

— a nettó 15 000 000 HUF-t.

6.-10. sz. rész esetében:

A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként

— a nettó 9 000 000 HUF-t.

11-17. sz. rész esetében:

A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként

— a nettó 6 000 000 HUF-t.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1-5. rész vonatkozásában a nettó 5 000 000 HUF-t;

— az 6-10. rész vonatkozásában a nettó 3 000 000 HUF-t;

— az 11-17. rész vonatkozásában a nettó 2 000 000 HUF-t.

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő az alábbi igazolások csatolására köteles:

M.1.)

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében és nincs olyan kötelezettségük a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzést bármely szempontból akadályozná.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

M.2) a Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

A csatolt dokumentumoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (üveg csomagolási hulladék hasznosítása) vonatkozásában az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén csatolni kell:

Hitelesített mérleg vonatkozásában a hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát.

az ajánlattevők nyilatkozatát, az előírt mérleg és hulladékválogató sor szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

Jelen (M/2) alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához szükséges, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

A) legalább 1 fő környezetvédelmi megbízottal, aki megfelel az alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak

és

B) legalább 1 fő

OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő,

vagy OKJ: 31 851 01 Hulladékfelvásárló,

vagy OKJ 33 853 01 Hulladéktelep-kezelő,

vagy OKJ: 31 851 01 Hulladék feldolgozógép- kezelő,

vagy OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus,

vagy OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó,

vagy OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus,

vagy OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus,

vagy OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő

végzettséggel rendelkező szakemberrel.

és

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását.

M.2.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

— üveghulladék feldolgozására alkalmas technológiával, amely legalább 1 db hulladék válogató sort tartalmaz;

— legalább 1 db legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon hulladékválogatósor és hitelesített mérleg több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

11.3.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

11.3.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

11.3.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk:

A dokumentációt az ajánlatkérő a gazdasági szereplők e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában – az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre – e-mail útján megküldve biztosítja, a Kbt. 49. § (5) bekezdésében meghatározott módon. Igénybejelentés jelen felhívás I.1. pontjában

(A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be) meghatározott e-mail címen

tehető, munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00–11:00 óráig. A dokumentáció igénylése esetén az ajánlattevőknek meg kell adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, telefon és telefax száma, valamint e-mail címe.

Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.

8.) Az ajánlattevőnek az adott tevékenység végzéséhez szükséges (EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek iktatószámait tartalmazó nyilatkozatát.

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő, , a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell a teljes engedély másolatát.

A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetén csatolni kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a teljesítésben résztvevő gazdasági szereplő(k) – beleértve ajánlattevő(ke)t, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt – (együttesen) nem rendelkezik(nek):

— – az 1.-5. rész esetében: részenként legalább 2 500 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

— az 6.-10. rész esetében: részenként legalább 1 500 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

— az 11.-17. rész esetében: részenként legalább 1100 tonna/év EWC 150107 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, az adott tevékenység végzésére vonatkozó engedély(eke)t kell értelemszerűen felsorolnia a nyilatkozatában és/vagy csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedély(eke)t/határozat(oka)t kéri feltüntetni és/vagy csatolni.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(ek)el közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek rendelkeznie kell, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie a lakosságiüveg csomagolási hulladékok hasznosításában.

9.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő – beleértve az ajánlattevő(ke)t alvállalkozó(ka)t, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t – vonatkozásában az általa végzett, a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység(ek) technológiai leírásá(ai)t az alábbiak szerint:

Valamennyi rész esetében a technológia ismertetője tartalmazza az üveg csomagolási hulladékok (EWC 15 01 07) hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék hasznosítóba történő eljuttatását, a mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott hulladékválogató gépsor/berendezés műszaki specifikációit, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, tervezett éves üzemórák számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a telephely leírását, a telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a hasznosítást végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva).

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

10.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladat-megosztás bemutatását,

— az ajánlattevők és alvállalkozók által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés mennyiségét tonnában és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát,

— a közös ajánlattevők (konzorcium) megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt. 25. § (4) bekezdés].

— a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.

— azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

18.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon részajánlatonként kell megadnia nettó értékben, forintban, egy tizedes jegyre kerekítve.

Ajánlatkérő az egy tizedes jegy kerekítés alatt az alábbiakat érti:

— az ajánlati árat legfeljebb egy tizedes jegyre kerekítve kell megadni;

— amennyiben ajánlattevő kettő vagy több tizedesjegyre kerekített értéket ad meg ajánlati árként, úgy az ajánlata érvénytelen;

— a tizedes jegyek esetében csak a nullától eltérő számjegyeket kell feltüntetni,

— amennyiben egész forint érték kerül megadásra azt ajánlatkérő elfogadja a tizedes jegy feltüntetése nélkül is az ajánlati árat (pl.: 10 HUF/kg = 10 HUF/kg).

VI.3) További információk:

27.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén, ugyanazon dokumentumokat nem kell a részek számának megfelelő példányban (többszörösen) benyújtani, amennyiben a dokumentum önmagában megfelel az előírt követelményeknek valamennyi érintett rész tekintetében. Ilyen esetben kérjük a benyújtott dokumentumon feltüntetni azon rész(ek) számát, amely esetében azt ajánlatkérő fel kívánja használni.

28.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során fokozott figyelmet fordít az értékelés során figyelembe vett kötelezettségek teljesítésére.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Az Ajánlati Dokumentáció módosított elemei:

I.1.11.

I.3.2.

I.4.1.

I.4.2.

II. Szerződéstervezet

III. Nyilatkozatminták

IV. Műszaki leírás

A módosított Ajánlati Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Az Ajánlati Dokumentációt korábban kiváltott gazdasági szereplők részére Ajánlatkérő a módosított Ajánlati Dokumentációt térítés nélkül, közvetlenül, elektronikus úton küldi meg. Az Ajánlati Dokumentációt korábban ki nem váltott gazdasági szereplők részére Ajánlatkérő a módosított Ajánlati Dokumentációt az ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában meghatározottak szerint bocsátja rendelkezésre.