Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 582327-2020

04/12/2020    S237

Magyarország-Budapest: Gyalogos övezet, sétálóutca építése

2020/S 237-582327

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 222-542245)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Promenád, NEP, Műcsarnok előtti kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001162462020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233262 Gyalogos övezet, sétálóutca építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Promenád, Néprajzi Múzeum és Műcsarnok előtti szakaszának kivitelezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/11/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 222-542245

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 11/12/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 15/12/2020
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 11/12/2020
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 15/12/2020
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen módosító hirdetmény közzétételével egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat is módosította.