Szolgáltatások - 582337-2022

21/10/2022    S204

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 204-582337

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Telefon: +36 13561522
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EBP keretében tervezési feladatok 8 részben - ÉPC

Hivatkozási szám: EKR001060102018
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház meglévő A, B, D és G épületeinek felújításához (nettó 19 596 m2, bruttó 21 947 m2), valamint új épületek (bruttó 14 263 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 66
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 010-019905

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Terraszer Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47578483
Postai cím: Szőnyi István Utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
E-mail: terraszer@citromail.hu
Telefon: +36 302176071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 680 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának időpontja:2022.09.26.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.3) folytatása karakterkorlátozás miatt:

6. rész: 5 db.érvényes:3: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2.(nyertes), DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25, KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen:2: RI-ZA-LIT KFT, 1221 Bp, Lomnici u 28/A, Plan Drive Kft, 1139 Bp, Röppentyű u. 73/d. 7. rész: 7 db.érvényes:3: Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.(nyertes), Aquincum Építész Stúdió Kft, 2085 Pilisvörösvár, Fő u 33, REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. érvénytelen: 2: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u 5, Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. figyelmen kívül hagyott:2: Paulinyi-Reith & Partners Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.), Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2. 8. rész: 6 db. érvényes: 3: DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25. (nyertes), Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.,KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen: 2: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. figyelmen kívül hagyott:1: Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/10/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház meglévő A, B, D és G épületeinek felújításához (nettó 19 596 m2, bruttó 21 947 m2), valamint új épületek (bruttó 14 263 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 66
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 632 898 112.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Terraszer Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47578483
Postai cím: Szőnyi István Utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
E-mail: terraszer@citromail.hu
Telefon: +36 302176071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

VI.1. A Tervezőt a szerződésszerűen elkészített I-III. fázis szerinti tervekért és dokumentációkért, valamint a jelen Szerződésben a Tervező feladataként meghatározott valamennyi egyéb szolgáltatásért, továbbá a tervdokumentációk tekintetében a Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként nettó 632 898 112- Ft + Áfa (azaz Hatszázharminckettőmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-száztizenkettő Ft plusz általános forgalmi adó) fix összegű általány tervezési díj (a továbbiakban: „Tervezési Díj”) illeti meg.

II.9. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

„VI.5. A Tervezőt megillető Díj (Tervezési Díj a továbbiakban: „Díj”) az egyes feladatok tekintetében az alábbiak szerint alakul:

A. Tervezési feladatok

I. Előkészítési fázis:

I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: Fix átalány díj: 31 782 800 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: Fix átalány díj: 31 782 800 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész Fix átalány díj: 31 782 800 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

II. Engedélyezési terv fázis: Fix átalány díj: 190 696 800 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

III. Kiviteli terv fázis: Fix átalány díj: 132 919 132 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

IV. Pótmunkák és előre nem látható többletmunkák ellenértéke nettó 213 933 780 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

II.10. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

„VI.9. A Tervező által átadott, a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumok (rész)teljesítését a Megrendelő által kijelölt személy igazolja a (rész)teljesítést követő 15 napon belül (továbbiakban: „Teljesítési igazolás”), amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy a (rész)teljesítési igazolás kiadásának feltétele a II. fejezetben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes, határidőre való teljesítése, valamint az alábbi feltételek betartása. A Tervezőt megillető díj az egyes feladatok tekintetében az alábbi ütemezés és feltételek szerint teljesítendő:

Feladatok: Teljesítési feltétel:

A. Tervezési feladatok

I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: - Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: - Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi tanulmány és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész - I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi vázlatterv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

II. Engedélyezési terv fázis: - II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi az építési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való elkészülte, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 20%-a jogerős építési engedély rendelkezésre állása esetén.

III. Kiviteli terv fázis és költségvetés aktualizálásának és pótmunkák és előre nem látható többletmunkák ellenértéke: - III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 81,6326531%-a valamennyi kiviteli terv és dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 15,3061224 %-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, a Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok megadása, esetleges további tájékoztatások megadása, a kivitelezői közbeszerzési dokumentumok kiegészítése és a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindítására alkalmas teljeskörű elkészülte, azok Megrendelői elfogadása esetén;

- III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 3,06122245 %-a a 2022. szeptember 06-án megrendelt aktualizált költségvetés átadása esetén;

- Az 1. számú szerződésmódosítás 2.8. pontjában részletezett IV. Pótmunkák és többletmunkák ellenértékének 100 %-a

II.11. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés XI.3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra, döntésre és az operatív feladatok ellátásra kijelölt személy:

Név: Verebi Anikó

Telefon: + 36 30 754 1176

E-mail: verebi.aniko@eif.gov.hu

II.12. A Szerződésnek jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

II.1. Az építési beruházásra (kivitelezésre) vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezetet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben biztosította. A 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat ezt a fedezetet elvonta, így az építési beruházás (kivitelezés) kapcsán közbeszerzési eljárás nem indul, melyet Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

II.2. Az Általános tervezési program és műszaki leírás alapján a III. Kiviteli terv fázisban a Tervező feladata a komplett beszerzéshez/közbeszerzéshez szükséges formátumú (szerkeszthető, nem szerkeszthető, és cella védelemmel ellátott) szakágankénti tételes árazott és árazatlan költségvetés készítése. (Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban.) Megrendelő 2022. szeptember 06. napján megrendelte a részletes, árazott költségvetés 2022. szeptember 30. napjára történő aktualizálását, figyelemmel az építőiparban tapasztalható áremelkedésekre és kedvezőtlen piaci folyamatokra. Tervező az e szerint aktualizált költségvetést 1 példányban papír alapon és 1 példányban digitális adathordozón adja át Megrendelő részére.

II.3. Felek megállapodnak, hogy a II.1. pontban foglaltakra tekintettel - a Szerződés VI.9. pont III. Kiviteli terv fázis pont szerint - a Tervezőnek nem kell elvégeznie a közbeszerzési eljárás során beérkezett azon ajánlattevői kérdések megválaszolását, melyeket az építtető a tervező feladatkörébe utal. Ezek elsősorban a kivitelezési tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdések megválaszolása, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerült tervdokumentációt érintő kiegészítések/javítások/pontosítások elvégzése. Tervező a kivitelezői ajánlatok értékelésében, bírálatában szakértőként nem vesz részt. Felek megállapodnak továbbá az 1. számú szerződésmódosítás 2.8 pontjában rögzített pótmunkákák díjából még ki nem fizetett 10 696 689 Ft + Áfa, azaz Tízmillió-hatszázkilencvenhatezer-hatszáznyolcvankilenc forint + Áfa tervezési díj a III.3. pont alapján kifizethető, mivel a pótmunkák elvégzése már megtörtént és ezek a feladatok nincsenek hatással a tervező esetleges közbeszerzési eljárás során végzendő szakértői tevékenységre.

II.4. A II.1-II.3. pontokra tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés VI.9. pont III. Kiviteli terv fázis pont szerinti fix átalánydíj összege módosul és a Tervezőt megillető díj 2 %-kal (2 712 635 Ft + ÁFA összeggel) csökken.

II.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása kizárólag a Kbt. rendelkezési szerint lehetséges.

II.6. Felek a Szerződést a II.1.-II.4. pontban foglalt indokok alapján közös megállapodással módosítják a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésre tekintettel, mely szerint a Szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

II.7. A Kbt. fent hivatkozott rendelkezéseivel összefüggésben Felek rögzítik, hogy a II.1. pont szerinti fedezet elvonást Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre a közbeszerzési eljárás előkészítése során, illetve a szerződés megkötésének időpontjában. A módosítás eredményeként az ellenérték változása nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződés értékének 10%-át. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a Szerződés ellenértéke csökken.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 635 610 747.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 632 898 112.00 HUF