Építési beruházás - 582796-2019

10/12/2019    S238

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2019/S 238-582796

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal Budapest–Etyek

Hivatkozási szám: EKR000296292019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész:

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal – Budapest–Etyek közötti szakaszon 0 + 000 - 13 + 918 km sz. között, Budaörs–Törökbálint–Biatorbágy szakasz kiviteli tervek készítése és megépítése 9 574,8 km hosszban (PST 3. szintű kód: B005.01.73)

2. rész:

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal – Budapest–Etyek közötti szakaszon 16 + 578 - 20 + 999 km sz. között, Biatorbágy–Etyek szakasz építési engedélyének módosításához fedvényterv készítése, a kiviteli tervek elkészítése és megépítése 4 421 m hosszban (PST 3. szintű kód: B005.01.73)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 386 235 312.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest–Etyek közötti szakasz, 0 + 000 - 13 + 918 km

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45233162 Kerékpárút építése
45233221 Útburkolati jelek festése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Budapest–Etyek között

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

BO-2 – TB-7 szakasz

Budaörsi szakaszok:

BO-2: 452 m hosszú, 3,30 m széles, kertiszegélyes önálló kerékpárút kialakítása a Kamaraerdei park területén. A parknál a gyalogsétány keresztezése eltérő textúrájú burkolattal kialakítva. A Beregszászi–Kolozsvári–Seregély u.-i körforgalom után a Kamaraerdei park gyalogsétányával párhuzamosan, de attól zöld sávval elválasztva. A park végénél a Temető utcán 0 + 452 - 0 + 538 km sz. között a hídon áthaladva 86 m hosszon kerékpáros nyom kerül felfestésre.

Törökbálinti szakaszok:

TB-1: 1 381 m hosszon a Temető u.–Raktárvárosi út között vegyes használatú útként (ingatlankiszolgáló és kerékpáros) 3,50 m széles aszfalt burkolattal 1,00-1,00 m széles padkával kerül kialakításra. A kétirányú forgalom biztosítása érdekében 500 méterenként kitérők tervezése történt.

TB-2: 1 904 m hosszon a Raktárvárosi út–(Fűzfa u.) Malom dűlő között vegyes használatú útként (ingatlan kiszolgáló és kerékpáros) 3,50 m széles aszfalt burkolattal 1,00-1,00 m széles padkával kerül kialakításra. A kétirányú forgalom biztosítása érdekében 500 méterenként kitérők tervezése történt. Az 1 + 693 km sz.-ben MÁV iparvágány keresztezi az utat.

TB-4: 20 m hosszú kerékpárút, csatlakozás Téglagyár utcáról a Bajcsy-Zsilinszky út szervizútjára. Gépjármű forgalom elől kerékpárosok számára átjárható behajtásgátló kerül elhelyezésre.

TB-6: 939 m hosszú 3,30 m széles, kertiszegélyes önálló kerékpárút a Régivasútsorral várhuzamosan, az M0 feletti hídon meglévő létesítményen vezetve.

TB-7: Budaörsi bekötés 720 m hosszon önálló 2,80 m épített szélességű, a Raktárvárosi úttal párhuzamos kerékpárút, majd a vasúti vágányok és az M1/M7 autópálya felett meglévő burkolaton vezetett gyalog és kerékpárút.

TB-9-BI-1 szakasz

0 + 000 - 1 + 215 km sz. burkolat mezőgazdasági út (vegyes forgalmú szakasz)

A tervezési szakasz eleje csatlakozik Törökbálinton a Régivasútsor utca folytatásaként vegyes forgalmú útként funkcionáló jelenleg is burkolt úthoz. A tervezett vegyes forgalmú út merőlegesen csatlakozik a meglévő burkolt úthoz, majd egy R=15 m sugarú bal ív után az 1. sz. Budapest–Hegyeshalom–Rajka vasútvonallal halad párhuzamosan a 0 + 000 - 0 + 500 km szelvények között. A 0 + 000 - 0 + 300 km sz. között a tervezett vegyes forgalmú út burkolatszéle és a szélső vágánytengely távolsága áltagosan 9,0 -10,0 m. A legkisebb távolság a 0 + 211 km szelvényben 8,92 m. A 0 + 300 - 0 + 500 km sz. között a tervezett út és a vasút folyamatosan távolodik egymástól. A 0 + 425 km szelvénytől az útburkolat és vágánytengely távolsága meghaladja a 20,0 m-t. A vegyes forgalmú út ezt követően a meglévő földút nyomvonalán halad tovább eltávolodva a vasúttól. Az utat mindkét oldalon erdősáv, fás terület szegélyezi. A vegyes forgalmú útként funkcionáló burkolt mezőgazdasági út az 1 + 215 km szelvényig tart, ezzel biztosítottá válik a szomszédos ingatlanok megközelíthetősége. A visszafordulás lehetőségét a 1 + 195 km szelvénybe tervezett útcsatlakozás jellegű burkolt felület biztosítja, mely a 0293/47 helyrajzi számú út minőségi osztályú ingatlanig kerül kiépítésre.

1 + 215 - 4 + 158.81 km sz. önálló kerékpárút és elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút. A tervezett nyomvonal a 1 + 215 km szelvénytől önálló kerékpárútként folytatódik egészen a tervezési szakasz végéig. A kerékpárút teljes hosszon a régi vasút vonalán halad. Az 1 + 300 km szelvénytől a kerékpárút tervezett nyomvonala egyre közelít a vasútvonalhoz. Az 1 + 600 - 2 + 400 km szelvények között a tervezett burkolatszél és a szélső vágánytengely távolsága áltagosan 8,0 -9,0 m. A legkisebb távolság a 1 + 694 km szelvényben 6,91 m. A 2 + 400 km szelvénytől a kerékpárút fokozatosan eltávolodik az 1. sz. vasútvonaltól és a régi vasút nyomvonalán halad tovább. A kerékpárút a 2 + 741.2 km szelvényben meglévő burkolt árkot keresztez, majd elhalad Biatorbágy település által létesíteni tervezett jégcsarnok mellett.

Folytatás a VI.4.3) pontban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.pont 2.1. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.pont 2.2. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.pont 2.3. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.pont 2.4. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

VEKOP-4.1.1-15-2017-00005

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.

A finanszírozás megoszlása várhatóan 78 % a hazai, 22 % VEKOP forrásból valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel/Tarman Renáta, Lajstromszáma: 00314/01040.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest–Etyek közötti szakasz, 16 + 578 - 20 + 999 km

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45233162 Kerékpárút építése
45233221 Útburkolati jelek festése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Budapest–Etyek között

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

BI-4-ET-1 szakasz

A tervezési szakasz Biatorbágyon a Nagy u.–Rákóczi u. csomópontjában belterületen kezdődik 0 + 000 km sz., majd a Rákóczi utca–8106 j. út–Benta-patak által határolt területen halad keresztül. Ezen a szakaszon a nyomvonal úgy került kijelölésre, hogy korábban az Önkormányzat megbízásából a 8106 j. út és a 8104 j. út csomópontjába tervezett körforgalmú csomópont helyigényét figyelembe vettük. A nyomvonal a Benta-patakot elérve azzal párhuzamosan halad, majd egy jobb ív után a Benta-patak és az országos közút között, azokkal párhuzamosan vezet tovább. A 0 + 449.80 km szelvényben keresztezi a Benta-patakot, ahol híd műtárgy épül. Ezt követően a kerékpárút a ~0 + 800 km szelvény térségéig a közúttal párhuzamosan halad, majd két R=15 m sugarú ellenívet követően a nyomvonal a közút melletti ~25-35 m széles erdősáv mögé kanyarodik és az erdősáv mentén halad a 1 + 432.80 km szelvényig, ahol meglévő földutat keresztez. Az erdősáv mellett a kerékpárosok erős emelkedőben haladnak, majd az emelkedőn felérve és visszatekintve a Biatorbágyi-tó és a település látképe tárul eléjük. Az 1 + 105 - 1 + 435 km sz. közt fedvényterv készítése a feladat, engedélyezéssel, burkolt mezőgazdasági út kialakítására, az ingatlanmegközelítés biztosítására.

A földút csatlakozást elhagyva a nyomvonal ismét a 8106 j. út mellett megy tovább. Az 1 + 432.80 - 3 + 467.30 km szelvények közötti nyomvonal szakasz megtervezését két szempont határozta meg: az egyik a Biatorbágy és Etyek közötti teljes külterületi szakaszon telepített platánsor vonala, a másik pedig az úttal párhuzamosan haladó NA300 acél vízvezeték nyomvonala volt. A tervezés során törekedtünk arra, hogy a fasor és a kerékpárút burkolatszéle között ~ 2,00 m távolságot megmaradjon. A nyomvonal az 1 + 916.60 km szelvényben keresztezi a Széleslyuki-mellékágat, ahol hídműtárgy épül. A vízvezeték és a fasor között rendelkezésre álló hely egy helyen beszűkül a 2 + 600 km szelvény környezetében, itt ~55 m hosszon érintetté válik a meglévő fasor. A fasorban a fák ültetési távolsága ~8-10 m, így előreláthatóan 6-7 fa átültetése vagy pótlása szükséges. A 3 + 467.30 km szelvényben a kerékpárút földút csatlakozást keresztez, itt a meglévő vízvezeték északi irányba fordul. A nyomvonal a 3 + 640 km sz.-ig a közút mellett halad, majd a közút mellé korrigált Széleslyuki-mellékág mellett megy tovább. A vízfolyást a kerékpárút a 3 + 768.50 km szelvényben keresztezi, ahol áteresz épül. A Széleslyuki-mellékág (földhivatali térképen Papréti-patak) keresztezése esetén a Magyar Közút Nzrt. Fejér Megyei Igazgatósága elfogadja, illetve üzemeltetési szempontok figyelembe vétele miatt támogatja, hogy az innen csupán ~100 m-re található közúti műtárggyal azonos méretű és kialakítású áteresz kerüljön beépítésre a jogszabályi előírásokból eredő 5,0 m nyílású hídszerkezet helyett. Ennek oka, hogy az alvízi oldalon lévő meglévő közúti áteresznél nagyobb átfolyási szelvényt biztosító műtárgy esetén a többlet vízhozam a közúti áteresz előtt állna meg, ami közútkezelői szempontból nem kívánatos, ennél elfogadhatóbb az a megoldás, ahol ugyanezen esetleges visszaduzzasztás már a kerékpárútnál bekövetkezik. A 3 + 800 km szelvénytől a tervezési szakasz végéig a kerékpárút ismét a közút mellett halad. Ezen a külterületi szakaszon két kapubehajtó válik érintetté az egyik egy lovaspóló pálya kapuja, míg a másik egy borászaté. A kerékpárút Etyek belterületének szélét elérve egy R=10 m sugarú ívvel fordul rá a 8106 j. útra, majd a tervezett településkapun átvezetve kétoldali kerékpársávként ér véget a tervezési szakasz.

A kivitelező feladata az engedélyezési tervek alapján a hiányzó fedvényterv és kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása és azt követően a kivitelezés elvégzése.

A tervezett nyomvonal számos közművet érint (vízvezeték, nagynyomású gázvezeték, távközlési földkábel, 20kV-os földkábel, és légvezeték).

Folytatás a VI.4.3) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.pont 2.1. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.pont 2.2. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.pont 2.3. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.pont 2.4. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

VEKOP-4.1.1-15-2017-00005

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.

A finanszírozás megoszlása várhatóan 86 % a hazai, 14 % VEKOP forrásból valósul meg, utófinanszírozás útján.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel/Tarman Renáta. Lajstomszáma: 00314/01040.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 058-132983
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: B-83638/2019.
Rész száma: 1
Elnevezés:

Budapest–Etyek közötti szakasz, 0 + 000 - 13 + 918 km

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65631647
Postai cím: Bánki Donát utca 5.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kmepito.hu
Telefon: +36 303369202
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 825 659 638.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 649 999 888.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

P1, M.2.2., M.2.4 alkalmasság igazolása

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: B-83640/2019.
Rész száma: 2
Elnevezés:

Budapest–Etyek közötti szakasz, 16 + 578 - 20 + 999 km

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831799
Internetcím: http://www.colas.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 668 797 921.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 736 235 424.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

M.2.3., M.2.4, szakmai nyilvántartás alkalmasság

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők az eljárás I. része tekintetében:

— KM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 5., adószáma: 25444995-2-13)

— Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150., adószáma: 11426628-4-03)

— Swietelsky Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószáma: 10572795-2-41)

— Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, Ócsai út, adószáma: 13110374-2-13)

— SDD Konzorcium [Dömper Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2., adószáma: 10229105-2-11); S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., adószáma: 24824040-2-08) és Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187–189., adószáma: 24657998-2-43) közös ajánlattevők]

— EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2225 Üllő, Belterület hrsz. 3753, adószáma: 13125811-2-44)

Ajánlattevők az eljárás II. része tekintetében:

— KM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 5., adószáma: 25444995-2-13)

— Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150., adószáma: 11426628-4-03)

— Swietelsky Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószáma: 10572795-2-41)

— Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, Ócsai út, adószáma: 13110374-2-13)

— SDD Konzorcium [DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2., adószáma: 10229105-2-11); S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., adószáma: 24824040-2-08) és Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187–189., adószáma: 24657998-2-43) közös ajánlattevők]

— EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2225 Üllő, Belterület hrsz. 3753, adószáma: 13125811-2-44)

— Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószáma: 14811573-2-44)

Nyertes ajánlattevő az eljárás I. része tekintetében:

KM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 5., adószáma: 25444995-2-13)

Nyertes ajánlattevő az eljárás II. része tekintetében:

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószáma: 14811573-2-44)

Ajánlatkérő a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § d) pontja alapján a közbeszerzési eljárás I., II. részében sem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/12/2019