Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 582921-2019

10/12/2019    S238    Bygge og anlæg - Supplerende oplysninger - Udbud med forhandling 

Danmark-Ishøj: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 238-582921

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 226-553046)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ishøj Kommune
Postadresse: Ishøj Store Torv 20
By: Ishøj
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Bergmann
E-mail: lb@lilholmogpartnere.dk
Telefon: +45 29249707

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ishoj.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ombygning af Brohuset - Teamentreprise med partnering

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ishøj Kommune ønsker at ombygge Brohuset til velfærdsformål og kommunal anvendelse.

Brohuset har tidligere været anvendt til erhvervsskole, og det forventes, at arbejderne ud over ombygning også kan omfatte elementer af modernisering, nedrivning og nybygning, ligesom der udføres en omlægning af udearealerne.

Ombygningen udføres, mens bygningen er i drift.

De eksisterende bygninger ekskl. de bygninger, der nedrives i etape 1 omfatter ca. 8 400 m2 og det samlede fremtidige grundareal udgør ca. 16 300 m2. Den udbudte kontrakt omfatter i første omgang etape 1, som udgør ombygning af eksisterende bygninger til lokaler for Foreningsliv og netværksområde på ca. 2 800 m2, samt nedrivning af ca. 2 900 m2 eksisterende bygning. Etaperne 2, 3 og 4 indgår, som optioner som bygherren kan tilkøbe enkeltvis, jf. pkt. II.2.11.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 226-553046

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.4
I stedet for:

Ishøj Kommune ønsker at ombygge Brohuset til velfærdsformål og kommunal anvendelse.

Brohuset har tidligere været anvendt til erhvervsskole, og det forventes, at arbejderne ud over ombygning også kan omfatte elementer af modernisering, nedrivning og nybygning, ligesom der udføres en omlægning af udearealerne.

Ombygningen udføres, mens bygningen er i drift.

De eksisterende bygninger ekskl. de bygninger, der nedrives i etape 1 omfatter ca. 8 400 m2 og det samlede fremtidige grundareal udgør ca. 16 300 m2. Den udbudte kontrakt omfatter i første omgang etape 1, som udgør ombygning af eksisterende bygninger til lokaler for Foreningsliv og netværksområde på ca. 2 800 m2, samt nedrivning af ca. 2 900 m2 eksisterende bygning. Etaperne 2, 3 og 4 indgår, som optioner som bygherren kan

tilkøbe enkeltvis, jf. pkt. II.2.11.

Læses:

Ishøj Kommune ønsker at ombygge Brohuset til velfærdsformål og kommunal anvendelse.

Brohuset har tidligere været anvendt til erhvervsskole, og det forventes, at arbejderne ud over ombygning også kan omfatte elementer af modernisering, nedrivning og nybygning, ligesom der udføres en omlægning af udearealerne.

Ombygningen udføres, mens bygningen er i drift.

De eksisterende bygninger ekskl. de bygninger, der nedrives i etape 1 omfatter ca. 8 400 m2 og det samlede fremtidige grundareal udgør ca. 16 300 m2. Den udbudte kontrakt omfatter i første omgang etape 1, som udgør ombygning af eksisterende bygninger til lokaler for Foreningsliv og netværksområde på ca. 2 800 m2, samt nedrivning af ca. 3 900 m2 eksisterende bygning. Etaperne 2, 3 og 4 indgår, som optioner som bygherren kan

tilkøbe enkeltvis, jf. pkt. II.2.11.

Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:

Ansøgere skal udfylde og uploade ESPD’et som beskrevet nedenfor – se også punkt III.1.1 ovenfor:

— Udfyldt og underskrevet eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil),

— Referencer (se punkt III.1.3 ovenfor).

For konsortiedeltagere skal der afleveres en udfyldt eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) for hver økonomisk aktør og støtteerklæring (for ansøgere, der baserer sig på andre enheders formåen). For konsortiedeltagere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal der afleveres en udfyldt eESPD- fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) for hver økonomisk aktør samt erklæring om fælles befuldmægtiget. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for opfyldelse af egnethedskriterierne i del IV, skal virksomheden vedlægge et særskilt eESPD med de oplysninger, der anmodes om i del II.A og B, del III og del VI for hver enhed, som ansøgeren baserer sig på.

I den af ansøgeren udfyldte eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) skal følgende udfyldes:

— Del II. A Den økonomisk aktør,

— Del II. B Den økonomisk aktørs repræsentanter,

— Del II. C Udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Del II. D Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på,

— Del III. A, B og C Udelukkelsesgrunde,

— Del IV. B Økonomisk og finansiel (egenkapital og samlede aktiver for seneste 3 års offentliggjorte regnskaber udfyldes i ”øvrige økonomiske og finansielle krav”),

— Del V Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (afkryds i ja, for at kravene er opfyldt),

— Del VI Afsluttende erklæring/underskrift.

EESPD’en udfyldes ved, at prækvalifikationsansøgeren importerer bygherrens eESPD-skabelon-fil (udbudsdokument - eESPD-fil) i iBinders værktøj under fanebladet ESPD og efter udfyldelse eksporteres pdf-fil og xml.-fil, der uploades som en del af anmodningen, gerne både som pdf og xml.

EESPD-filen kan ikke åbnes ved at ”klikke” på den.

Udfyldning af del II.D om underleverandører skal omfatte navnene på de arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektfirmaer, som indgår i entreprenørens team, med mindre disse firmaer indgår i Del II.C som enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske kapacitet på.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning til eESPD. I forbindelse med prækvalifikationsfasen er det muligt at stille spørgsmål.

Spørgsmål skal stilles på dansk og per e-mail til ordregivers kontaktperson/bygherrerådgiver som anført under punkt I.1.

Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form blive uploadet på iBinder. Besvarelse af spørgsmål sker på dansk.

Skriftlig besvarelse og eventuelle rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet skal betragtes som en del af det samlede udbudsmateriale.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden fristen for ansøgning, vil som udgangspunkt blive besvaret efter ansøgningsfristens udløb.

Læses:

Ansøgere skal udfylde og uploade eESPDèt som beskrevet nedenfor – se også punkt III.1.1 ovenfor:

Udfyldt og underskrevet ESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil).

Deltagere i et evt. konsortie/sammenslutning skal hæfte solidarisk. For konsortiedeltagere skal der afleveres en udfyldt eESPD-fil for hver økonomisk aktør samt erklæring om fælles befuldmægtiget. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske og faglige kapacitet, skal ansøger udover støtteerklæring iht. udbudslovens § 144, stk. 2 vedlægge et særskilt eESPD med de oplysninger, der anmodes om i ESPDèt del II.A og B, del III og del VI for hver enhed, som ansøger støtter sig på.

I den af ansøgeren udfyldte eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) skal følgende udfyldes:

— Del II. A Den økonomisk aktør,

— Del II. B Den økonomisk aktørs repræsentanter,

— Del II. C Udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Del II. D Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på,

— Del III. A, B og C Udelukkelsesgrunde,

— Del IV. B Økonomisk og finansiel (egenkapital og samlede aktiver for seneste 3 års offentliggjorte regnskaber udfyldes i ”øvrige økonomiske og finansielle krav”),

— Del V Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (afkryds i ja, for at kravene er opfyldt),

— Del VI Afsluttende erklæring/underskrift.

EESPD’en udfyldes ved, at prækvalifikationsansøgeren importerer bygherrens eESPD-skabelon-fil (udbudsdokument - eESPD-fil) i iBinders værktøj under fanebladet ESPD og efter udfyldelse eksporteres pdf-fil og xml.-fil, der uploades som en del af anmodningen, gerne både som pdf og xml.

EESPD-filen kan ikke åbnes ved at ”klikke” på den.

Udfyldning af del II.D om underleverandører skal omfatte navnene på de arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektfirmaer, som indgår i entreprenørens team, med mindre disse firmaer indgår i Del II.C som enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske kapacitet på.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning til eESPD. I forbindelse med prækvalifikationsfasen er det muligt at stille spørgsmål.

Spørgsmål skal stilles på dansk og per e-mail til ordregivers kontaktperson/bygherrerådgiver som anført under punkt I.1.

Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form blive uploadet på iBinder. Besvarelse af spørgsmål sker på dansk.

Skriftlig besvarelse og eventuelle rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet skal betragtes som en del af det samlede udbudsmateriale.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden fristen for ansøgning, vil som udgangspunkt blive besvaret efter ansøgningsfristens udløb.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: