A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 583138-2021

15/11/2021    S221

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 221-583138

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 704433853
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EuroVelo 6 és Eurovelo 14 tervezés és engedélyezés

Hivatkozási szám: EKR000523512021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

EuroVelo6 és EuroVelo14 kerékpár-útvonalak tervezése és engedélyeztetése az alábbi 4 részben:

1. Rész: EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Pest (Megyeri csárda - Északi vasúti híd között) projekt tervezése és engedélyeztetése;

2. Rész: EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Campona utca - Mezőkövesd utca között) projekt tervezése és engedélyeztetése;

3. Rész: EuroVelo14 (Budapest- Balaton) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Városhatár - Duna között) projekt tervezése és engedélyeztetése;

4. Rész: EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Buda (Városhatár - Lánchíd) projekt tervezése és engedélyeztetése;

Valamennyi rész tekintetében:

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.. Ebben az esetben a „vagy ezzel egyenértékű” a megnevezés mellé minden esetben odaértendő.

A feladatok részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentáció mellékleteként kiadott műszaki leírások tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 251 900 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Pest

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71246000 Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71400000 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
71600000 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások
71700000 Megfigyelési és felügyeleti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Pest (Megyeri csárda - Északi vasúti híd között) projekt tervezése és engedélyeztetése

A tárgyi projekt keretében megtervezésre és engedélyeztetésre kerül a kerékpáros infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás- és zöldfelület-fejlesztési feladatok a Megyeri csárda és az északi vasúti híd között,

A projekt Budapest IV. és XIII. kerületeit érinti, a tervezett szakasz hossza 2,42 km ((melyből 1,84 km hosszú az épített jellegű kerekpárforgalmi létesítmény).

Tervezési feladat:

A Tervező feladata turisztikai, rekreációs és közlekedési célra egyaránt alkalmas kerékpáros útvonal tervezése, az egyéb rekreációs funkciókra alkalmas (gyalogos) felületekkel, kiegészítő létesítményekkel. Feladat az útvonal kialakításához szükséges infrastrukturális elemek valamint a csatlakozó utcák csomópontjának felülvizsgálata.

Váci út (Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény) - Váci út (Megyeri Csárda)

Tervezési feladat- min. 3,50 méter - szélességű, és jól kerékpározható burkolattal rendelkező kétirányú kerékpárút létesítése. A Bagaria utca - Váci út csomópontban szükséges csatlakozni a meglévő, Váci úton haladó kerékpárforgalmi létesítményhez.

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep körtöltése- Zsilip utca részén tervezési feladat új, az EuroVelo előírásoknak megfelelő - min. 3,50 méter - szélességű, és jól kerékpározható burkolattal rendelkező, az úttesttől elválasztott kétirányú kerékpárút létesítése. Mindenképp szükséges csatlakozni az Enviroduna Kft. beruházásában megvalósuló „Budapest, Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 101., 37., 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása” projekthez, kiemelt figyelmet fordítva a Palotai-sziget természetvédelmi területéhez történő illeszkedéshez.

Tímár és Zsilip utcában kerékpárforgalmi létesítmény (pl. nyitott kerékpársáv) kialakítása útburkolati jelek és jelzőtáblák kialakításával. A Tímár utca - Váci út és a Zsilip utca - Váci út jelzőlámpás csomópontot módosítani szükséges a kerékpárforgalmi létesítmény átvezetés érdekében, utóbbi esetében azt elvezetni az Arany János utcáig. A Zsilip utca - Újpesti vasúti híd közötti szakaszon a tervezési feladat új, az EuroVelo előírásoknak megfelelő - min. 3,50 méter - szélességű, és jól kerékpározható burkolattal rendelkező kétirányú kerékpárút és elválasztott gyalogos sétány tervezése a hozzá tartozó közvilágítás kiépítésével. Csatlakozni szükséges a meglévő gyalogos rámpán keresztül az Újpesti vasúti hídon haladó kerékpárforgalmi létesítményhez. Műtárgy tervezési feladat nincs.

A szakaszonként részletes tervezési feladatot a műszaki diszpozíció tartalmazza. Összefoglalva a tervezési feladatok között szerepel: meglevő kerékpárút burkolatának szélesítése, valamint felújítása; útbaigazító táblázási rendszer megtervezése; közvilágítás tervezése; tájépítészeti, környezetrendezési tervezés, szükséges közmű kiváltások megtervezése és engedélyeztetése stb.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2.1. pontban meghatározott személyi állomány (közúti építmények tervező) alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban a szerződés időtartama vonatkozásában feltüntetett időpont alatt ajánlatkérő nem munkanapot, hanem naptári napot ért!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Dél-Buda

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71246000 Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71400000 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
71600000 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások
71700000 Megfigyelési és felügyeleti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Campona utca - Mezőkövesd utca között) projekt tervezése és engedélyeztetése

A tárgyi projekt keretében megtervezésre és engedélyeztetésre kerül a kerékpáros infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás-, zöldfelület- fejlesztési feladatok a Campona utca és Mezőkövesd utca között, jellemzően a Duna melletti nyomvonalon haladva meglévő hálózat felhasználásával, bővítésével, valamint új nyomvonal építésével.

A projekt Budapest XI. és XXII. kerületeit érinti, a tervezett törzsszakasz hossza 10,4 km (melyből 7,4 km hosszú az épített jellegű kerekpárforgalmi létesítmény), az opcionális Érdi leágazás hossza 1,3 km épített jellegű kerékpárforgalmi létesítmény.

Tervezési feladat

A Tervező feladata turisztikai, rekreációs és közlekedési célra egyaránt alkalmas kerékpáros útvonal tervezése, az egyéb rekreációs funkciókra alkalmas (gyalogos) felületekkel, kiegészítő létesítményekkel. Feladat az útvonal kialakításához szükséges infrastrukturális elemek, műtárgyak tervezése, valamint a csatlakozó utcák csomópontjának felülvizsgálata.

A tervezési törzs szakasz a Szerémi úti csomóponttól kezdően (a csomópont nem a tervezési feladat része), a Mezőkövesd utcán keresztül halad az Árasztó útig önálló kerékpárforgalmi létesítményként, az érintett csomópontok forgalombiztonásgi szempontból felülvizsgálandók, innét az Árasztó úton a Panel utcáig önálló kerékpárforgalmi létesítmény tervezendő, vele párhuzamosan elválasztott gyalogos sétánnyal, havária (árvíz) esetére alternatív útvonal táblázásának tervezése szükséges, innét a Fibula utcáig a szabályozási vonal figyelembe vételével elválasztott kerékpáros gyalogos felület tervezendő. Duna utca - Vágóhíd utca, Vágóhíd utca és Háros utca közötti és a Háros utca Naphal utca közötti szakaszon megfelelő 3,5 m szélességű kerékpárút tervezendő kapcsolódó közvilágítási és forgalomtechnikai jelzések megtervezésével. A tervezett nyomvonal innét a Naphal utcán halad ahol a tervezési feladat a megfelelő kerékpárforgalmi létesítmény, útburkolati jelek és jelzőtáblák alkalmazásával. Árvízi időszak esetére a Növény utcán a Nagytétényi mentesítő útvonal jelzését szükséges megtervezni.

A Hárosi-Duna parton haladó nyomvonalon önálló kerékpárforgalmi és vele párhuzamosan elválasztott gyalogos sétány tervezendő a Rudnyánszky utcai csomópontig. Az útvonal további szakaszán az Ánizs utcáig, a meglévő burkolaton útburkolati jelek és jelzőtáblák tervezendők. Az Ánizs utcától, a Kastélypark utcai csomópontig majd a Campona utcáig új, minimum3,5 méter szélességű jól kerékpározható burkolatú kétirányú kerékpárút tervezése szükséges. A nyomvonal tervezése során, utóbbi területeken különös figyelmet kell fordítani a terület sajátosságaira. Itt vízbázis területén halad és nagyvízi mederben halad a nyomvonal ezért ennek megfelelő körültekintéssel és szakértelemmel történő tervezésé kiemelt megrendelői és tulajdonosi elvárás. A terület érzékenységét tovább jelöli, hogy erdőtervezési területek mentén és Natura 2000 területek mellet halad közvetlenül. A kerékpárút tervezése során a kapcsolódó zöldfelületek tervezéséről is gondoskodni kell, az utóbbi szakaszokon a nyomvonal mentén megtalálható növénytársulások egy-egy része természetközeli vagy közel természetközeli állapotú ezért a növénytelepítési tervezésnél a meglévő természetes növényállományokhoz mindenképpen alkalmazkodni kell a természetvédelmi terület szomszédságát kiemelt figyelemmel kell kezelni.

Opcionális, Érdi leágazás

Új, az EuroVelo előírásoknak megfelelő - min. 3,50 méter - szélességű, és jól kerékpározható burkolattal rendelkező kétirányú kerékpárút tervezése. Csatlakozni szükséges a NIF Zrt. által terveztetett Eurovelo 6 Budapest - Érd szakasz terveihez. Kiemelt szempont a tervezésnél a forgalombiztonság.

A szakaszonként részletes tervezési feladatot a műszaki diszpozíció tartalmazza. Összefoglalva a tervezési feladatok között szerepel: meglevő kerékpárút burkolatának szélesítése, valamint felújítása; útbaigazító táblázási rendszer megtervezése; közvilágítás tervezése; tájépítészeti, környezetrendezési tervezés, szükséges közmű kiváltások megtervezése és engedélyeztetése stb.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2.1. pontban meghatározott személyi állomány (közúti építmények tervező) alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Felek rögzítik, hogy Megrendelő jelen Szerződés hatályba lépését követő 30. napig jogosult a Szerződéstervezet 2.3.1. pontja szerinti Opciós feladat egyoldalú jognyilatkozattal történő lehívására.

I.opcionális - Érdi leágazás (1,3 km) tervezés és engedélyeztetés

Az opciós feladatok esetében 385 naptári nap a teljesítési határidő.

A részletes feltételeket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kiegészítés a II.2.5. ponthoz:

1 Ajánlati ár (nettó Ft) / súlyszám 50 részszempont, az alábbi alszempontokból tevődik össze:

1.1.Alapfeladat Ajánlati ár (nettó Ft) / súlyszám 43

1.2. Érdi leágazás (opció I.) Ajánlati ár (nettó Ft) / súlyszám 7

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban a szerződés időtartama vonatkozásában feltüntetett időpont alatt ajánlatkérő nem munkanapot, hanem naptári napot ért!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EuroVelo14 (Budapest- Balaton) kerékpár-útvonal

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71246000 Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71400000 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
71600000 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások
71700000 Megfigyelési és felügyeleti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EuroVelo14 (Budapest- Balaton) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Városhatár - Duna között) projekt tervezése és engedélyeztetése

A tárgyi projekt keretében megtervezésre és engedélyeztetésre kerül a kerékpáros infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás-, zöldfelület- fejlesztési feladatok a Városhatár (Kamaraerdei út) - Szerémi utca között, jellemzően a meglévő hálózat felhasználásával, bővítésével, valamint új nyomvonal és műtárgyak építésével.

A projekt Budapest XI. és XXII. kerületeit érinti, a tervezett szakasz hossza 7,6 km hosszúságú (melyből 3,74 km hosszú az épített jellegű kerekpárforgalmi létesítmény).

Tervezési feladat

A Tervező feladata turisztikai, rekreációs és közlekedési célra egyaránt alkalmas kerékpáros útvonal tervezése, az egyéb rekreációs funkciókra alkalmas (gyalogos) felületekkel, kiegészítő létesítményekkel. Feladat az útvonal kialakításához szükséges infrastrukturális elemek, műtárgyak tervezése, valamint a csatlakozó utcák csomópontjának felülvizsgálata.

A tervezési törzsszakasz a Szerémi úti csomópontban kezdődik, feladat a csomópont és a csatlakozó Mezőkövesd utcai kerékpárforgalmú létesítmény áttervezése Sáfrány utcáig. A Kővirágsoron megtervezendő a vasúti aluljáró keresztezése annak forgalombiztonságának növelésével (műtárgy tervezése nem feladat). A Kővirágsor- Méhész utca - Honfoglalás úton keresztül tervezett kerékpárforgalmi létesítményen érjük el a Péterhegyi úti csomópontot. A Péterhegyi úton történő biztonságos átvezetést követően a meglévő közúti hídtól nyugatra új kerékpáros híd tervezésével, szükség szerint a meglévő bővítésének megtervezésével érhető el a patak déli oldala. Tervezetten az új lakópark és a villamos vonal között minimum 3.5 méter szélességű kerékpárút vezet a Muskétás utáig, a Balatoni úttól a kerékpárút mellett elválasztott gyalogos sétány is tervezendő esetlegesen a patak irányába terjeszkedve, épített (pl. pillér vagy konzolos) tartószerkezet alkalmazásával). A Muskétás utca, Susulyka utca és Kamaraerdei út érintett szakaszain tervezési feladat kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása útburkolati jelek és jelzőtáblák kialakításával, megfelelő közvilágítás biztosításával. A Kamaraerdei út a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelésében áll, a meglévő burkolat igénybevétele mellett az erdő terület érintettsége minimális, de megfelelően kezelendő a tervezés szakaszában.

Déli szakasz

A tervezési feladat a Kővirág soron a Méhész utca - Leányka utca majd a Duna utcáig vezető szakaszon min 3,5 méter szélességű kerékpárút tervezése. A Hosszúréti-patak felett új, kerékpáros híd tervezése biztosítja az átjutást. A Pécsi utca elérést követően kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása útburkolati jelek és jelzőtáblák alkalmazásával és szegélymódosítással. Műtárgyat érintő tervezési feladat nincs.

A szakaszonként részletes tervezési feladatot a műszaki diszpozíció tartalmazza. Összefoglalva a tervezési feladatok között szerepel: a meglévő kerékpárút burkolatának szélesítése, valamint felújítása; útbaigazító táblázási rendszer és forgalomcsillapítás megtervezése; közvilágítás tervezése; tájépítészeti, környezetrendezési tervezés, szükséges közmű kiváltások megtervezése és engedélyeztetése stb.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2.1. pontban meghatározott személyi állomány (közúti építmények tervező) alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban a szerződés időtartama vonatkozásában feltüntetett időpont alatt ajánlatkérő nem munkanapot, hanem naptári napot ért!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Buda

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71246000 Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71400000 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
71600000 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások
71700000 Megfigyelési és felügyeleti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Buda (Városhatár - Lánchíd) projekt tervezése és engedélyeztetése.

A tárgyi projekt keretében megtervezésre és engedélyeztetésre kerül a kerékpáros infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás- és zöldfelület-fejlesztési feladatok északon a Barát-patak, délen a Széchenyi-Lánchíd között, jellemzően a meglévő hálózat felhasználásával, bővítésével, valamint új nyomvonal és műtárgyak építésével.

A projekt Budapest I., II. és III. kerületeit érinti, a tervezett útvonal hossza 13,3 km, (melyből 4,6 km hosszú az épített jellegű kerekpárforgalmi létesítmény).

A Bem rakpart (Vám utca - Széchenyi-Lánchíd közötti szakasz) tervezési feladatait külön munkarészben kell elkészíteni, az ehhez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok külön tervcsomagként kezelendők.

Tervezési feladat:

A Tervező feladata turisztikai, rekreációs és közlekedési célra egyaránt alkalmas kerékpáros útvonal tervezése, az egyéb rekreációs funkciókra alkalmas (gyalogos) felületekkel, kiegészítő létesítményekkel. Feladat az útvonal kialakításához szükséges infrastrukturális elemek, műtárgyak tervezése, valamint a csatlakozó utcák csomópontjának felülvizsgálata.

A részletes tervezési feladatot a műszaki diszpozíció tartalmazza. A tipikus tervezési feladatok között szerepel új kerékpárút tervezése, meglévő kerékpárút burkolatának szélesítése, valamint felújítása, útbaigazító táblázási rendszer kialakításának és a forgalomcsillapításnak a megtervezése.

Ezeken felül az egyes szakaszokra jellemző speciális tervezési feladatok:

A Barát-patak töltésén haladó, illetve a Pünkösdfürdő szakaszon a tervezési feladatokat a gátkoronához kapcsolódó lehajtók megtervezése adják.

A Római-part közösségi tervezés keretében, a Nánási út pedig árvédelmi projekt részeként fog megújulni, az EuroVelo szempontokat is figyelembe véve.

Az újpesti vasúti híd és a K-híd közötti szakaszok kapcsán az EnviroDuna a gyalog- és kerékpárút vonatkozásában jogerős építési engedéllyel bíró tervekkel rendelkezik, a tervezés során ezt szükséges figyelembe venni. Specifikus feladat a Záhony és a Reichl Kálmán utcákkal történő kerékpározható kapcsolatok kialakításának tervezése, illetve vizsgálni szükséges a gépjármű forgalom kizárását a Hamvas Béla sétányról és környezetéről.

A Hajógyári-szigeten a K-híd és a H-híd átvezetésének megoldásán túl a fent említett tipikus tervezési feladatokat kell elvégezni.

A H-híd és a Szent XXIII. János pápa park közötti részen a nyomvonal a rakparti útpálya és a Duna között halad, itt egyedi tervezési feladat a támfal műtárgy és az Árpád-híd pillérjét kikerülő, konzolokkal rögzített elkerülő útvonal megtervezése.

A Szent XXIII. János parkban, illetve a Rozmaring étterem előtti szervizúton egyedi feladat kerékpáros pihenő megtervezése összetett tájépítészeti és kertészeti tervek elkészítésével, utcabútorok, vendéglátóhely területének kijelölésével és közmű csatlakozások biztosításával.

A Slachta Margit rakpart melletti szakasz egyedi (tervezési) feladatai: a Budapest Garden támfalának, illetve a Fővárosi Vízművek Zrt. érintett kútjainál a kerítés átépítése, a MÁV-HÉV melletti szakasz szélesítése, a kihúzó vágány visszabontása, vagy provizórikus befedése és a kapcsolódó zöldfelületi tervezések. A Szépvölgyi úttól délre a parkon keresztül haladó ~80 m-es szakaszon, illetve a Dara u. - Üstökös u. közötti szakaszon a közvilágítási hálózat kialakítását is szükséges megtervezni.

A Margit-híd és a Vám utca között a vágánykeresztezés módosításának megtervezése.

A Bem rakpart (Vám utca - Széchenyi-Lánchíd közötti szakasz) egyedi tervezési feladatait az önálló kerékpárút megtervezése a Vám utca és a Halász utca között a Bem rakparton, illetve a Halász utcától a Széchenyi-Lánchídig a Sztehlo Gábor rakparton (alsó rakpart) adják. További feladat a védettség alatt álló támfalhoz tartozó lépcső elbontása, a lánchídi gyalogos-kerékpáros aluljáró csatlakozás, továbbá a Halász utcánál a Fő utcai kerékpársávhoz való csatlakozás kialakításának megtervezése.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2.1. pontban meghatározott személyi állomány (közúti építmények tervező) alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban a szerződés időtartama vonatkozásában feltüntetett időpont alatt ajánlatkérő nem munkanapot, hanem naptári napot ért!

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 104-274043
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Pest

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14541744242
Postai cím: Stefánia Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Fax: +36 17001584
Internetcím: http://www.globalterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34 450 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

táj- és kertépítészeti feladatok ellátása, közúti építmények tervezési feladatainak ellátása, geotechnikai feladatok ellátása

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Dél-Buda

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: 13260534243
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Fax: +36 13360588
Internetcím: http://www.viafutura.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98 600 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

táj- és kertépítészet

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

EuroVelo14 (Budapest- Balaton) kerékpár-útvonal

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14541744242
Postai cím: Stefánia Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Fax: +36 17001584
Internetcím: http://www.globalterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49 850 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

táj- és kertépítészeti feladatok ellátása, közúti építmények tervezési feladatainak ellátása, hídszerkezeti tervezési feladatok ellátása, geotechnikai feladatok ellátása

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 4
Elnevezés:

EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Buda

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14541744242
Postai cím: Stefánia Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Fax: +36 17001584
Internetcím: http://www.globalterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

táj- és kertépítészeti feladatok ellátása, közúti építmények tervezési feladatainak ellátása, építészeti tervezési feladatok ellátása, geotechnikai feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:

1. rész

Nyertes ajánlattevő:

Név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1143 Budapest, Stefánia Út 81.

Adószám: 14541744-2-42

Név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz 3.

Adószám: 13260534-2-43

Név: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.

Cím: 9022 Győr, Dunakapu tér 7.

Adószám: 24084794-2-08

Név: VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.

Cím: 6000 Kecskemét Katona József Tér 6. II/8A.

Adószám: 13608512-2-03

Név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1135 Budapest Zsinór Utca 38-40

Adószám: 23139640-2-41

2. rész

Nyertes ajánlattevő:

Név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz 3.

Adószám: 13260534-2-43

Név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1143 Budapest, Stefánia Út 81.

Adószám: 14541744-2-42

Név: VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.

Cím: 6000 Kecskemét Katona József Tér 6. II/8A.

Adószám: 13608512-2-03

3. rész

Nyertes ajánlattevő:

Név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1143 Budapest, Stefánia Út 81.

Adószám: 14541744-2-42

Név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz 3.

Adószám: 13260534-2-43

Név: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.

Cím: 9022 Győr, Dunakapu tér 7.

Adószám: 24084794-2-08

4. rész

Nyertes ajánlattevő:

Név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1143 Budapest, Stefánia Út 81.

Adószám: 14541744-2-42

Név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1135 Budapest, Zsinór utca 38-40.

Adószám: 23139640-2-41

Név: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.

Cím: 9022 Győr, Dunakapu tér 7.

Adószám: 24084794-2-08

Név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz 3.

Adószám: 13260534-2-43

Név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1052 Budapest Bécsi Utca 5. V.em.4-5.

Adószám: 10336706-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/11/2021