Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 584192-2021

16/11/2021    S222

Magyarország-Lakitelek: Sportlétesítmények kivitelezése

2021/S 222-584192

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 19049711203
Postai cím: Felsőalpár 3.
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor Istvánné
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Telefon: +36 76549049
Fax: +36 76549049
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nepfolakitelek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001001482021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001001482021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kárpátia Rendezvénycsarnok kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR001001482021
II.1.2)Fő CPV-kód
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő Lakiteleken a beruházás keretében egy új sportkomplexumot és rendezvényközpontot kíván létrehozni. Az épület neve: Kárpátia Rendezvényház.

Szabadon állóan elhelyezett, 54,40 x 54,49 m befoglaló méretű, földszint + emelet kialakítású épület, amely funkcióját tekintve tornacsarnok, sportpálya és rendezvénytér.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6065 Lakitelek, Hungarikum liget, Felsőalpár 3. helyrajzi száma: lakitelek 043 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, szabadon állóan elhelyezett, 54,40 x 54,49 m befoglaló méretű, földszint + emelet kialakítású épület, amely funkcióját tekintve tornacsarnok, sportpálya és rendezvénytér. Az épület hasznos alapterülete 2690,15 m2(2129,69 m2 földszint, 560,46 m2emelet).A tervezett szerkezet vasbeton pontalapokkal és sávalapokkal készül. A játéktérnél monolit vasbeton pillérváz között előregyártott kéregelemes vasbeton anyagú kitöltő falak készülnek. A játékteret íves acél tetőtartókra szerelt szelemenekre rögzített fémlemez héjazat fedi. Az előcsarnok vendég-és kiszolgáló területei, valamint a raktár szintén vasbeton sávalapokkal készül. Falaik a földszinten és az emeleten kerámia falazóelemekből készített szerkezetek. A pillérek vasbeton anyagúak, a födémek vasbeton lemezfödém szerkezetek, a lépcsők vasbeton lemezlépcsők. Az előtetők faanyagú tetőszerkezetek, melyek cserépfedést kapnak. A küzdőtér alapterülete 1202,43 m2 (egyben sportpadló méret is). Az épület teljes belmagassága 12,50 m, nettó belmagasság 7,75 m, födém fesztáv 28,35 m. Nézőtér fix lelátó 210 fő, mobil lelátó 160 fő, mozgáskorlátozott férőhely 50 fő. Egyidejű rendezvény alkalmával maximum 1000 fő. A küzdőtér 2 db motoros térelválasztóval 3 egyenlő részre osztható, egyenkénti méretek 25x7,75 m. Parkolók száma 55 db. Az épület földszintjén 4 db csoportos öltöző és vizesblokk található, ezen kívül 2 db csoportos invalid öltöző, 1 db férfi, 1 db nő és 1 db akadálymentes közönségforgalmi wc, mosdó. A földszinten kap elhelyezést a játékvezetői öltöző, rendezvényszervezői-, versenybírói iroda és egy büfé, termálgépház. Az emeleten 1 db férfi és 1 db női közönségforgalmi wc és mosdó található, ezenkívül egy VIP terem és egy büfé. Megépítésre kerül egy élő füves kültéri kézilabda pálya, melynek bruttó mérete 26x46 m, a pálya mérete 20x40 m. A környezetrendezés során kb. 5000 m2 a füvesítendő és térburkolt felület. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (további 0-36 hónap között) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.2. pontban bemutatott (MV-ÉG) szakember épületgépészeti kivitelezési munkák során szerzett kivitelezési szakmai többlet tapasztalata/min: 0, max.: 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.2. pontban bemutatott (MV-ÉG) szakember rendelkezik légtechnikai épgépészeti kivit. munkák során szerzett kivitelezési szakmai többlettapasztalattal /min: 0, max.: 5 épület / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.2. pontban bemutatott (MV-ÉG) szakember rendelkezik termálgépház épgépészeti kivit. munkák során szerzett kivitelezési szakmai többlettapasztalattal /min: 0, max.: 5 épület/ / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő elkülönített árazatlan költségvetés biztosításával kötelezően opcionális ajánlatot kér mobiliákra, mobilszerkezetekre, beépítésre.

Opciós mennyiség:

BE24 jelű mobil motoros emelésű gördülőállvány -12,5 m-es magasságban lévő berendezések, elemek kezelésére -2 fő emelésére alkalmas -helye: földszint 1.5 játéktér készül: 1 db

BE25 jelű mobil színpad fényhíddal, függönnyel -méret:10 x 10 m = 100 m2 összfelületű -külső és belső térben egyaránt használható -fém keretvázas, csúszásmentes, fenolborítású rétegelt lemez járófelületű elemekből -nagy dinamikus teherbírású (csoportos táncra alkalmas) -összecsukható, 60-100cm között fokozatmentesen állítható magasságú -összekapcsolható, rakatolható -1000kg/m2 teherbírású, -négy sarkán 7,0m magas fényhíd oszlopokkal, amik felül változó magasságban fényhidakkal összeköthetők, fényhidak pld. BeamZ Truss P30 típusú, - 3 oldalon 10x6m-es szofita függönnyel, elől 10x6m-es színpadi függönnyel, felül esővédő ponyvával -helye: földszint 1.5 játéktér készül: 1 db

BE26 jelű mobil paraván -méret: 2x2 m -gurulólábas, fém keretvázas -vászon ragasztott borítású faforgácslap szerkezettel (kiállítási felületként is alkalmazható) -helye: földszint 1.5 játéktér készül: 10 db

Cserejátékosok részére, mobil székek, a - terveken jelölt - sportágak igényeinek megfelelő helyeken elhelyezve, vandálbiztos kivitelben 2 x 14 fő részére

Versenybírók, vonalbírók részére mobil, masszív szék

Kézilabda pálya, mobil, PVC alapanyagú, habalátétes, speciális burkolat (TARAFLEX GERFLOR EVOLUTION) EHF által előírt minőségben és színkombinációban, két oldalú 5 cm széles ragasztócsíkkal rögzítve, a meglévő parketta felületre, gyári vonalazással, szállítva, beüzemelve, komplett,

Kombinált védőburkolat szállító és tároló kocsi, szállítva, összeszerelve,

Újraélesztő készülék, felszereléssel, beüzemeléssel, komplett,

Perimeter, mobil, összerakható, elektromos üzemeltetésű hirdető palánksor, 1024 x 768 mm -es elemekből sorba fűzve az elemek felső éle lekerekítve, lágy ütéscsökkentő élvédővel, komplett, beüzemelve,

ANTHEO "SOFT DANCE" típusú, szürke balett szőnyeg burkolat, lefektetve, szalaggal rögzítve

Balettszőnyeg rögzítő szalag, kétoldalú ragasztás felülettel, fekete,

"Verseny DARTS céltábla

- UNICORN típusú"

"Verseny DARTS céltábla

- elektronikus kivitelben"

"Verseny DARTS tábla

- hagyományos ECLIPSE típusú"

OSB hátfal, 150x220 cm méretben, egyik oldalán zsanérral ellátott csatlakozó kitámasztó lábakkal

Építőmesteri és szakipari munkák-a mellékelt tételes árazatlan kv. szerint,

A részletes és pontos műszaki leírást és a vonatkozó árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Ajánlatkérő előírja, hogy az opció vonatkozásában a nyertes ajánlattevő köteles fenntartani a megajánlott, így szerződéses díj összegét a munkaterület Megrendelő részéről történő átadásától számított 10. hónap utolsó napjáig, mely időpontig jogosult Megrendelő dönteni az opció lehívásáról. Az opció lehívása esetén külön számlázandó, nem tartozik a megjelölt maximálisan meghatározott 8 részszámla és a végszámla körébe.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fentiekben körülírt opció becsült értéke nem éri el a kivitelezés becsült értékének a 6%-át.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1./ A szerződés időtartama a II.2.7. alatt csak az építési kivitelezés időtartamát rögzítette, de nem tartalmazta a jogerős használatbavételi engedély birtokában történő 10 napos próbaüzemet (mely magába foglalja a betanítás idejét), és a további 5 napos felügyeleti - nyomkövető - üzemmód időtartamát. A 15 hónapos kivitelezési határidő a szerződéskötést követő munkaterület átadásától számítandó. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás időtartama beleszámít, Vállalkozó e szerint köteles a munkavégzést szervezni.

2./ A létesítmény használatbavételi és üzembehelyezéséhez szükséges engedély megszerzése nem a Vállalkozó feladata, azonban Vállalkozó köteles minden olyan, a kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumot Megrendelő részére átadni, mely a használatbavételi és az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges.

3./ Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az opciós tételek jelen szerződéskötést követően a Megrendelő által a munkaterület átadásától számított 10. hónap utolsó napjáig történő megrendelése.

4./ Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) szerint tájékoztatja ajánlattevőket; hogy részajánlattételt nem biztosít, mert: az építési munka oszthatatlansága, a műszaki tartalom egységességének igénye, az elérhető vállalkozási díj mértéke, a jótállási és szavatossági szabályok objektív módon a részajánlattétel kizárását és egyetlen kivitelező kiválasztását indokolják.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. Az AT-nek ajánlatában 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 1. § (1) bek. megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával (űrlap) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A közös AT-k mindegyikére vonatkozóan külön ESPD-t kell benyújtani. Ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 1. § (4) bek. alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az eljárásban előírt követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (5) bek. alapján, nem Mo.-on letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az ESPD-ben megjelölte. Amennyiben az AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ESPD-t. Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az AK a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. AK felhívja az AT figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki Fentieken túl AK felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére is. Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 8-9. §-aiban foglaltak szerint jár el, míg nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő tekintetében a 10-11.§-okban foglaltak szerint. Ajánlatkérő a 12.§-ban foglaltakra is figyelemmel jár el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 321/2015. Kormány rendelet 21. § (1) bekezdéséhez igazodva: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (a Magyar Mérnöki Kamara), illetőleg területi szervei nyilvántartásában, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében (Magyar Építész Kamara, ill. területi szervei), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

- Kötelező a Kbt. 67. § (1)szerinti (EEKD)nyilatkozat, mely szerint ajtevő megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.

1./ Igazolás a Kbt. 69. §-a szerint a K.r.19. § (1) c)alapján: az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) is irányadó.Kapacitást nyújtó szervezetnél a Kbt. 65. § (7)irányadó.Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65. § (11)-ben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.-re.

2./ Igazolás Kbt. 69. §-a és a K.r.19. § (1)a)szerint.Tartalma:számla szám, szlanyit dátum, a felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladósorba állítás volt-e. (Pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő nyilatkozat; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. )

3./ Igazolás a Kbt. 69. § és a Kr. 19. § (1)b) pontja szerint. Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő

ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 2 175 000 000-,- HUF összeget.

A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 2 175 000 000,- HUF összeget.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevőnek vagy az ajánlattevő jogelődjének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. Kr. (Kr.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolni az alkalmassági követelményeknek, elegendő az ESPD IV. részének α szakasza szerint nyilatkozni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás alapján a Kr. 1. § (2)-nek megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21-22. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

A Kr. 24. § (2) bekezdése megfelelően irányadó.

Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolni szükséges.

M/1. Kr. 21. §(2)a) és 22. § (3) alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb ép.beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat: az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét /hasznos nettó alapterület, lelátói ülőhelyek száma, szabad belmagasság, sportpadló méretének, födém fesztávolsági adatok megadásával, illetve annak megjelölésével, hogy termálgépház kivitelezés is történt-e/ a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén a Kr. 22. § (5) irányadó.

M/2. Kr. 21. § (2) b) pontja alapján a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, annak megjelölésével, hogy a szakembert milyen pozícióra kívánja bevonni. Továbbá csatolni kell a végzettségét vagy képzettségét igazoló okiratot, valamint az adott szakember által saját kezűleg aláírt a szakmai tapasztalatot is tartalmazó önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot. Amennyiben releváns, a szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Amennyiben a szakember névjegyzékbe vétele megtörtént, kérjük a nyilvántartási számot is megadni. Ajánlattevő nyertessége esetén az M/2.1-3 pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.

M/3.Csatolják az ISO 50001 rendszerre vonatkozó tanúsítványt vagy az ezzel egyenértékű intézkedéseit ismertesse. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszerre (EIR) vonatkozó tanúsítvánnyal.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: - a szakember neve, - annak a pozíciónak [M/2.1. -M/2.3.] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, - nyilatkozat arról, hogy a szakembert nyertessége esetén a szerződés teljesítésébe bevonja. A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá: - a szakember jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy - a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről vagy - a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát. Csatolni kell továbbá a szakember által aláírt önéletrajzot az alábbi tartalommal: - a szakember neve, címe, - a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, - a jogosultság megszerzéséhez szükséges iskolai végzettség, képzettség megnevezése (oly módon, hogy megállapítható legyen az alkalmassági feltételben előírt iskolai végzettség) - a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának a megjelölése, a szakember ott betöltött pozíciójának pontos megnevezése és az adott pozícióban a szakember által ellátott feladat, tevékenység bemutatása (tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat megállapítható legyen) és annak feltüntetése, hogy mettől (év, hónap) meddig (év hónap) töltötte be az adott pozíciót, annak érdekében, hogy a szakember szakmai tapasztalati megállapítható legyen, - a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére figyelemmel, valamint az Európai Unió célja (az energiahatékonyság javítása, az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése, a megújuló energiák felhasználási arányának növelése) alapján alapvető fontosságú feladatként határozza meg /és előírja/ a szolgáltatás teljesítése során a beszerzési igény volumenére, összetettségére figyelemmel, a feladatok összeghangolása, és a szerződésszerű teljesítés érdekében a termálgépház épületgépészeti kivitelezési munkák során szerzett kivitelezésre vonatkozó referencia biztosítását, illetve az termálgépház épületgépészeti kivitelezési MV-ÉG szakmai tapasztalatot, valamint az ISO 50001 rendszer meglétét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti építés-kivitelezési referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

M/1.1 generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített létesítmény kivitelezésre vonatkozóan tartalmaznak:

a) szerkezetépítést, építészeti munkákat, épületvillamosság, épületgépészet, út-térburkolat és közműépítést,)

b) legalább 1 850 m2 hasznos (nettó) alapterületű létesítményre vonatkozóan;

c) legalább 270 ülőhelyes lelátót (fix és/vagy mobil lelátó egyaránt elfogadott).

d) födém fesztávban: 21 métert,

e) 800 m2 beltéri sportpadlót.

f) termálgépház kivitelezést.

Az M/1.1 referencia pont tekintetében ajánlatkérő legfeljebb négy referenciával történő teljesítést fogad el.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi előírásoknak megfelelő szakemberekkel:

M/2.1. legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

M/2.2. legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

M/2.3. legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

Egy szakember több pozícióra is megjelölhető. Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azzal szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a képzettséget/végzettséget és az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges gyakorlatot a névjegyzékben való szereplés igazolja.

Az M/2. pont szerinti szakembereknek (M/2.1-M/2.2.-M/2.3.) a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő. Ajánlatkérő az előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik ISO 50001 rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az ezzel egyenértékű intézkedésekkel.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére figyelemmel, valamint az Európai Unió célja (az energiahatékonyság javítása, az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése, a megújuló energiák felhasználási arányának növelése) alapján alapvető fontosságú feladatként határozza meg a szolgáltatás teljesítése során a beszerzési igény volumenére, összetettségére figyelemmel, a feladatok összeghangolása, és a szerződésszerű teljesítés érdekében a termálgépház épületgépészeti kivitelezési munkák során szerzett kivitelezésre vonatkozó referencia biztosítását, illetve az termálgépház épületgépészeti kivitelezési MV-ÉG szakmai tapasztalatot, valamint az ISO 50001 rendszer meglétét.

A felhívás III.1.3) M./1.1 f) és M./2.2) pont és M/3 szerinti alkalmassági feltétel igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdésétől eltérően nem támaszkodhat az Ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/12/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/12/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR-es eljárás, lásd: 424/2017. Korm. r. 15-17. § rendelkezéseit!

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (2), (4) és (6) bekezdései szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. A nyertesnek gazd.szervezet létrehozása nem megengedett. Közös ajtétel esetében csatolni kell az egy.felvállalásról szóló megállapodást.

2. Nyil. kell a Kbt. 66. § (2) (4) és (6) -bek-re, nemlegesség esetén is.

3. AK a hp során bemutatott új gazd.szereplő esetén max. 1-szer fog újabb hp-t elrendeli (Kbt. 71. § (6) bek.).

4. AK élni kíván a Kbt. 81. § (5) bekezdésével.

5. Nyertesnek a feltételesség miatt a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni: a 322/2015. Kr. 26. § alapján ép.munkákra vonatkozóan, legalább 200 M HUF/káresemény, és 400 M HUF/kárév mértékű fel.biztosítással (épbiztosítással).

6. A IV.2.6) pontban az aj.köt. min. időtartama 60 nap, csak a hirdetményi minta miatt van 2 hónap.

7. FAKSZ: dr. Petz László 00191;

8. AK nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bek e)pontját.

9. Az aj.biztosíték mértéke: 2 000 000,- HUF. A befizetés helye: Népfőiskola Alapítvány, 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. vagy az AK fizetési számlaszáma: 11732071-20052779. Igazolásának módja: A bizt. az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK bankszámlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat másolati példányának, illetve bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezvállalás esetén a garancia, vagy a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. Az ajánlati biztosítéknak az ajtételi határidő lejártától számított 60. napon 24:00 óráig kell érvényben és lehívhatónak lennie.

10. AK a nettó váll.díj max. 5 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít.

11. Tartkeret: a nettó váll.díj 3 %-a.

12. Nyertes a Kbt. 135. § (7) bek. szerint jogosult a szerződésben foglalt (tartkeret nélküli) nettó váll.díj 5 %-ának megfelelő összeg előlegi kifizetését kérni. Az előleget az AK az előlegbekérő alapján fizeti ki, az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt a szerzkötést követő 5 mnapon belül kell benyújtani. Az előlegként kifizetett összeg a végszámlából kerül elszámolásra. A nyertes AT nyolc darab részszámlát, és egy végszámlát nyújthat be (plusz adott esetben egy darab opcióra vonatkozó számlát). A részszámlák összege nem lehet kevesebb 10 %-nál, a végszámla összege min. 15%, (az előlegszámla itt kerül elszámolásra). A végszámla benyújtható a tartkeret terhére elszámolható munkák ellenértékéről, a szerződés hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével, a műszaki átad-átvéti eljárás lezárását követően. Műszaki előrehaladás %-os értéke alatt AK a nyertes AT által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, a műszaki ellenőr által elfogadott épipari teljesítmény nettó értékének a tartkeret nélküli nettó váll.díjhoz viszonyított arányát érti. Rész- és végszámla kizárólag az ép. műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint az AK képviselője által aláírt teljigazolás alapján nyújtható be.

13. A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.

14. Az AK a nyertessel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerz. biztosító mellékkötelezettségeket köti ki:

Jótállási kötelezettség: A nyertes köteles teljes körű, a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított minimum 24 hónap /max: 60 hónap/ időtartamra jótállást vállalni. A jótállási kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű befejezésétől kezdődik.

Telj.biztosíték: A nyertes köteles a saját költségén teljesítési biztosítékot nyújtani az AK részére a nyertes teljesítésének késedelmével vagy elmaradásával kapcsolatos igényeire, összege a tartkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a.

A telj. biztosítékot a nyertes legkésőbb a szerz.hatályba lépésének napján köteles nyújtani, és folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a nyertes késedelembe esik, vagy a teljesítési határidő módosul. A telj.biztosíték az AT választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában.

Jótállási biztosíték: A nyertes hibás teljesítéséből eredő AK-i igények biztosítékául jótállási biztosítékot köteles nyújtani, amelynek mértéke a tartkeret nélküli nettó váll.díj 5 %- a.

A jótállási biztosítékot a nyertes a jótállási idő kezdetének időpontjában köteles nyújtani, és annak a teljes jótállási idő alatt folyamatosan fenn kell állnia. A jótállási biztosíték az AT választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában.

Késedelmi kötbér: Ha a nyertes a szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőt olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy AK jogosult a nyertessel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér mértéke a tartkeret nélküli nettó váll.díj és a műszaki ellenőr által leigazolt munkák közti különbség (késedelemmel érintett munkarész) 0,75 %-a, azzal, hogy minden/bármely esetben legalább 250 000 HUF naponta, továbbá azzal, hogy a nyertessel szemben érvényesített kés.kötbér teljes összege a tartkeret nélküli nettó váll.díj 15 %-a. A kötbér alapja a tartkeret nélküli nettó ellenérték.

Hibás teljesítési kötbér: ha a nyertes a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit nem teljesíti, AK hibás teljesítési kötbérigényt, ill.a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás telj.kötbér mértéke a tartkeret nélküli nettó teljes vállalkozói díj összegének 0,75 %-a,minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb a tartkeret nélküli nettó váll.díj 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: A szerz. meghiúsulása esetén az AK meghiúsulási kötbért érvényesíthet az AT-vel szemben. Meghiú-nak minősül különösen a AT fel.körében beköv.lehetetlenülés és az AT szerzszegés. Mértéke: 20%.

15. Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg a P.1-3, és M.1-3. alatt az alkalmassági feltételeket.

16.Pontszámozás: 0-10. Az ajánlati ár fordított arányosítással. A többi szempontnál egyenes arányosítás. Bővebben lásd: KH útmutató KÉ. 2020. 60. szám.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/11/2021