Építési beruházás - 58444-2020

06/02/2020    S26

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2020/S 026-058444

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
E-mail: karap.attila@vargondnoksag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Déli nyaktag kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000931832019
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Déli nyaktag kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 599 362 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. Főbb munkanemek és mennyiségek:

Az épületszárny teljes beépített alapterülete: nettó 1 190 m2. Az 5 szintes épület, mely a földszinten egy kibővített nyugati épületen belüli bővítést kap, az első emeleten kibővül az un. Cercle teremmel.

II. Ajánlatkérő kiemeli külön az ellátandó feladatok alábbi elemeit:

Ellátandó feladat megjelölése: műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínen lévő épületen ellátandó épületfelújítási munkálatok.

A pinceszint biztosit helyet teljes belső gépészeti és villamos bontás és átalakítás után az új gépészeti egysége, csatlakozásoknak és elektromos elosztók is innen kerülnek szabványosítást követően kialakításra.

A földszinten kialakításra kerül egy új fogadótér, külön belsőépítészeti tervek alapján, ahol a kialakításra kerül egy új büfé, ajándék shop és ruhatár.

A pince szint és földszint közötti terekben egy lift is elhelyezésre kerül evvel biztosítva a déli udvarok és az Oroszlános udvar közötti akadály mentes közlekedést is.

Az első emeleten kerül kialakításra a Szent István terem, aminek belsőépítészeti kialakítása nem a beszerzés tárgya, de körülötte lévő helységek, előszoba és folyosó kialakítása igen, a Szent István terem kialakításának feltétele a kialakításba bevont kivitelezők szabadközlekedése a munkaterületen. (Organizáció szerint). Az első emeleten kap helyet az un. Cercle terem, ami egy kortárs kiállító tér.

A második emelet biztosit helyet egy újabb kiállító térnek, illetve a technikai helységekben kapnak helyet a tetőtér megközelítését és a tetőtérben a légcserét biztosító gépek.

A kivitelezési feladat meghatározó elemek a külső homlokzata helyre állítása, újra építése melyet a tervek részletesen tartalmaznak.

III. Egyéb

Nyertes ajánlattevő valamennyi felmerülő építőmesteri és szakipari munkálat keretén belül különösen az alábbi munkálatok ellátására köteles:

Festőrestaurátori munkálatok

Kőrestaurátori munkák

Műemléki érték dokumentálása

Homlokzat felújítás – 720 m2

Tetőszerkezet felújítás – 296 m2

Épületvillamosság

Épületgépészet

Meglévő ablakok cseréje 16 db 68,2 felület (névleges méretből számított), belső szárnnyal hőszigetelő üvegezéssel rendelkező, kapcsolt gerébtokos ablak gyártása és beépítése

Felvonó – 5 fő, 680 kg teherbírással

Akadálymentesítés - vizesblokkra kiterjedő akadálymentesítés beleértve egy legalább 300 kg teherbírású személyemelő beszerelése, és indukciós hurok beépítése

Elektromágneses (EMC) árnyékolás – 15 m2 terem vonatkozásában

Egyedi bútorok gyártása – 10 db

Léttechnikai rendszer kialakítása - 7 800 (elszívás) – 1 050 (befúvás) m3/óra kapacitás

Riasztó és tűzjelző rendszer kiépítése

Kiegészítő ellátandó tevékenységek: régészeti megfigyelés.

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumokban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a Közbeszerzési Dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) – M.2.1) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) – M.2.2) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel/Tarman Renáta, lajstomszáma: 00314/01040

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 139-341387
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5000/8-78/2019
Elnevezés:

Déli nyaktag kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Confector Mérnök Iroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32884225
Postai cím: Pomázi út 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: confector@confector.hu
Telefon: +36 12758963
Internetcím: http://www.confector.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 599 362 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kőreataurátori munkák, festő restaurátori munkák, MV-ÉG felelős műszaki vezetés, építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, közműépítési munkák részfeladatai, erős- és gyengeáramú munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, felvonó- és emelő berendezés szerelés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

18. §

a) nem releváns, az eljárás eredményesen zárult;

b) nyertes ajánlattevő: Confector Mérnök Iroda Kft. (adószáma: 10491496-2-41, székhelye: 1037 Budapest, Pomázi út 11.);

c) az ajánlattevők neve, címe, adószáma: Confector Mérnök Iroda Kft. (adószáma: 10491496-2-41, székhelye: 1037 Budapest, Pomázi út 11.); EB Hungary Invest Kft. (adószáma: 13240567-2-42, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76–80.); LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adószáma: 25098367-2-43, székhely: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.); ÚJLAKI ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 10823606-2-41, székhely: 1035 Budapest, Hunor utca 20/b.)

d) az eljárás során nem került figyelembevételre sem környezetvédelmi, sem szociális szempont.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/02/2020