Dienstleistungen - 584804-2019

10/12/2019    S238    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Schaden- oder Verlustversicherungen

2019/S 238-584804

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 202-491921)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postanschrift: ul. Wadowicka 6
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-415
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefon: +48 602491691
Fax: +48 124175665

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.czdsigb.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postanschrift: ul. Farmaceutów 2
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-463
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefon: +48 602491691
Fax: +48 124175665

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.czdsigb.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-421-16/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66515000 Schaden- oder Verlustversicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.1. Przedmiotem zamówienia podstawowego są usługi ubezpieczenia na rzecz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości: sadów powszechnych, jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich, CZDSIGB, w okresie 36 miesięcy od dnia 1.4.2020 r. do dnia 31.3.2023 r., z zastrzeżeniem iż okres ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek będzie rozpoczynał się zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, w poniższym zakresie:

1.1.1. zadanie (część) I – „Ubezpieczenie mienia” w zakresie:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

1.1.2. zadanie (część) II – „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 202-491921

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 17/12/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 17/12/2019
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: