Varor - 584900-2021

16/11/2021    S222

Sverige-Linköping: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

2021/S 222-584900

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 206-535748)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Östergötland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0040
Postadress: CVU Upphandling
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Sarah Wirdebäck
E-post: Sarah.Wirdeback@regionostergotland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lio.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hygienartiklar, papper och plast.

Referensnummer: UC-2021-64
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.

Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud.

Beställaren har övervägt att dela upphandlingen i separata delar men har funnit att det inte är lämpligt för den aktuella upphandlingen mot bakgrund av att en uppdelning av upphandlingen riskerar att försvåra genomförandet av uppdraget på ett ej godtagbart sätt.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/11/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 206-535748

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 19/11/2021
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 24/11/2021
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 20/11/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 25/11/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: