Servicii - 585405-2019

11/12/2019    S239

Germania-Köln: Management strategic și de afaceri. Licitație de consultanță

2019/S 239-585405

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației
Adresă: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Localitate: Cologne
Cod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Cod poștal: 50668
Țară: Germania
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5747
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Siguranța aviației, mediul

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Management strategic și de afaceri. Licitație de consultanță

Număr de referinţă: EASA.2019.HVP.25
II.1.2)Cod CPV principal
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În sprijinul implementării cu succes a documentului unic de programare al agenției (SPD), această licitație își propune să ofere EASA servicii pentru a răspunde nevoilor sale de consultanță în management în următorii 4 ani, în legătură cu transformarea afacerilor și dezvoltarea operațională, în vederea creșterii eficienței, productivității, îmbunătățirea calității și eficienței și dotarea agenției pentru provocări suplimentare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 1: Management strategic și de afaceri. Licitație de consultanță — Partener de transformare

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79996000 Servicii de organizare economică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Locul principal de executare:

EASA sau sediul contractantului, după caz.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Domeniul de aplicare al contractului și prezentarea detaliată a serviciilor descrise în dosarul achiziției.

Tipul contractului: contract-cadru multiplu pus în aplicare prin relansarea competiției.

Numărul maxim de contractanți: 3

Tipul contractului specific: preț fix

Redeschiderea condițiilor de concurență descrise în dosarul achiziției.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Criteriile de calitate sunt definite în Partea II din caietul de sarcini al licitației / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Reînnoire pentru o perioadă egală de până la 3 ori, pentru o durată maximă totală de 4 ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Toate informațiile relevante referitoare la procedura și domeniul de aplicare al contractului sunt cuprinse în dosarul achiziției:

Partea I — invitație la licitație;

Partea II — caietul de sarcini al licitației și anexele,

Partea III — proiectul de contract.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 2: Management strategic și de afaceri. Licitație de consultanță — Partener de consultanță în management

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79996000 Servicii de organizare economică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Locul principal de executare:

EASA sau sediul contractantului, după caz.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Domeniul de aplicare al contractului și prezentarea detaliată a serviciilor descrise în dosarul achiziției.

Tipul contractului: contract-cadru multiplu pus în aplicare prin relansarea competiției.

Numărul maxim de contractanți: 5

Tipul contractului specific: preț fix

Redeschiderea condițiilor de concurență descrise în dosarul achiziției.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Criteriile de calitate sunt definite în Partea II din caietul de sarcini al licitației / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Reînnoire pentru o perioadă egală de până la 3 ori, pentru o durată maximă totală de 4 ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Toate informațiile relevante referitoare la procedura și domeniul de aplicare al contractului sunt cuprinse în dosarul achiziției:

Partea I — invitație la licitație,

Partea II — caietul de sarcini al licitației și anexele,

Partea III — proiectul de contract.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Nu există cerințe speciale în această etapă a licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Toate condițiile sunt descrise în dosarul achiziției.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/01/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 4 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/02/2020
Ora locală: 10:00
Locul:

Sediul EASA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Secțiunea 1.11 din partea a II-a dosarului achiziției.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/12/2019