Bygge og anlæg - 585412-2019

11/12/2019    S239

Italien-Ispra: Udførelse af dekontaminering af asbest og syntetiske glasagtige fibre for Det Fælles Forskningscenter, anlægsområdet Ispra

2019/S 239-585412

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 220-538673)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Postadresse: Via Enrico Fermi 2749
By: Ispra (VA)
NUTS-kode: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af dekontaminering af asbest og syntetiske glasagtige fibre for Det Fælles Forskningscenter, anlægsområdet Ispra

Sagsnr.: JRC/IPR/2019/OP/2247
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45262660 Arbejder i forbindelse med fjernelse af asbest
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udførelse af dekontaminering af asbest og syntetiske glasagtige fibre inden for rammerne for italiensk lovgivning.

Det er inden for disse rammer obligatorisk at vurdere risikoen forbundet med tilstedeværelsen af luftbårne fibre frigivet fra asbest eller glasagtige fibre og træffe passende foranstaltninger med henblik på at fjerne byggematerialerne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 220-538673

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Fristen for modtagelse af bud eller ansøgninger
I stedet for:
Dato: 12/12/2019
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 17/12/2019
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Regler om åbning af bud
I stedet for:
Dato: 13/12/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 18/12/2019
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: