Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 585419-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Пощенски услуги, свързани с писма
NDНомер на публикацията на обявлението585419-2020
PDДата на публикуване04/12/2020
OJНомер на броя на ОВ S237
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаАгенция за социално подпомагане (121015056)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувачN - Национална или федерална агенция/служба
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен01/12/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)64112000 - Пощенски услуги, свързани с писма
64110000 - Услуги на националната поща
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)https://asp.government.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС