Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 585444-2021

16/11/2021    S222

Magyarország-Budapest: Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások

2021/S 222-585444

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Koncessziós Iroda
Nemzeti azonosító szám: 15845515241
Postai cím: Iskola Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 302073792
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pénzügyi tanácsadás az NKOI részére

Hivatkozási szám: EKR000901732021
II.1.2)Fő CPV-kód
66171000 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés alapján "Pénzügyi tanácsadási szolgáltatás beszerzése a Nemzeti Koncessziós Iroda számára szakmai feladatai ellátása körében"

Az ajánlatkérő jogszabályi feladatainak teljes körű, folyamatos ellátása érdekében, magas szintű komplex gazdasági és pénzügyi (a továbbiakban együtt: pénzügyi) tanácsadói szolgáltatást kíván igénybe venni a nyertes ajánlattevőtől, rugalmas keretek között. Az egyes koncessziós tevékenységek és a lefolytatandó koncessziós, illetve Ktv. 10/A. § szerinti koncessziós, illetve részesedés-értékesítési eljárások tekintetében az eseti megrendelések az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályi kijelölés esetén, az ajánlatkérő által meghozott döntés alapján, az általa előírt határidőkkel és feltételekkel kerülnek meghatározásra. Ennek során az ajánlatkérő az egyedi eljárások tekintetében az ajánlattevőtől többek között az alábbiakat várja el: hazai és nemzetközi gyakorlat vizsgálata, összegzése, koncesszióstruktúra, illetve üzletág-értékesítési modell pénzügyi kiértékelése, üzleti modellek kidolgozása összhangban a hatályos jogszabályi-, társadalmi- közpolitikai feltételrendszerrel. A nyertes ajánlattevő folyamatos rendelkezésre állásra, valamint magas szintű pénzügyi szakértelem biztosítására köteles a Ktv. és Kbt. eljárásokhoz kapcsolódóan. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérői igényeknek megfelelően köteles az eseti megrendelésnek megfelelően az ajánlatkérő által összehívott tárgyalásokon, egyeztetéseken az ajánlatkérő által meghatározott helyszíneken történő részvételre. A nyertes ajánlattevő felé elvárás, hogy az akár párhuzamosan zajló eljárások tekintetében naprakész tudással, információkkal rendelkezzen az ajánlatkérő által megjelölt gazdasági tevékenység folytatására vonatkozó, az egyes jogszabályokban, szabványokban foglalt, illetve azokat meghaladó vagy attól eltérő szakmai feltételekről, annak érdekében, hogy a koncessziós eljárások eredményeként megkötendő koncessziós szerződések révén biztosított legyen az állami vagyon megőrzése, értékének és állagának védelme, a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által meghatározott koncessziós területen megszerzett nemzetközi és hazai releváns szakterületi tapasztalattal rendelkező, többek között CFA vagy CFQ minősítéssel rendelkező pénzügyi felkészültségű szakembergárda folyamatos rendelkezésre állását kell biztosítani.

A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől 2021. december 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 400 000 000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 30 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 400 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66171000 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés alapján "Pénzügyi tanácsadási szolgáltatás beszerzése a Nemzeti Koncessziós Iroda számára szakmai feladatai ellátása körében"

Az ajánlatkérő jogszabályi feladatainak teljes körű, folyamatos ellátása érdekében, magas szintű komplex gazdasági és pénzügyi (a továbbiakban együtt: pénzügyi) tanácsadói szolgáltatást kíván igénybe venni a nyertes ajánlattevőtől, rugalmas keretek között. Az egyes koncessziós tevékenységek és a lefolytatandó koncessziós, illetve Ktv. 10/A. § szerinti koncessziós, illetve részesedés-értékesítési eljárások tekintetében az eseti megrendelések az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályi kijelölés esetén, az ajánlatkérő által meghozott döntés alapján, az általa előírt határidőkkel és feltételekkel kerülnek meghatározásra. Ennek során az ajánlatkérő az egyedi eljárások tekintetében az ajánlattevőtől többek között az alábbiakat várja el: hazai és nemzetközi gyakorlat vizsgálata, összegzése, koncesszióstruktúra, illetve üzletág-értékesítési modell pénzügyi kiértékelése, üzleti modellek kidolgozása összhangban a hatályos jogszabályi-, társadalmi- közpolitikai feltételrendszerrel. A nyertes ajánlattevő folyamatos rendelkezésre állásra, valamint magas szintű pénzügyi szakértelem biztosítására köteles a Ktv. és Kbt. eljárásokhoz kapcsolódóan. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérői igényeknek megfelelően köteles az eseti megrendelésnek megfelelően az ajánlatkérő által összehívott tárgyalásokon, egyeztetéseken az ajánlatkérő által meghatározott helyszíneken történő részvételre. A nyertes ajánlattevő felé elvárás, hogy az akár párhuzamosan zajló eljárások tekintetében naprakész tudással, információkkal rendelkezzen az ajánlatkérő által megjelölt gazdasági tevékenység folytatására vonatkozó, az egyes jogszabályokban, szabványokban foglalt, illetve azokat meghaladó vagy attól eltérő szakmai feltételekről, annak érdekében, hogy a koncessziós eljárások eredményeként megkötendő koncessziós szerződések révén biztosított legyen az állami vagyon megőrzése, értékének és állagának védelme, a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által meghatározott koncessziós területen megszerzett nemzetközi és hazai releváns szakterületi tapasztalattal rendelkező, többek között CFA vagy CFQ minősítéssel rendelkező pénzügyi felkészültségű szakembergárda folyamatos rendelkezésre állását kell biztosítani.

A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől 2021. december 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 400 000 000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 30 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott egyik szakember Ktv. hatálya alá tartozó koncessziók pénzügyi struktúrájának és/vagy díjszámításának kidolgozása terén szerzett szakmai többlettapasztalata (szakember neve és 0-60 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott másik szakember Ktv. hatálya alá tartozó koncessziók pénzügyi struktúrájának és/vagy díjszámításának kidolgozása terén szerzett szakmai többlettapasztalata (szakember neve és 0-60 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az alkalmassági követelmények keretében bemutatotton felüli, pénzügyi szakértelemmel, és anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással rendelkező szakemberek száma (0-5 fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és felújítására, valamint üzemeltetésére és fenntartására irányuló tevékenységre vonatkozó koncessziós beszerzési eljárás 2021. június 9. napján megindításra került, melyre tekintettel az eljárással kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások igénybevétele soron kívül szükségessé vált. A gyorsított eljárás indoka továbbá, hogy az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások egységes rendszerének működtetésére vonatkozó koncessziós eljárás kiírásának jogszabályban meghatározott határideje 2021. március 31. volt, melynek megindítása a járványhelyzetre tekintettel elmaradt. A járványhelyzet mérséklődésére figyelemmel ezen koncessziós eljárás megindítására szintén rövid határidőn belül sor kerül, mely indokolja a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező pénzügyi tanácsadói tevékenység mielőbbi igénybevételét.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 159-420603
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: NKOI/139/1/2021
Elnevezés:

Pénzügyi tanácsadás az NKOI részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 11859633244
Postai cím: Dózsa György Út 84/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: hbagdadi@deloittece.com
Telefon: +36 202675028
Internetcím: https://www2.deloitte.com/hu/hu.html
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 400 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 400 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

nemzetközi benchmarking és koncessziós struktúrák, valamint szerződéses gyakorlatok összegyűjtése és vizsgálata - Deloitte Advisory s.r.o. (CZ27160831); Deloitte LLP (GB 809 7077 06); Deloitte Consulting, S.L.U. (ES B81690471); SIA “Deloitte Latvia” (LV40003247787)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő:

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.

1068 Budapest Dózsa György Út 84/C

11859633-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/11/2021