The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 585815-2022

24/10/2022    S205

Poland-Krakow: Hospital support services

2022/S 205-585815

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 148-423933)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Postal address: ul. Kopernika 36
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-501
Country: Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Telephone: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Internet address(es):
Main address: www.su.krakow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług mycia dezynfekcji sterylizacji sprzętu i narzędzi med. w pomieszcz. i sprzęcie Zamawiającego i sterylizacji tlenkiem etylenu w pomieszcz. i sprzęcie Wykonawcy (DFP.271.85.2022.LS)

Reference number: DFP.271.85.2022.LS
II.1.2)Main CPV code
85112000 Hospital support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie: mycia, dezynfekcji, sterylizacji sprzętu i narzędzi medycznych w pomieszczeniach i na sprzęcie Zamawiającego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, a także sterylizacji tlenkiem etylenu, która wykonywana będzie w pomieszczeniach i na sprzęcie Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ nr: 1a (arkusz cenowy), 1b (opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do niniejszego opisu), 3 (wzór umowy).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 148-423933

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 26/11/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 01/02/2023

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 29/08/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 04/11/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 29/08/2022
Local time: 11:05
Read:
Date: 04/11/2022
Local time: 11:05
VII.2)Other additional information: