Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 585915-2021

17/11/2021    S223

Belgien-Bruxelles: Støtte til udvikling af en køreplan for reduktion af kulstofemissioner i bygningers samlede levetid

2021/S 223-585915

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø (ENV)
Postadresse: ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Støtte til udvikling af en køreplan for reduktion af kulstofemissioner i bygningers samlede levetid

Sagsnr.: ENV/2021/OP/0003
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der er behov for en grundig benchmarking for at forstå den aktuelle situation (basislinje) knyttet til kulstofemissioner i hele levetiden for forskellige typer bygninger, der er bygget eller renoveret med varierende grader af bæredygtighedsambitioner i forskellige dele af EU med forskellige former for byggekultur, byggematerialer og klima. Ligeledes skal forskellige løsningstypers potentiale for reduktion af kulstofemissioner i hele levetiden vurderes på både projekt- og makroniveau (med særlig fokus på indlejret kulstof og dets forbindelser til driftsmæssig kulstof). For at støtte udviklingen af en køreplan og national benchmarking skal der tages hensyn til forskellige udviklingsstadier, både hvad angår nybyggeri og renovering:

• gode kortsigtede muligheder, som er til rådighed for de fleste projekter uden betydelige ekstraomkostninger eller ekspertise

• andre allerede eksisterende løsninger, der er klar til at blive kopieret under visse betingelser

• aktiviteter på innovations-/demonstrationsstadiet

• forventet fremtidig udvikling.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Støtte til udviklingen af en køreplan for reduktion af kulstofemissioner i bygningers samlede levetid.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcefordeling / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

09 02 02 (Life Op.) Cirkulær økonomi og livskvalitet

II.2.14)Yderligere oplysninger

Offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT S 071-179754 med titlen: »Bæredygtige bygninger — Køreplan for en livscyklustilgang til kulstofemissioner«.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 090-231914
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 090202/2021/857051/ETU/ENV.B.1
Betegnelse:

Støtte til udvikling af en køreplan for reduktion af kulstofemissioner i bygningers samlede levetid

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
09/11/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ramboll Management Consulting SA/NV
Postadresse: Square de Meeûs 35
By: Brussels
NUTS-kode: BE Belgique / België
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 200 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 200 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 65 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

40 % + 25 % = 65 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/11/2021