Lieferungen - 586387-2021

17/11/2021    S223

Rumänien-Vadu Crișului: Tablettcomputer

2021/S 223-586387

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMUNA VADU CRISULUI
Nationale Identifikationsnummer: 4784180
Postanschrift: Strada: -, nr. 55
Ort: Vadu Crisului
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 417615
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DOREL FLORIAN COSMA
E-Mail: primaria.vaducrisului@cjbihor.ro
Telefon: +40 259443037
Fax: +40 259443037
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-vaducrisului.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100131445
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

“ Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente/dispositive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line, in Comuna Vadu Crisului, judetul Bihor”.

Referenznummer der Bekanntmachung: 4784180/4/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213200 Tablettcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 are în vedere ”asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţare online” şi ” În acest sens, măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare astfel încât orele de pregătire din timpul activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii şi cu ceilalţi elevi, precum şi pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV2, fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ.”

Lista echipamentelor propuse a se achiziționa:

Tableta: 827 buc;

Laptop: 33 buc;

Camera web videoconferinta: 44 buc;

Proiector: 20 buc;

Ecran Proiectie (perete): 10 buc;, ecran Proiecteie trepied - 10 buc

Tabla interactiva: 44 buc;

Router wireless: 5 buc.

Sistem Desktop+Monitor - 24 buc

Sistem management dispositive (11 luni)- 884 buc

Impartirea pe loturi – se vor aplica conform Anuntului de participare, respectiv un ofertant poate depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de loturi pentru care un operator economic isi poate depune oferta si nu va uza de prevederile art.141 alin.5,6,7,8,9 si 10 din Legea 98/2016. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 509 836.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 9
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 9
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 4 - Proiector

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38652120 Videoprojektoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare proiector pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 40 603.36 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 - Laptopuri

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare Laptopuri pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 100 493.32 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare,e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 5- Ecran proiectie

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38653400 Leinwände
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vdu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare ecrane pentru proiectii cu suport perete si Ecran proiectie – cu suport trepied- pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online ,in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 181.01 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

lot 3- Camera web videoconferinta

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237240 Webkamera
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare camere web pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 89 327.40 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului. Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 6- Tabla interactiva cu diagonala de minim 98.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30195200 Elektronische Copyboards oder Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare table electronice pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 357 309.58 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului. Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

lot 8 - Sistem management dispozitive

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48781000 Systemverwaltungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare Sistem management dispozitive pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 39 482.71 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 7- Router Wireless

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32413100 Router für Netzwerke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare Rutere de retea pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 045.25 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. -Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/02.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot - Tablete

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213200 Tablettcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului, jud Bihot

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare Tablete pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

- Tablete 827 bucati.

1. Producatorul / furnizorul tabletelor va oferi update-urile oficiale ale versiunii instalate de Android periodic si va pune la dispoziție

o secțiune online dedicata accesării informațiilor referitoare la produs (exemplu dar fără a se limita la: detalii tehnice model, contact

distribuitori si rețea service, update-uri, upgrade-uri..etc. )

2. Tabletele vor fi livrate cu ambalajul, manualul/instrucțiunile de utilizare si certificat de garanție inscripționate in limba romana.

3. Tabletele vor fi livrate cu încărcător tip UE (RO) si cablu de date care sa permita transferul de date cat si incarcarea dispozitivului,

cu o lungime de minim 1 metru.

4. Tabletele vor dispune de Abonament lunar la internet pe o perioadă de minim 24 de luni (inclus în costul de furnizare al

produsului).

5. Echipamentele vor avea instalate, la momentul livrării soluții informative de tip firewall / web application firewall, antivirus și

antimalware.

6. Sistemul utilizează tehnologii care permit restaurarea sistemului de operare către o stare predefinită, necompromisă.

7. Sistemul realizează actualizarea permanentă și în mod automat a aplicațiilor instalate.

9. Se vor inscripționa echipamentele cu IMEI-ul corespunzător și se va prezenta o listă cu IMEI-urile acestora, pentru a ușura

procesul de distribuire și urmărire a dispozitivelor mobile.

10. Echipamentele vor avea preinstalate un Sistem de Management dispozitive (MDM), care să permită minimum:

- instalarea/dezinstalarea aplicațiilor;

- restricționarea accesului la anumite aplicații;

-configurarea aplicațiilor instalate.

- localizarea dispozitivelor;

- blocarea acestora în cazul unor evenimente neprevăzute;

- posibilitatea blocării funcțiilor de sistem (conexiune date, wi-fi, bluetooth, gps, resetare, etc.);

- posibilitatea încărcării de documente pe tabletă de la distanță.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 799 179.72 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. -Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutulu

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lor 9 - Sistem Desktop+Monitor

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare Sistem Desktop+Monitor pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 68 213.65 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul va face dovada ca nu se încadrează la situațiile prevazute de art. 60, 164. art 165, art.167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerințelor: Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art.193 alin.1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerințele privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art.164, art 165, art.167 se adresează și subcontractanților și terților conform art. 170/1 și 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, în măsura în care furnizează toate informațiile solicitate în DUAE, următoarele :

1. Certificat privind plata obligațiilor la bugetul general consolidat (bugetul local și bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul și-a indeplinit obligațiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale la sediul social, iar pentru sediile secundare, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate, valabile la momentul prezentarii.

2. Cazier fiscal pentru operatorul economic;

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic;

4. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

5. Dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art.

166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritații din țara în care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

Persoane cu functii de decizie:

- Cosma Dorel - primar

- Hasas Ioan - viceprimar (presedinte comisie de evaluare cu drept de vot)

- Luca Mihai - secretar (membru in comisia de evaluare)

- Pop Adriana Maria - contabil (membru in comisia de evaluare)

- Olar Valer- responsabil achizitii (membru in cadrul comisiei de evaluare)

- BICA IOAN - consilier local

-BODEA LAZAR FLORIN - consilier local

-HALASZ ALEXANDRU - consilier local

- LUP DORU - consilier local

- MALAI FLORIN OLIMPIU - consilier local (membru in cadrul comnisiei de evaluare)

- NOJEA ALIN ALEXANDRU - consilier local

- PALI IOAN GABRIEL - consilier local

- PALI STEFAN - consilier local

- POP IOAN - consilier local

- POP LEONTIN - consilier local

- RETI LUCIAN-PETRU - consilier local

- PETROI TEODOR VIOREL - consilier local

- Ungur Ancuta Florentina - expert cooptat servicii auxiliare

- Raducanu Lele Radu Vasile-- consilier

OFERTANTII VOR COMPLETA DUAE. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt: 1.- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentării; 2.-cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere

de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3.-după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 4. certificat de cazier fiscal 5.-alte documente edificatoare, după caz. NOTA 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit

obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba româna. NOTA 2: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. NOTA 3: Ofertantii straini si romani vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar. - in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva; - in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Pentru ofertantul clasat pe primul loc la evaluarea intermediara, la solicitarea autoritatii contractante, se vor accepta: - certificate – echivalent - cazier juridic – echivalent - declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale NOTA 4: cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 se adreseaza subcontractilor si tertilor sustinatori conf. art.170 alin.1 si art.183 alin.1 din Legea 98/2016, urmand sa se prezinte DUAE conf. art.170 alin.3 din Legea 98/2016. NOTA 5: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta

are dreptul sa solicite informatii. Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere că nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patru-lea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.60 alin.(1) lit.e), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Persoanele care dețin funcții de decizie sunt:

Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, ce urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat

pe locul 1, la finalizarea evaluarii ofertelor. Informațiile din certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a presta serviciile care fac obiectul contractului. Ofertantii vor completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent, emise în tara de rezidenta, certificatul de Rezidenta Fiscala, sa fie prezentat doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, de catre ofertantul clasat pe locul I, conf. art.193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104 alin.3 coroborat cu art.65 din HG nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Nota 1: Toate certificatele/atestatele trebuie sa fie marcate cu mentiunea “CONFORM CU ORIGINALUL” si semnate de catre o persoana autorizata; Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice străine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Informațiile cuprinse în acestea trebuie sa fie valabile/reale la data prezentării. Documentele se vor posta în SEAP, cu semnătura electronica extinsa, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienta similara in “Livrări de produse similare” Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca : - a realizat în ultimii 3 ani, în mod corespunzator livrări de produse similare , cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului, cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu : Pentru: Lot 1 - 799.179,72 lei fara TVA Lot 2 - 100.493,32 lei fara TVA Lot 3 - 89.327,40 lei fara TVA Lot 4 - 40.603,36 lei fara TVA Lot 5 - 12.181,01 lei fara TVA Lot 6 - 357.309,58lei fara TVA Lot 7 - 3.045,25 lei fara TVA Lot 8 - 68.213,65 lei fara TVA Lot 9 - 39.482,71 lei fara TVA Pentru scopul prezentei proceduri: - prin Produse similare LOT 1 - LOT 9 (toate loturile) autoritatea contractanta înțelege produse / echipamente IT (fără a limita sau restricționa la un anumit tip – din categoria: tablete, laptopuri, camera web, proiectoare, ecrane de proiecție, table interactive, routere, etc.) și/sau alte tipuri de echipamente similare si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii și scopului - perioada de referinta - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat - Prin sintagma livrări de produse „efectuate” se intelege livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la furnizarea bunurilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de contract daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice: • obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, • perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul • locul furnizării produselor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; • valoarea bunurilor/produselor in lei fara TVA.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: - informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată - va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 193 lit a, b din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca : - nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167; si ca - îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; Subcontractanţii pe a căror capacităţi NU se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 193 lit a din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca : - nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167; 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art 71 alin 2 din Directiva 24/2016 si cu art 55 din Legea 98/2016 dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei. 3. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele. prevederile prezentei sectiuni se vor completa cu prevederile Documentatiei de atribuire sectiunea - 14. Mentiuni generale privind Subcontractarea.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie. Nota 1: Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant (Instructiunea ANAP 2/2017 art 12 alin 5) . Nota 2: In situaţia în care operatorul economic, ce prezintă experienţa similara a furnizat bunuri în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experienţă similară pentru un contractant general, cerinţa referitoare la experienţa similară se consideră îndeplinită cu condiţia ca respectivele bunuri să fie confirmate de contractantul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. Nota 3: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu:decembrie 2017: 1 euro = 4.644 RON ; decembrie 2018 : 1euro = 4.6531 RON, decembrie 2019 : 1 euro = 4.785 RON; decembrie 2020: 1 euro = 4.8736 RON, Pentru anul 2021 se va folosi urmatorul curs : august 2021 : 4.921 RON. Nota 4: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 3. Atentionari speciale: 1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : - angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul) insotit de - documentele din care rezulta modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament” conform art182 alin 4 din Legea 98/2016 , acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. - acordul de subcontractare (daca este cazul) - acordul de asociere (daca este cazul)

Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/12/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/03/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/12/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Ofertantul va specifica in oferta sa care sunt informatiile pe care le considera confidentiale. Documentele aferente DUAE, precum si cele mentionate in prezenta Fisa de date, solicitate de catre autoritatea contractanta, se vor posta in SEAP semnate cu semnatura electronica si se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Va fi desemnată câştigătoare oferta admisibilă care va avea " pretul cel mai scazut" . În cazul unor oferte care vor prezenta acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de preţ - câştigător va fi ofertantul cu preţul cel mai mic. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu dispozitiile art 8 din Legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/11/2021