Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 586852-2019

11/12/2019    S239

Sverige-Ludvika: Centralvärmeutrustning

2019/S 239-586852

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ludvika kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2270
Postadress: UpphandlingsCenter
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
Postnummer: 771 82
Land: Sverige
E-post: ann-kristin.knopf@ludvika.se
Telefon: +46 240-86633
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Default.aspx
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44876
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44876
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift - Falun

Referensnummer: GNU 2019/150
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39715210 Centralvärmeutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift för Falu kommun.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39715210 Centralvärmeutrustning
39563530 Ventilationskanaler
71315410 Inspektion av ventilationssystem
79714000 Övervakningstjänster
71700000 Övervakning och kontroll
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift för Falu kommun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 10/02/2020
Slut: 09/02/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/01/2020
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/04/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/01/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/12/2019