Supplies - 586959-2021

17/11/2021    S223

Česko-Praha: Sítě

2021/S 223-586959

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 206-536032)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Národní identifikační číslo: 00022985
Poštovní adresa: Karmelitská 529/5
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11812
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Kaluža
E-mail: lukas.kaluza@msmt.cz
Tel.: +420 234811320
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.msmt.cz
Adresa profilu zadavatele: http://nen.nipez.cz/profil/MSMT

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Bezpečnostní infrastruktura MŠMT - NGFW

II.1.2)Hlavní kód CPV
32400000 Sítě
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

a) Plnění A - dodávka 2ks New Generation FireWall (1HA cluster), jejich jejich konfigurace a implementace do infrastruktury zadavatele.

b) Plnění B - dodávka 2ks Email Gateway (1HA cluster), jejich konfigurace a implementace do infrastruktury zadavatele,

c) Plnění C - práce související s nastavením a konfigurací dodaných zařízení.

V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v příloze č. 1 návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 ZD.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/11/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 206-536032

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 01/12/2021
Místní čas: 13:00
Má být:
Datum: 02/12/2021
Místní čas: 13:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 01/12/2021
Místní čas: 13:00
Má být:
Datum: 02/12/2021
Místní čas: 13:00
VII.2)Další dodatečné informace: