Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 587141-2019

11/12/2019    S239    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 239-587141

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mariann
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dunaújváros intermodális csp. fejlesztése tervezés

Hivatkozási szám: EKR000527772019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés a Dunaújváros Megyei Jogú Város intermodális csomópont fejlesztése projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátására

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 189 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000
71243000
71245000
71311300
71312000
71313000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzendő szolgáltatás, a 10.2018. hónapban készült, „Dunaújváros intermodális csomópont előkészítése, Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés” című dokumentumban megvalósításra javasolt műszaki tartalom alapján, előkészítési és tervezési feladatok ellátása:

1. Engedélyezési tervdokumentáció készítése

2. Előzetes vizsgálati dok.

3. Hatósági előírás alapján Környezeti hatástanulmány készítése

4. Előzetes régészeti dok. készítése.

5. Hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével)

6. Kiviteli terv-dokumentáció készítése

7. Közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése

8. Tervezői költségbecslés készítése

9. Részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) és költség-haszon elemzés (CBA) szükség szerinti aktualizálása

10. Közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése

11. Kisajátítási terv készítése

12. Szabályozási terv készítése

Tervezési feladat:

A dunaújvárosi vasútállomás épület részleges felújítása, IMCS kialakítás optimalizált terület igénybevétellel a közlekedési funkciók jellegük szerinti szétválasztásával.

Közvetlen utasforgalommal és utaskiszolgálással kapcsolatos épületfejlesztés (665 m2) valamint a helyi védelem alatt álló felvételi épület körüli homlokzat felújítása, nyílászárók korszerűsítése, a lábazatok szigetelése és burkolatának felújítása, a tetőszigetelés javítása, bádogos szerkezetek rekonstrukciója.

— Földszinti utasforgalommal érintett területek fejlesztése,

— Pénztárak és kapcsolódó helyiségeinek kialakítása,

— KNYKK Zrt. helyiségek kialakítása,

— MÁV-START Zrt. helyiségek kialakítása (földszint),

— Kereskedelmi és vendéglátóipari egységek helyiség kialakítása,

— Állomási előtér felőli előlépcső akadálymentesítése.

Intermodális csp. közlekedési kialakítása

A vasútállomás előtti közlekedési terület szabályozott, funkciók szerint elkülönítve történő kialakítása, közúti kapcsolatok kialakítása. Buszpályaudvar: 3 db szóló helyközi induló állás, 2 db csuklós helyi induló állás kialakítása. Az autóbusz felállási helyek kialakítása a nagy igénybevétel kapcsán bazaltbetonból történik. Mindkét oldalon a megállóknál fedett utasvárók telepítése. Akadálymentes, gyalogos, kerékpáros kapcsolatok kialakítása. A közművek szükség szerinti kiváltása, illetve védelembe helyezése.

P+R, B+R, K+R parkolók

57 férőhelyes zöldfelületekkel határolt P+R parkolóállás, melyből 4 db mozgáskorlátozott parkolóhely, 3 db pedig elektromos autók töltésére szolgáló álláshely, elektromos autótöltő-pontokhoz szükséges közműmunkák, illetve transzformátort érintő fejlesztésekkel. 3 db K+R parkolóhely és 4 db taxi megállóhely kialakítása. 46 férőhelyes fedett B+R kerékpárparkoló elhelyezése és kialakítása az épület helyi védettségi státuszával összhangban. Utaskomfort növelő eszközök telepítése, környezet rendezése.

A városközpont felé gyalogos és kerékpáros kapcsolatot biztosító aluljáró kialakítása a vágányzóna alatt, végfeljárós peronkapcsolattal.

Az aluljáró szélessége mintegy 5-6 m, mely lehetővé teszi abban önálló gyalogos és kerékpáros felületek kialakítását. Az aluljáróból a II. és III. vágányok közti peronhoz végfeljárós kapcsolat kialakítása és lift telepítése. Az aluljáró műtárgy hossza 150 méter. Életvédelmi kerítés létesítése. A fejlesztés a peron Sk+55 cm-es magasságúra történő átépítését nem tartalmazza. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy az aluljáró kivitelezését folyamatos vasúti üzem alatt kell végezni.

Utastájékoztatás IT, kamerarendszer kialakítása.

Valós idejű utastájékoztatás digitális táblákkal, autóbusz és vonat, részben a közterületen, részben az állomási épületben elhelyezve.

A személy-, és vagyonbiztonság érdekében kamerarendszer kialakítása az IMCS fő utasforgalmi területein.

A megfigyeléssel lefedett területek: az új autóbusz állomás, a felvételi épület utasforgalmi tere, a P+R és B+R parkolók, a gyalogos kerékpáros aluljáró, valamint egyes speciális biztonsági utasforgalmi területek. (A vasúti peronokon való telepítés nem jelen projekt része.)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti projektvezetői tapasztalata az alk. köv.-ben megadott területen (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti tervezői többlet tapasztalata ált. építmények tervezése területen (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti tervezői többlet tapasztalata orsz. kf. vasút tervezése területen (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. 1 fő környezetvédelmi szakértő megajánlása (AF VI.3) 16. pontjának megfelelő szakember szakmai tapasztalata, max. 36 hó / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. 1 fő „É” jogosultsággal rendelkező tervező megajánlása (AF VI.3) 16. pontjának megfelelő szakember szakmai tapasztalata, max. 2 db / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.

Indokolás: A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezési feladat során az összes folyamatot.

A III.1.3) pont előírásai tekintetében fogalom meghatározások az AD I. kötetben találhatók.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 105-256057
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

Dunaújváros intermodális csp. fejlesztése tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53234146
Postai cím: Váci út 76. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@trenecon.hu
Telefon: +36 301940201
Fax: +36 12371451

Internetcím: http://www.trenecon.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 171 040 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 189 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet, adószáma: 11861689-2-41)

2. Speciálterv Építőmérnöki Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., adószáma: 11901486-2-41)

3. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13., adószáma: 10554885-2-43)

4. UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (székhelye: 1119 Budapest Bornemissza tér 12., adószáma: 12108129-2-43)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/12/2019