Supplies - 58791-2019

06/02/2019    S26

Poland-Katowice: Parts of conveyors

2019/S 026-058791

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Artur Polywka
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Telephone: +48 327572922
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych

Reference number: 701801968
II.1.2)Main CPV code
42419800 Parts of conveyors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 346 689.25 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadania nr od 1 do 31

Lot No: 1-31
II.2.2)Additional CPV code(s)
42419800 Parts of conveyors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 1. Krążnik gładki 133x750-1-20x9x14 6204 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 1 577 szt.

Zadanie nr 2.Krążnik gładki 133x950-1-20x9x14 6204 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 515 szt.

Zadanie nr 3.Krążnik gładki 133x1150-1-20x9x14 6204 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 1 184 szt.

Zadanie nr 4.Krążnik gładki 133x1600-1-20x9x14 6204 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 747 szt.

Zadanie nr 5.Krążnik gładki 159x465-1-30x12x497 6206 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 490 szt.

Zadanie nr 6.Krążnik gładki 159x600-1-30x12x632 6206 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 1 310 szt.

Zadanie nr 7.Krążnik gładki 159x750-1-30x20x798 6206 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 875 szt.

Zadanie nr 8. Krążnik gładki 159x1400-1-30x70x22x1548 6206 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 260 szt.

Zadanie nr 9. Krążnik gładki 159x1600-1-30x20x1648 6206 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 270 szt.

Zadanie nr 10. Krążnik gładki 159x1600-1-30x70x22x1748 6206 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 270 szt.

Zadanie nr 11. Krążnik gładki 159x1800-1-30x70x22x1948 6206 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 300 szt.

Zadanie nr 12. Krążnik gładki 108x380-1-25x9x14 6305 2Z C3 wzmocniony:

Szacunkowa wielkość dostaw: 14 125 szt.

Zadanie nr 13.Krążnik gładki 133x380-1-25x9x14 6305 2Z C3 wzmocniony

Szacunkowa wielkość dostaw: 976 szt.

Zadanie nr 14.Krążnik gładki 133x1400-1-25x9x14 6305 2Z C3 wzmocniony:

Szacunkowa wielkość dostaw: 234 szt.

Zadanie nr 15. Krążnik gładki 108x380-1-25x9x14 6305 2Z C3 wzmocniony:

Szacunkowa wielkość dostaw: 8 710 szt.

Zadanie nr 16.Krążnik gładki 108x530-1-25x9x14 6305 2Z C3 wzmocniony:

Szacunkowa wielkość dostaw: 2 080 szt.

Zadanie nr 17.Krążnik gładki 133x850-1-29,5/35x20x960 6307 2Z C3 odciskowy:

Szacunkowa wielkość dostaw: 272 szt.

Zadanie nr 18.Krążnik gładki 133x1050-1-29,5/35x20x1116 6307 2Z C3 odciskowy:

Szacunkowa wielkość dostaw: 1040 szt.

Zadanie nr 19. Krążnik gładki 133x1400-1-29,5/35x20x1510 6307 2Z C3 odciskowy:

Szacunkowa wielkość dostaw: 434 szt.

Zadanie nr 20. Krążnik gładki 133x1600-1-29,5/35x20x1710 6307 2Z C3 odciskowy:

Szacunkowa wielkość dostaw: 235 szt.

Zadanie nr 21. Krążnik gładki 159x1150-1-29,5/35x20x1260 6307 2Z C3 odciskowy:

Szacunkowa wielkość dostaw: 110 szt.

Zadanie nr 22. Krążnik gładki 159x1400-1-29,5/35x20x1510 6307 2Z C3 odciskowy:

Szacunkowa wielkość dostaw: 215 szt.

Zadanie nr 23. Krążnik gładki 133x1150-1-29,5/75x20x1350 6307 2Z C3 odciskowy wzmocniony:

Szacunkowa wielkość dostaw: 195 szt.

Zadanie nr 24. Krążnik gładki 133x1400-1-29,5/75x14x1550 6307 2Z C3 odciskowy wzmocniony:

Szacunkowa wielkość dostaw: 195 szt.

Zadanie nr 25. Krążnik gładki 133x1400-1-29,5/75x20x1550 6307 2Z C3 odciskowy wzmocniony:

Szacunkowa wielkość dostaw: 415 szt.

Zadanie nr 26. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x380-1-20x14x406 6204 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 456szt.

Zadanie nr 27. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x465-1-20x9x491 6204 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 708 szt.

Zadanie nr 28. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x465-1-25x9x491 6305 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 640 szt.

Zadanie nr 29. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x530-1-20x14x556 6204 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 311 szt.

Zadanie nr 30. Krążnik pierścieniowy 4-159/70x530-1-30x12x562 6206 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 222 szt.

Zadanie nr 31. Krążnik pierścieniowy 4-159/70x600-1-30x12x632 6206 2Z C3:

Szacunkowa wielkość dostaw: 181 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 222-508862
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 30
Title:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 30

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/02/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „MET-ROLL” Sp z o.o.
Postal address: Łobzów 163
Town: Łobzów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 32-340 Wolbrom
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 1 417 518.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 12, 16
Title:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań 12 i 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/02/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PHU "MINOR" Halina Piszczek
Postal address: ul. Sobieskiego 27
Town: Gierałtowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-186
Country: Romania
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 716 931.25 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 11, 20
Title:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań 11 i 20

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/02/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „MIFAMA OPA CARBO” Sp z o.o.
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 4
Town: Mikołów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-190
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 142 430.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 24
Title:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadania 24

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/02/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: "SAG" Sp. z o.o.
Postal address: ul. Szopienicka 58a
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-432
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 69 810.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie:

1. Zadań nr 21, 26 i 28:

Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej ważnej oferty.

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1) Upzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

2. Zadań nr 3, 4, 9, 10, 23, 25, 27, 29 i 31:

Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 4) Upzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/02/2019