Árubeszerzések - 588086-2021

17/11/2021    S223

Magyarország-Miskolc: Alacsony padlójú buszok

2021/S 223-588086

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11072315205
Postai cím: Szondi György Utca 1. szám
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Katalin
E-mail: illes.k@mvkzrt.hu
Telefon: +36 209654359
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvkzrt.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ELEKTROMOS BUSZOK ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS BESZERZÉSE

Hivatkozási szám: EKR000744092021
II.1.2)Fő CPV-kód
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

10 darab új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, városi kialakítású szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése, valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése továbbá az autóbuszokkal kompatibilis -szabadtéren is telepíthető - 10 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőberendezés leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint kapcsolódó szolgáltatások ellátása a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 896 837 140.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158000 Töltőberendezések
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3527 Miskolc, Szondi György út 1. (ajánlatkérő székhelye)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Mennyiség: 10 db új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező városi kialakítású szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése, valamint az autóbuszokkal kompatibilis -szabadtéren is telepíthető - 10 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőberendezés leszállítása, telepítése és üzembe helyezése valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.

Nyertes Ajánlattevőnek a teljes beszerzési mennyiség szállítását és kapcsolódó szolgáltatásokat a szerződés hatályba lépésétől 2022. május 15-ig kell teljesítenie.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszokkal kompatibilis -szabadtéren is telepíthető - 10 db jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőberendezés leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, melynek helyszíne a teljesítés helyén az ajánlatkérő által a teljesítési időszak alatt kerül meghatározásra.

Általános követelmények

Az autóbuszok főbb jellemzői:

- Feleljenek meg a belföldi, menetrend szerinti városi közösségi közlekedés követelményeinek, valamint a tevékenységre vonatkozó általános és speciális jogszabályoknak (M3/I. osztályú),

- Kizárólag elektromos hajtással rendelkeznek,

- Alacsonypadlós kivitelű, minden utasajtónál lépcső nélküli kialakítású, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen,

- Mozgáskorlátozottak fel- és leszállásra, illetve a kerekesszékkel utazók biztonságos elhelyezésére alkalmas legyen,

- Legalább 1 db mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen,

- Utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel felszerelt legyen.

Rendelkezzenek olyan Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel illetve típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy annak jogelődje, illetve jogutódja elfogadott. A típusbizonyítvány másolatát legkésőbb az autóbuszok átadás-átvételi eljárásának megkezdését megelőzően 30 nappal Ajánlatkérőnek át kell adni.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok forgalomba helyezése az ajánlatkérő nevére az előírt engedélyek beszerzése, a kezelő személyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása.

A részletes műszaki követelményeket, illetve az egyéb szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előírásokat a Közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

Az új szóló autóbusz műszaki követelményei, főbb jellemzői:

- Az autóbuszoknak ugyanazon gyártótól származónak, és ugyanazon típusúnak kell lenni

- Karosszéria: egyszintes, 2 tengelyes, háromajtós kivitel,

- Hosszúság: maximum 13000 mm,

- Alacsony padlós kivitel, küszöbmagasság minden ajtónál legfeljebb 340 mm

- Szabad ajtónyílás szélesség minimum: 1 200 mm,

- Az utastér belmagassága a járópadló szinttől mérve legalább 2100 mm az 1. és 2. utasajtó között

- Ülőhelyek száma minimum 21 fő,

- Szállítható személyek száma érje el a 60 fő értéket (4 fő/m2 álló utasok esetében), és minimum 75 fő a jármű megengedett össztömege és saját tömegének különbségéből származtatva,

- Minimális hatótávolság: minimum 250 km egy feltöltéssel SORT 2 szerint mérve.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az üzemeltetés során figyelemmel kíséri a műszaki előírásokban szereplő jótállási (év, teljesített km) kötelezettségeket. az

Az ajánlat tárgyát képező járműre vonatkozó az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket, és egyéb előírásokat az autóbusz gyártójának és szolgáltatójának, valamint ajánlattevőnek be kell tartania, a műszaki leírás elkészítéséhez figyelembe kell vennie. Ezek különösen:

- 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről.

- 5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

- 661/2009/EK 107 irányelvek

- 77/2009 (XII.15.) KHEM-IRM-KHVM együttes rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól.

- 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedésről.

- 2012. évi XLI törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról.

- 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

Jelen közbeszerzési eljárás új autóbuszra vonatkozik, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint olyan bejegyzést, amely alapján az ajánlatkérő jogán az autóbusz alkalmas közforgalmú személyszállítás végzésére.

Valamennyi - a vonatkozó előírásokban rögzített - szerkezeti elem rendelkezzen „e”/"E" jóváhagyási jellel.

Töltőberendezés:

Töltési teljesítmény: Minimálisan 100 kW csúcsteljesítmény az adott töltőfejen (több csatlakozó párhuzamos működése esetén is külön-külön csatlakozónként egyidőben 100 kW csúcsteljesítmény leadásra legyen képes),

vagy

minimálisan 150 kW csúcsteljesítmény az adott töltőfejen (több csatlakozó párhuzamos működése esetén külön-külön csatlakozónként egyidőben legalább 75 kW csúcsteljesítmény leadásra legyen képes, kétfejes töltő esetén egy töltőfej használatakor 150 kW csúcsteljesítmény leadása elvárás)

Kimeneti DC feszültségtartomány: 800V

Töltési szabvány: IEC 61851-23; Mode 4

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Akkumulátor állomány napi kapacitása SORT2 szerint mérve, folyamatos üzem melletti korrigált hatótáv, a gyártó által meghatározott lemerítéssel (min. 250 km, max. 350 km) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az autóbusz együttes utaskapacitása 4 álló fő/m2 mennyiség alapul vételével (fő) (min. 60 fő) és minimum 75 fő a jármű megengedett össztömege és saját tömegének különbségéből származtatva / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Komplett járműre és a töltőberendezésre együttesen vállalt jótállás (min. 72 hónap, max. 144 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Vázszerkezetre és kocsiszekrényre vállalt jótállás (min. 120 hónap, max. 180 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 6. Akkumulátor állományra vállalt jótállás és cserejótállás (az akkumulátor eredeti kapacitásának 85 %-a még rendelkezésre áll) (min. 84 hónap, max. 144 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 55
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A II.1.5. pont és II.2.6. pont a hirdetmény továbbíthatósága értekében került kitöltésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 119-316167
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

ELEKTROMOS BUSZOK ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS BESZERZÉSE

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BYD Europe B.V.
Nemzeti azonosító szám: NL807406545B01
Postai cím: 's-Gravelandseweg 256
Város: Schiedam
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postai irányítószám: 3125 BK
Ország: Hollandia
E-mail: laszlo.krenner@byd.com
Telefon: +36 702258620
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 896 837 140.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az ajánlattevők neve és címe (ország is) valamint adószáma:

- BYD Europe B.V. (NL 3125 BK Schiedam 's-Gravelandseweg 256, adószám: NL807406545B01, 30506509-2-51)

- Danube Truck Magyarország Kft. (HU1133 Budapest Kárpát Utca 21, adószám: 14405123-2-41)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/11/2021