Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 588501-2021

19/11/2021    S225

Belgija-Briuselis: Spartesnis neišspręstų bylų iš ERPF programų užbaigimas Vokietijoje 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu (2021CE160AT073)

2021/S 225-588501

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2021/S 199-517894)

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas (REGIO), REGIO.F.2 - Austria, Germany and the Netherlands
Adresas: Avenue de Beaulieu 1
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1160
Šalis: Belgija
El. paštas: regio-contracts@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Spartesnis neišspręstų bylų iš ERPF programų užbaigimas Vokietijoje 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu (2021CE160AT073)

Nuorodos numeris: REGIO/2021/OP/0015
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79000000 Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šios sutarties tikslas – remti Regioninės ir miestų politikos generalinį direktoratą rengiant uždarymo raštus programų Vokietijoje 2000–2006 m. laikotarpiui. Į raštus įtraukiamos išspręstų bylų ir naujų bylų po ankstesnių dalinių 2000–2006 m. ERPF programų baigimo raštų Vokietijoje finansinės pasekmės.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/11/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 199-517894

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Pasiūlymų ar dalyvavimo paraiškų priėmimo terminas
Yra:
Data: 22/11/2021
Vietos laikas: 16:00
Turi būti:
Data: 30/11/2021
Vietos laikas: 16:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Yra:
Data: 23/11/2021
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 01/12/2021
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija: