Tavarat - 588515-2019

12/12/2019    S240

Suomi-Imatra: Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset

2019/S 240-588515

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Imatran kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0159216-7
Postiosoite: Virastokatu 2
Postitoimipaikka: Imatra
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Postinumero: 55100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Simo Timperi
Sähköpostiosoite: hankinnat@imatra.fi
Puhelin: +358 206172218
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.imatra.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/imatra?id=263884&tpk=602f84ae-4887-4cad-8cd4-e440841eae69
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/imatra?id=263884&tpk=602f84ae-4887-4cad-8cd4-e440841eae69
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Infra-rakentamisen ja kunnossapidon kiviainesten hankinta

Viitenumero: IMR/1137/02.08.00.07/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
14210000 Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Imatran kaupunki sekä Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy pyytävät osallistumishakemuksia infra-rakentamisen ja kunnossapidon kiviainesten hankintaan perustettavaan dynaamiseen hankintajärjestelmään oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 11.2.2020 (tavoiteltu) alkavalle hankintakaudelle. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 48 kuukautta, ja sitä voidaan jatkaa ilmoittamalla uudella hankintailmoituksella. Pääpaino on infrarakentamisen kiviaineksissa. Rakennettavat kohteet sijaitsevat Imatran kaupungin alueen eri osissa. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista. Järjestelmään hyväksytään uusia toimittajia koko sen voimassaolon ajan. Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

Mikäli sama toimittaja valitaan useampaan kuin yhteen (1) osaan, hankintayksikkö varaa oikeuden tehdä kokonaisuudesta vain yhden (1) sopimuksen.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmä 1: Hiekat

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
14210000 Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatran kaupungin alueella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista. Hankinnan kohteena on infrarakentamisen ja kunnossapidon kiviainekset. Pääpaino on infrarakentamisen kiviaineksissa. Rakennettavat kohteet sijaitsevat Imatran kaupungin alueen eri osissa.

Tämä ryhmä käsittää hiekat: täytehiekka, turvahiekka ja leikkihiekka. Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina, joiden mallipohja on tämän hankintailmoituksen liitteenä. Hankintayksikkö suorittaa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankinnat päivitettyjen luetteloiden perusteella. Hankintayksikkö ilmoittaa tarjouskilpailusta (menettely, päivä, kellonaika) tarjoajille ennen tietojen kokoamista sähköisistä luetteloista tarjouskilpailua varten. Tarjoajalla on mahdollisuus päivittää sähköiset luettelonsa mukautettuina dynaamisen hankintajärjestelyn tarjouskilpailua varten. Tarjoajilla on myös mahdollisuus kieltää tietojen kokoaminen sähköisistä luetteloista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmä 2: Sorat

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
14210000 Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatran kaupungin alueella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista. Hankinnan kohteena on infrarakentamisen ja kunnossapidon kiviainekset. Pääpaino on infrarakentamisen kiviaineksissa. Rakennettavat kohteet sijaitsevat Imatran kaupungin alueen eri osissa. Ryhmä sisältää sorat: Ssr 0-4 muuraushiekka, Ssr 0-8 putkihiekka sekä Ssr 8-16 salaojasora. Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina, joiden mallipohja on tämän hankintailmoituksen liitteenä. Hankintayksikkö suorittaa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankinnat päivitettyjen luetteloiden perusteella. Hankintayksikkö ilmoittaa tarjouskilpailusta (menettely, päivä, kellonaika) tarjoajille ennen tietojen kokoamista sähköisistä luetteloista tarjouskilpailua varten. Tarjoajalla on mahdollisuus päivittää sähköiset luettelonsa mukautettuina dynaamisen hankintajärjestelyn tarjouskilpailua varten. Tarjoajilla on myös mahdollisuus kieltää tietojen kokoaminen sähköisistä luetteloista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmä 3: Sorasepelit

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
14210000 Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatran kaupungin alueella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista. Hankinnan kohteena on infrarakentamisen ja kunnossapidon kiviainekset. Pääpaino on infrarakentamisen kiviaineksissa. Rakennettavat kohteet sijaitsevat Imatran kaupungin alueen eri osissa. Ryhmä sisältää sorasepelit: SrS 8-16, SrS 8-32 kapillaarikatko sekä SrS 16-32. Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina, joiden mallipohja on tämän hankintailmoituksen liitteenä. Hankintayksikkö suorittaa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankinnat päivitettyjen luetteloiden perusteella. Hankintayksikkö ilmoittaa tarjouskilpailusta (menettely, päivä, kellonaika) tarjoajille ennen tietojen kokoamista sähköisistä luetteloista tarjouskilpailua varten. Tarjoajalla on mahdollisuus päivittää sähköiset luettelonsa mukautettuina dynaamisen hankintajärjestelyn tarjouskilpailua varten. Tarjoajilla on myös mahdollisuus kieltää tietojen kokoaminen sähköisistä luetteloista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmä 4: Soramurskeet

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
14210000 Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatran kaupungin alueella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista. Hankinnan kohteena on infrarakentamisen ja kunnossapidon kiviainekset. Pääpaino on infrarakentamisen kiviaineksissa. Rakennettavat kohteet sijaitsevat Imatran kaupungin alueen eri osissa. Ryhmä sisältää soramurskeet: SrM 0-8 pintamurske, SrM 0-16 pintamurske, SrM 0-32 kantava, SrM 0-56 kantava, SrM 0-100 esimurskattu. Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina, joiden mallipohja on tämän hankintailmoituksen liitteenä. Hankintayksikkö suorittaa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankinnat päivitettyjen luetteloiden perusteella. Hankintayksikkö ilmoittaa tarjouskilpailusta (menettely, päivä, kellonaika) tarjoajille ennen tietojen kokoamista sähköisistä luetteloista tarjouskilpailua varten. Tarjoajalla on mahdollisuus päivittää sähköiset luettelonsa mukautettuina dynaamisen hankintajärjestelyn tarjouskilpailua varten. Tarjoajilla on myös mahdollisuus kieltää tietojen kokoaminen sähköisistä luetteloista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmä 5: Kalliomurskeet

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
14210000 Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatran kaupungin alueella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista. Hankinnan kohteena on infrarakentamisen ja kunnossapidon kiviainekset. Pääpaino on infrarakentamisen kiviaineksissa. Rakennettavat kohteet sijaitsevat Imatran kaupungin alueen eri osissa. Ryhmä sisältää kalliomurskeet: KaM 0-16, KaM 0-32 kantava, KaM 0-32 sekasepeli, KaM 0-55. Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina, joiden mallipohja on tämän hankintailmoituksen liitteenä. Hankintayksikkö suorittaa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankinnat päivitettyjen luetteloiden perusteella. Hankintayksikkö ilmoittaa tarjouskilpailusta (menettely, päivä, kellonaika) tarjoajille ennen tietojen kokoamista sähköisistä luetteloista tarjouskilpailua varten. Tarjoajalla on mahdollisuus päivittää sähköiset luettelonsa mukautettuina dynaamisen hankintajärjestelyn tarjouskilpailua varten. Tarjoajilla on myös mahdollisuus kieltää tietojen kokoaminen sähköisistä luetteloista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmä 6: Kalliosepelit

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
14210000 Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatran kaupungin alueella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista. Hankinnan kohteena on infrarakentamisen ja kunnossapidon kiviainekset. Pääpaino on infrarakentamisen kiviaineksissa. Rakennettavat kohteet sijaitsevat Imatran kaupungin alueen eri osissa. Ryhmä sisältää kalliosepelit: KaS 8-16, KaS 8-32, KaS 16-32, KaS 32-64. Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina, joiden mallipohja on tämän hankintailmoituksen liitteenä. Hankintayksikkö suorittaa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankinnat päivitettyjen luetteloiden perusteella. Hankintayksikkö ilmoittaa tarjouskilpailusta (menettely, päivä, kellonaika) tarjoajille ennen tietojen kokoamista sähköisistä luetteloista tarjouskilpailua varten. Tarjoajalla on mahdollisuus päivittää sähköiset luettelonsa mukautettuina dynaamisen hankintajärjestelyn tarjouskilpailua varten. Tarjoajilla on myös mahdollisuus kieltää tietojen kokoaminen sähköisistä luetteloista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmä 7: Kivituhkat (ilmoita värit sähköiseen luetteloon)

Osa nro: 7
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
14210000 Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatran kaupungin alueella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista. Hankinnan kohteena on infrarakentamisen ja kunnossapidon kiviainekset. Pääpaino on infrarakentamisen kiviaineksissa. Rakennettavat kohteet sijaitsevat Imatran kaupungin alueen eri osissa. Ryhmä sisältää kivituhkat: KaM 0-3, KaM 0-5, KaM 0-8. Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina, joiden mallipohja on tämän hankintailmoituksen liitteenä. Hankintayksikkö suorittaa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankinnat päivitettyjen luetteloiden perusteella. Hankintayksikkö ilmoittaa tarjouskilpailusta (menettely, päivä, kellonaika) tarjoajille ennen tietojen kokoamista sähköisistä luetteloista tarjouskilpailua varten. Tarjoajalla on mahdollisuus päivittää sähköiset luettelonsa mukautettuina dynaamisen hankintajärjestelyn tarjouskilpailua varten. Tarjoajilla on myös mahdollisuus kieltää tietojen kokoaminen sähköisistä luetteloista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 151-371739
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/12/2023
Paikallinen aika: 13:32
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Ruotsi, Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Tarjoaja on velvollinen tarkistamaan mahdolliset osallistumispyyntöön esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä huomioimaan nämä osana osallistumispyyntöä sekä osallistumishakemustaan. Osallistumishakemuksen tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä palveluntuottajan (Cloudia Oy / Tarjouspalvelu.fi) Helpdeskiin: puh. +358 207661075, tuki@cloudia.fi.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/12/2019