Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 589058-2021

19/11/2021    S225

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 225-589058

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 206-534987)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lugosi Szilveszter
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301739985
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BMSZC Petrik Lajos Technikum - tanműhely létesítés

Hivatkozási szám: EKR001181212021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Rövid meghatározás: Fővállalkozói kivitelezési szerződés keretében a „Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Technikum 1146 Budapest, Thököly út 48-54. szám alatti épületben tanműhely létesítése” tárgyú beruházás megvalósítása, mely magában foglalja az iskolaépületben vegyipari ágazat duális képzésének elindításához szükséges feltételek megteremtését, a magyarországi gyógyszergyárak támogatásával ágazati képző központ (ÁKK) létrehozására alkalmas intézmény kialakítását, műszeres laboratórium fejlesztését, tornaterem külső és belső felújítását, új tanműhelyek építését a tornateremre történő emeletráépítéssel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/11/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 206-534987

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

M1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak szerinti kivitelezési referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik,

min. 3 db, összesen min. nettó 360 m2 alapterületű oktatási intézményben végzett építési/felújítási munka, amelyeket min. 3 szinten végzett a kivitelező.

Több referencia bemutatása esetén a fentiek szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 3 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

Oktatási intézményen az Ajánlatkérő az alsó-, közép és felsőfokú oktatási intézményeket és a hozzájuk tartozó létesítményeket pl. kollégiumok érti.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő projektvezető, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel ill. képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel ill. képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel ill. képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

Helyesen:

M1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak szerinti kivitelezési referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik, minimum. 3 db, összesen minimum. nettó 360 m2 alapterületű oktatási intézményben végzett építési/felújítási munka, amelyeket minimum. 3 szinten végzett a kivitelező.

Több referencia bemutatása esetén a fentiek szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 3 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

Oktatási intézményen az Ajánlatkérő az alsó-, közép és felsőfokú oktatási intézményeket és a hozzájuk tartozó létesítményeket pl. kollégiumok érti.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő projektvezető, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel ill. képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel ill. képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel ill. képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 25/11/2021
Helyi idő: 13:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 25/11/2021
Helyi idő: 15:00
VII.2)További információk:

Jelen hirdetménymódosítással az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.