Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 589310-2021

19/11/2021    S225

Suomi-Jyväskylä: Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet

2021/S 225-589310

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0208201-1
Postiosoite: PL 472
Postitoimipaikka: Jyväskylä
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Postinumero: 40101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pekka Maltamo
Sähköpostiosoite: pekka.maltamo@gradia.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.gradia.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/gradia?id=367552&tpk=f904a5a5-fde7-4a78-a530-6455aae9f1da
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/gradia?id=367552&tpk=f904a5a5-fde7-4a78-a530-6455aae9f1da
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian henkilökunnalle ja opiskelijoille hankittavat suojavaatteet, turvajalkineet ja suojavarusteet.

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
18100000 Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia pyytää tarjouksia eri toimipisteissä Jyväskylässä, Jämsässä ja Lievestuoreella olevien opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön ostettavista työvaatteista sisältäen huomiovaatteet, muut työvaatteet, turvajalkineet ja henkilökohtaiset suojaimet.

Tarjouspyynnön liitteessä 2 (Hintaliite.xlsx) esitetyt määrät perustuvat vuoden 2021 opiskelija- ja henkilökuntamääriin ja ovat tarjousten vertailua varten laskettuja painokertoimia. Määrät vaihtelevat vuosittain eikä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä sitoudu vähimmäishankintamääriin.

Hankinta on jaettu kuuteen (6) tuoteryhmään. Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa tuoteryhmää.

Sopimukset pyritään tekemään tuoteryhmittäin palvelutuottajien kanssa ajalle 01.04.2022 - 31.7.2025. Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella. Optiosta sovitaan erikseen.

Hankinta tehdään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tekniikan alan opiskelijoiden työvaatteet ja turvakengät

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
18100000 Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet
18830000 Suojajalkineet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylä, Jämsä ja Laukaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tekniikan aloilla opiskelevien työvaatteet ja turvajalkineet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 40
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskautta voidaan jatkaa yhden vuoden pituisella optiokaudella. Optiosta sovitaan erikseen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan laajentaa sopimuskauden aikana myös muilla malleilla ja muille koulutusaloille hankintalain sallimissa rajoissa. Näistä muutoksista sovitaan erikseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Palvelualojen opiskelijoiden työvaatteet ja turvakengät

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
18100000 Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet
18800000 Jalkineet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylä ja Jämsä

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelualoilla opiskelevien työvaatteet ja työkengät

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 40
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskautta voidaan jatkaa yhden vuoden pituisella optiokaudella. Optiosta sovitaan erikseen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan laajentaa sopimuskauden aikana myös muilla malleilla ja muille koulutusaloille hankintalain sallimissa rajoissa. Näistä muutoksista sovitaan erikseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Metsäalan opiskelijoiden suojavarustepaketti

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
18100000 Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet
18830000 Suojajalkineet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jämsä

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Metsäalan opiskelijoiden työvaatteet, varusteet ja turvajalkineet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 40
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskautta voidaan jatkaa yhden vuoden pituisella optiokaudella. Optiosta sovitaan erikseen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan laajentaa sopimuskauden aikana myös muilla malleilla ja muille koulutusaloille hankintalain sallimissa rajoissa. Näistä muutoksista sovitaan erikseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Henkilökohtaiset suojaimet ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja henkilöstölle

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
18143000 Suojavaatteet ja -varusteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylä, Jämsä ja Laukaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön hankittavat henkilökohtaiset suojaimet

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 40
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskautta voidaan jatkaa yhden vuoden pituisella optiokaudella. Optiosta sovitaan erikseen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan laajentaa sopimuskauden aikana myös muilla malleilla ja muille koulutusaloille hankintalain sallimissa rajoissa. Näistä muutoksista sovitaan erikseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tekniikan alan henkilöstön työvaatteet ja -kengät

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
18100000 Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet
18830000 Suojajalkineet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylä, Jämsä ja Laukaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Henkilökunnan työvaatteet ja -jalkineet tekniikan aloille

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 40
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskautta voidaan jatkaa yhden vuoden pituisella optiokaudella. Optiosta sovitaan erikseen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan laajentaa sopimuskauden aikana myös muilla malleilla ja muille koulutusaloille hankintalain sallimissa rajoissa. Näistä muutoksista sovitaan erikseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Palvelualojen henkilöstön työvaatteet ja -kengät

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
18100000 Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet
18800000 Jalkineet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylä ja Jämsä

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Henkilökunnan työvaatteet ja -kengät palvelualoille

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 40
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskautta voidaan jatkaa yhden vuoden pituisella optiokaudella. Optiosta sovitaan erikseen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan laajentaa sopimuskauden aikana myös muilla malleilla ja muille koulutusaloille hankintalain sallimissa rajoissa. Näistä muutoksista sovitaan erikseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2021
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/03/2022
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/01/2022
Paikallinen aika: 09:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/11/2021