Supplies - 589428-2021

19/11/2021    S225

Romania-Halmeu: Antiseptics and disinfectants

2021/S 225-589428

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMUNA HALMEU
National registration number: 3897157
Postal address: Strada: ELIBERARII, nr. 57
Town: Halmeu
NUTS code: RO115 Satu Mare
Postal code: 447145
Country: Romania
Contact person: LUDOVIC INCZE
E-mail: primariahalmeu@yahoo.com
Telephone: +40 261-773673
Fax: +40 261-773002
Internet address(es):
Main address: www.halmeu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100131377
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitie echipamente si consumabile

Reference number: 148473/2021
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pentru a face fata provocarilor crizei de sanatate Covid19, este esentiala consolidarea capacitaþii de raspuns rapid si in timp util a Scolii si Gradinitei Halmeu in vederea gestionarii eficiente a situatiei pandemice generata de virusul SARS-COV-2, in sensul de a preveniimbolnavirea si limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2, inclusiv cresterea rapida a numarului de cazuri de infectie, atat pentrubeneficiarii directi - 545 elevi inmatriculati in Scoala conform Registrului Matricol si SIIR; 44 cadre didactice care predau la Scoala; un numar de 15 persoane personal auxiliar si administrativ incadrat la Scoala -, cat si pentru comunitatea largita a comunei Halmeu. Masurilede sprijin prevazute prin proiect vizeaza, totodata, desfasurarea în conditii de siguranta a activitatii didactice in anul scolar 2021-2022,asigurand astfel accesul egal si nediscriminator la invatamant al tuturor copiilor, pentru dezvoltarea intregului potential individual, indiferentde gen, origine sociala sau etnica, conditie sociala. Proiectul respecta principiile orizontale FSE si principiile enuntate in OMEC5545/2020, respectiv principiul echitaþii (accesul la învaþare se realizeaza fara discriminare); principiul asigurarii egalitatii de sanse; principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia; principiul participarii si responsabilitatii parintilor

Scoala Gimnaziala Halmeu isi desfasoara activitatile didactice in 7 cladiri astfel:

cladire 1 – Scoala Gimnaziala Halmeu corp A,

cladire 2 – Scoala Gimnaziala Halmeu corp B,

cladire 3 - Scoala Rosie corp C,

cladire 4 – Scoala Alba corp D,

cladire 5 – Gradinita cu Program Prelungit Halmeu corp E,

cladire 6 – Gradinita cu Program Normal Mesteacan corp F,

cladire 7 – Gradinita cu Program Normal Babesti corp G cu o suprafata totala de 2.480 metri patrati

In aceste cladiri, functioneaza un numar de 545 elevi prescolari , scolari clasele primare si gimnaziale, 44 de educatori si cadre didactice si15 pers. personal auxiliar si administrativ, in total 604 persoane.

Activitatile care urmeaza a fi implementate prin proiect, menite sa raspunda nevoilor specifice ale elevilor si copiilor prescolari, cadrelordidactice, personalului auxiliar din cadrul Scolii Gimnaziale Halmeu, beneficiari ai investitiilor din fonduri externenerambursabile : achizitionarea de echipamente de protectie / dispozitive medicale, în special : masti de protectie, dezinfectanti, aparatura destinata dezinfectiei si sterilizarii aerului de tipul nebulizatoarelor, covoare dezinfectante, termometre.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 028 549.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
33140000 Medical consumables
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33741300 Hand sanitizer
38412000 Thermometers
39532000 Mats
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

COMUNA HALMEU

II.2.4)Description of the procurement:

In cadrul proiectului se vor achizitiona echipamente de protectie/dispozitive medicale (masti de protecție, dezinfectanți, aparatura destinata dezinfecției si sterilizarii aerului de tipul nebulizatoarelor, termometre, etc), pentru prevenirea riscului de infectare cucoronavirusul SARS-CoV-2 si desfasurarea in conditii de siguranta sanitara a procesului de invatamant.

- Masti de protectie pentru elevi si cadre didactice – in vederea stabilirii cantitatii de masti de protectie s-au luat in calcul numarul de zile an scolar la care vor participa elevii si cadrele didactice si in functie de orarul zilnic alacestora, in acord cu Calendarul Cursurilor anului Scolar 2021-2022. Consumul mastilor s-a bazat pe numarul participantilor la orele de curs (elevi si cadre didactice) , numarul de ore /zi petrecut la scoala ( s-a luat in calcul ca o masca, conform normelor de prevenire a raspandirii virusului,recomandari MEC, se va folosi maxim 2 ore) precum si numarul de zile din luna calendarului scolar. Total masti de protectie – 209.312 bucatI.

- Dezinfectant de maini pe baza de biocid 1l, cu pompita – in vederea stabilirii cantitatii de Dezinfectanti de maini s-a luat in calcul numarul de zile la care vor participa elevii si cadrele didactice si in functie de orarul zilnic al acestora, in acord cu Calendarul Cursuriloranului Scolar 2021-2022. Consumul dezinfectantilor de maini s-a bazat pe numarul participantilor la orele de curs (elevi si cadre didactice) , numarul de Sali de curs precum si numarul de zile din luna calendarului scolar. Deasemenea s-a luat in calcul asigurarea de dezinfectanti de maini la grupurile sanitare , precum si la birouri si cancelarie. – Total dezinfectant de maini 1l - 7.152 litri

- Covoare dezinfectante – se vor achizitiona covoare dezinfectante pentru intrarea in salile de curs, grupuri sanitare , birouri, cancelarie , calculul efectuandu-se in functie de numarul de incaperi. – Total covorase dezinfectante – 59 de bucati.

- Nebulizator dezinfectie aer si spatii interioare , pentru max 1600 m3 – se vor achizitiona pentru fiecare cladire a ScoliiGimnaziale Halmeu, fiind incluse si cladirile gradinitei, cate un aparat pentru fiecare cladire – un total de 7 nebulizatoare-.

- Solutie pentru nebulizator – calculul stabilirii cantitatii de solutie s-a efectuat in functie de suprafetele fiecarei cladiri, fiindincluse toate spatiile ( Sali de curs, grupuri sanitare, cancelarie, birouri, anexe, etc.) precum si in functie de numarul de zile calendaristicedin anul scolar 2021-2022. – Total solutie pentru nebulizatoare : 1.020 litri/ 51 bidoane

- Dezinfectant de suprafete pe baza de BIOCID 1 l cu pulverizator – se vor achizitiona dezinfectanti de curatare si igienizare a tuturor suprafetelor din cladirile scolii si gradinitei, calculul stabilirii cantitatii facandu-se pe baza numarului de incaperi, precum si a consumuluipentru o saptamana de cursuri. – Total dezinfectant de suprafete Biocid 1l : 1.287 litri

- Termometre – se vor achizitiona termometre digitale non – contact profesionale pentru fiecare sala de curs in vederea monitorizariitemperaturii corporale a elevilor la intrarea in salile de curs – Total termometre : 37 bucati

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Calificarea profesională: Managerul de proiect să aibă studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată cu masterat, absolvite cu diplomă de licență sau de masterat, cu specializarea tehnologia prelucrării produselor/ingineria produselor sau echivalent. Cerința impusă privind experiența profesională: Experiența deținută în poziția de manager de proiect/sau director de proiect/sau coordonator de proiect și/sau adjunct director proiect /sau adjunct manager proiect /sau adjunct, cu rol de coordonator proiect, în cadrul unor contracte similare cu cele ce urmează a le implementa in cadrul viitorului contract. / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Prin garanția extinsă a produsului se înțelege garanția comercială, definită în Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora republicată, cu modificările și completările ulterioare, propusă pentru o perioadă mai mare de 60 de luni. Garantia minima pentru nebulizator dezinfecție aer și spații interioare din Caietul de sarcini este de 24 luni. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termenul de livrare a produselor ofertate din cadrul caietului de sarcini (masti, dezinfectant, covor etc.) / Weighting: 10
Price - Weighting: 74
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Finanțarea acestei achiziții se face din contract de finanțare POIM 2014-2020

II.2.14)Additional information

Procedura de atribuire a contractului de achizitie publică este inițiată sub incidenta prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării nerambursabilă prin programul de finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară - Protejarea sănătății populației în con... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător. Încadrarea într-una din situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură.

- Neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, exceptând situaţia prevăzută la alin. (2) cu respectarea prevederilor alin. (3). Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

- Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, după aplicarea prevederilor alin. (7¹).

- Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese), pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante ce deţin funcţii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Incze Ludovic -Primar, Illyes Alexandru –Viceprimar, Szmuriga Mariana –Secretar general, Crisan Paraschiva – contabil sef, Consilieri locali: Balazs Gheorghe, Bota Ioan, Bura Victor Valerian, Feier Ioan Nicolae, Hankusz Iuliu Csaba, Ile Vasile, Kiss Ioan, Kovacs Attila, Marozsan Cristian, Mike Csaba Zoltan, Năstase Doru Cristian, Pop Vasile, Szilagyi Istvan Robert, Vasilovici Eniko. Comisia de evaluare (inclusiv membrii de rezerva):JUHASZ ISTVAN ROBERT- Manager de Proiect, DEMJAN MONICA ELENA- Responsabil tehnic/achizitii, CRISAN PARASCHIVA– Responsabil Financiar, PAP ATTILA ISTVAN – secretar de echipa proiect.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovada preliminară.

Autoritatea contractanta, are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se emit documente cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria raspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. DUAE se va completa, dupa caz, şi de către terţul susţinător şi de subcontractanţi, conf art. 170 alin (3) din Legea 98/2016.

Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE, din 08/04/2019 emisă de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.”

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta, pentru demonstrarea îndeplinirii tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor să prezinte documente-suport actualizate la zi:

a)certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării, şi o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare/punctele de lucru declarate în cadrul ONRC-ului;

b)cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil la momentul prezentării;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la momentul prezentării;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedeasca o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, astfel încât să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

În situaţia participării la procedură cu ofertă comună cerinţa este îndeplinită daca asociaţii au ca domenii de activitate cele cu codul corespunzator pentru partea din contract pe care o realizează. Tertul nu poate susţine un operator economic ofertant cu codul său CAEN, din considerentul că un cod CAEN ii aparţine în nume propriu.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant în vederea demonstrării cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare, ca dovadă preliminară. Operatorii economici au obligaţia de a completa DUAE în sistem, până la data limită de depunere a ofertelor.

Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE din 08/04/2019 emis de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.”

Dacă ofertantul clasat pe primul loc este ofertant din străinătate şi în cazul în care ofertantul străin nu poate să depuna ONRC-ul, cerinţa poate fi îndeplinită şi prin depunerea unor documente echivalente emise în ţara în care ofertantul este rezident. Documentele mai sus menţionate vor fi însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/1997.

Înainte de atribuirea contractului, pentru ofertanţii români documentele justificative care urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt certificatele constatatoare emise de ONRC, iar în cazul ofertanţilor străini se vor solicita documente echivalente emise în ţara de rezidentă.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatProportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi, și datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți, la momentul depunerii ofertei.În cazul în care în cadrul documentaţiei de atribuire se solicită atestate pentru prestarea serviciilor/execuţie lucrări, iar ofertantul nu deţine atestatele solicitate şi intenţionează pe parcursul prestării serviciilor/execuţiei lucrărilor să subcontracteze partea/părţile din contract pentru care se solicită acestea, iar la data limită de depunere a ofertelor subcontractantul este necunoscut, ofertantul în cadrul DUAE-ului la Partea IV Criterii de selectie => C. Capacitatea tehnica si profesionala => Proportia de subcontractare, are obligaţia de a menţiona “DA”.În cazul în care în timpul executării contractului ofertantul doreşte să subcontracteze o parte din contract, acesta este obligat ca la data limită de depunere a ofertelor, în cadrul DUAE-ului la Partea IV Criterii de selectie => C. Capacitatea tehnica si profesionala => Proportia de subcontractare, în mod obligatoriu să menţioneze “DA”. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului cu condiţia ca nominalizarea acestuia să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor din partea ofertantului DUAE completat care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere, asa cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE, din 08/04/2019 emis de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta”.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motive de excludere și solicita candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta, pentru demonstrarea îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor să prezinte pentru subcontractantul nominalizat documentele: a)certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării, şi o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată aimpozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare/punctele de lucru declarate în cadrul ONRC-ului; b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil la momentul prezentării; c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la momentul prezentării; d) să dovedeasca o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, astfel încât să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului, ONRC, sau alt tip de documente.e) alte documente edificatoare, după caz.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Procedura de atribuire a contractului de achizitie publică este inițiată sub incidenta prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării nerambursabilă prin programul de finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID 19 - Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV- 2. Semnarea contractului de achiziție publică fiind posibil doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice si H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea

Contractantă precizează că va încheia contract... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/01/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/01/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare, etc

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

NOTA 1: Necompletarea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul.

Necompletarea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

NOTA 2: In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc ca urmare a pretului egal ofertat, pentru departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantii vor prezenta in SICAP in termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret.

NOTA 3: In cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea Ofertei in SICAP (documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, documentele propunerii tehnice si ale propunerii financiare, cat si pretul ofertei in spatiul din SICAP dedicat), rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SICAP.

NOTA 4: În cazul în care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari se va prezenta pe lânga scrisoarea de garantie si polita de asigurare/clauze de garantare/conditii generale, conditii specifice de asigurare, semnata de catre asigurator si asigurat.

Nota 5: Procedura se va desfasura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea actiunilor aferente atribuirii contractelor de achizitie publica este asigurata implicit de SICAP, astfel toate solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor solicita in SICAP, raspunsurile se vor transmite tot prin SICAP. Solicitarile de clarificari si raspunsurile in timpul evaluarii ofertelor se vor trimite prin SICAP. Comunicările cu privire la rezultatul procedurii se vor transmite prin SICAP.

NOTA 6: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie mentionate cel putin urmatoarele: ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si individuala pentru indeplinirea contractului; ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor atat pe parcursul derularii procedurii cat si in cazul desemnarii ca si castigator; pe parcursul executiei contractului liderul este responsabil în nume propriu si în numele Asocierii pentru indeplinirea contractului; se vor indicaobligatoriu partile, respectiv categoriile de lucrari/servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre asociati in parte.

NOTA 7: DUAE- urile se vor completa direct in SICAP de catre ofertant/ ofertantul asociat/ subcontractant/ tertul sustinator, potrivit Notificarii ANAP din 02.07.2019 cu privire la utilizarea DUAE integrat în SICAP: ”DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SICAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire îndiscuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României)”.

NOTA 8: In cadrul DUAE- ului, ofertantii la criteriile de selecție, vor specifica toate cerintele solicitate prin FDA.

Nota 9: In acordul de subcontractare/acordul de asociere, toate partil... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/11/2021