Lieferungen - 589546-2021

Submission deadline has been amended by:  631375-2021
19/11/2021    S225

Rumänien-Caransebeș: Diverse Softwarepakete und Computersysteme

2021/S 225-589546

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Caransebes
Nationale Identifikationsnummer: 3227947
Postanschrift: Strada: Piata Revolutiei , nr. 1
Ort: Caransebes
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 325400
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Petru Vladu
E-Mail: primaria.caransebes@gmail.com
Telefon: +40 0255514885
Fax: +40 0255515139
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-caransebes.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100131297
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitie de active corporale si necorporale si servicii necesare dezvoltarii si implementarii solutiei informatice integrate in cadrul UAT

Referenznummer der Bekanntmachung: 14
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Atingerea obiectivelor contractuale stabilite implică realizarea în cadrul contractului a unor:

i. furnizări/livrări de active corporale și necorporale (produse), respectiv componenta hardware și componenta software (tip COTS

precum și pachet software de furnizare licente informatice integrate pentru dezvoltarea si implementarea solutiei, respectiv

module/funcționalități informatice atât back-office cat si front-office);

ii. servicii/operațiuni accesorii pentru bunurile/produsele furnizate/livrate (livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe

durata transportului, instalare sistem, servicii configurare si implementare baze de date, migrare si integrare structuri de date

existente si servicii de realizare si configurare portal, instruirea personalului intern al UAT Mun. Caransebes in scopul utilizarii optime

a solutiei informatice integrate, teste de acceptanță, mentenanță preventivă și asigurare suport tehnic, operaţiuni accesorii pe care Sistemul informatic integrat (componenta hardware și componenta/pachete software de bază și de aplicație) este o soluție on-site

(în locațiile de utilizare deținute de utilizator) și nu tip cloud, platformă/sistem/soluție software/IT/TIC/TI&C,

elemente/componente/subsisteme/grupuri de elemente/componente/subsisteme agregate/interdependente/ indivizibile hardware

si software în vederea atingerii scopului sistemului principal, obiectiv de investiții - mijloc fix care funcționează ca un tot unitar și

îndeplinește în mod independent, în totalitate, o funcție distinctă predat „la cheie”; programele informatice din componența

sistemului vor fi achiziționate împreună cu licențele de utilizare; Un sistem/o platformă reprezintă un ansamblu de elemente

(componente) interdependente între care se stabilește o interacțiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii

unui anumit obiectiv.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 261 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48214000 Netzbetriebssystemsoftwarepaket
48312000 Softwarepaket für das elektronische Publizieren
48610000 Datenbanksysteme
48620000 Betriebssysteme
48624000 Betriebssystemsoftwarepaket für Personalcomputer (PC)
48627000 Echtzeit-Betriebssystemsoftwarepaket
48820000 Server
72212224 Entwicklung von Software für die Webseitenbearbeitung
72212600 Entwicklung von Datenbank- und Betriebssystemsoftware
72265000 Software-Konfiguration
72268000 Bereitstellung von Software
72320000 Datenbankdienste
72413000 Website-Gestaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Hauptort der Ausführung:

Primaria Municipiului Caransebes

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prin aceasta achiziție se urmărește implementarea unui sistem informatic care să digitalizeze principalele activități din instituție și să ofere cetățenilor servicii electronice accesibile.În definirea necesității au fost aplicate proprietățile sistemelor informatice durabile:

a) Interoperabilitate – informațiile din sistem trebuie să fie disponibile și accesibile;

b) Flexibilitate – sistemul trebuie să fie capabil a fi adaptat/configurat noilor cerințe;

c) Transparență – operațiunile cu sistemul trebuie să fie ușor de distins, dar și constrângerile de securitate IT și confidențialitate/GDPR aplicabile în cazul autorității contractante.

Proiectul propune o abordare noua si originala prin urmarirea implementarii la nivelul UAT a unei solutii informatice performante destinate asigurarii unui management integrat al tuturor procedurilor si operatiunilor administrative din institutie in cadrul unei solutii unice de tip sistem integrat, avand o structura modulara si flexibila.Produsele și serviciile solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate:Nr crt

Denumire

1 Server buc 1

2 Pachet sistem de operare si licente de operare pachet 1

3 Pachet software de furnizare licente informatice integrate pentru dezvoltarea si implementarea solutiei pachet 1

4 Servicii realizare si configurare portal online serviciu 1

5 Servicii configurare si implementare baze de date, migrare si integrare structuri de date existente serviciu 1

4.1 Server 1 buc

Achizia serverului este necesara pentru ca acest echipament TIC asigura mediul tehnic si digital de stocare/migrare/configurare/colectare flux date, documente, informatii de la diferitele directii si servicii operationale ale UAT in contextul dezvoltarii si implementarii noilor module integrate solutiei informatice. Pachet sistem de operare si licente de operare; Pachet software de furnizare licente informatice integrate pentru dezvoltarea si implementarea solutiei Solutia informatica va integra urmatoarele module/functionalitati relevante in materie de simplificare administrativa de lucru si reducere a birocratiei pentru cetateni:

1. serviciu Registratura on-line (Modul servicii online registratura);2. facilitate tip Publicare automata pe site-ul UAT Mun. Caransebes a informatiilor de interes public local (registru CU, nr.adeverinte emise, nr.certificate fiscale valoare investitii realizate, executie bugetara etc);3. serviciu On-line oferit cetateanului privind taxe si impozite locale (web si in modul mobile, inclusiv modul de comunicare cu inspectorii alocati solutionarii cererilor in curs adresate de catre cetatean); 4. modul adresat Cetateanului pentru efectuare plati online;5. modul Managementul gestiunii veniturilor din chirii,concesiuni, chirii ANL6. modul Managementul gestiunii veniturilor din parcari si asociatii;7. modul de inregistrare/emitere automata a documentelor si arhiva electronica (Modul document Management si arhiva si Modul de inregistrare automata documente din alte module);8. modul Arhiva electronica integrata in toate celelalte componente ale solutiei informatice;9. modul de Comunicare online cu birourile executorii judecatoresti;10. modul Instituire popriri in mod automat;11. modul Gestiune patrimoniu public/privat;12. Harta interactiva;13. modul Management investitii si achizitii publice;14. modul Managementul al prescriptibilitatii debitelor;15. modul de Import automat extrase de trezorerie;16. modul de Contabilizare automata a veniturilor UAT;17. modul de Calcul taxe si impozite18. modul Incasari si inspectie fiscala in teren prin tableta si imprimanta mobile;19. modul Accesare indicatori de performanta la nivel UAT (atat in mediu web, cat si in aplicatie mobila);20. facilitate vizualizare a intregului sistem software printr-un Birou unic virtual (Suma runic al contribuabilului);21. alte facilitati suplimentare adaugate in functie de rezultatele analizei ce sustin simplificarea procedurilor administrative si performanta interna la nivelul UAT. Servicii realizare si configurare portal online;In contextul implementarii unui sistemului informatic integrat nou in cadrul institutiei care include functionalitati/module tip front-office adresate cetateanului pentru servicii publice furnizate exclusiv de UAT va fi necesara achizitionarea unui astfel de serviciu care sa asigure suportul tehnic in vederea dezvoltarii unui portal unic ce va facilita printr-o interfata web accesul online a cetateanului la urmatoarele tipuri de servicii: depunere si eliberare documente online, depunere cereri, eliberare adeverinte, certificate, acces la informatii publice de interes, alte tipuri de solicitari adresate/puse la dispozitie cetateanului in mediul online.Servicii configurare si implementare baze de date, migrare si integrare structuri de date existente;

La nivelul acesteia va fi achizitionat serviciul de configurare si implementare baze de date, migrare si integrare structuri de date existente pe durata dezvoltarii si implementarii solutiei informatice integrate in UAT. Acesta va asigura suportul tehnic necesar UAT-ului prin care bazele de date sa fie configurate si migrate din aplicatii existente pentru a fi integrate in noua solutie informatica integrata. Instruirea personalului intern al UAT Mun. Caransebes in scopul utilizarii optime a solutiei informatice integrate;Disponibilitate Sistemul informatic rezultat va trebui să fie disponibil în intervalul orar 07:30-16:00 (pentru componenta intranet securizat) şi 00:00–24:00 (Internet, extranet, servicii electronice), definit ca şi perioadă de operare online. Orice întrerupere în acest interval de timp va fi tratata cu maxima urgenţă; timpul maxim de întrerupere a sistemului în intervalul orar mai sus menţionat este de: 16,5 ore/an. Toate operaţiunile de mentenanţă și backup se vor desfășura după ora 16:00. Garanţie Toate produsele și licențele software trebuie să fie acoperite de garanţie. Perioada de garanţie începe de la data acceptării produselor sau, în cazul amânării din cauze care nu ţin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Mentenanța preventiva trebuie inteleasa ca totalitatea operațiuniulor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectueaza pe parcursul ciclului de viata al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura functionarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.Suport tehnic Pe toată durata contractului, Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorităţii contractante unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine. Constrangeri privind locatia unde se va efectua instalarea

Instalarea sistemului informatic se va face in locatia Autoritatii Contractante. Toate echipamentele puse la dispozitie vor avea apropiate sursele de alimentare cu energie si conexiune la retea. Operaţiunile accesorii pe care ofertantul trebuie să le asigure în perioada de garanţie.Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie.Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului.Reglementări obligatorii în domenii precum cel al mediului, cel social și cel al relațiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică

Prin depunerea ofertei se va considera ca ofertantul a obținut toate informațiile considerate de el necesare in vederea elaborării ofertei, referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute si alte circumstanțe care pot influenta sau afecta, produsele ce urmează a fi livrate.”„Astfel, operatorii economici/ofertanții au obligația de a depune o declarație din care să rezulte faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.” Notă:(i) numerotarea corespunde secțiunilor din caietul de sarcini;(ii) detalierea descrierii generale a obiectului contractului, de mai sus, se regăsește detaliată în caieyul de sarcini.Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă Prin prezenta achiziție se urmărește implementarea unui sistem informatic care să digitalizeze principalele activități din instituție și să ofere cetățenilor servicii electronice accesibile.Sistemul informatic alături de celelalte instrumente specifice utilizate în activitatea UAT va contribui la:- modernizarea metodelor și procedurilor interne în condiții de eficiență economică și socială și cu respectarea condițiilor de îmbunătățire a economicității, eficienței și eficacității în utilizarea resurselor alocate (fonduri, resursă umană etc.) Sistemul informatic alături de celelalte instrumente specifice utilizate în activitatea UAT va contribui la:- modernizarea metodelor și procedurilor interne în condiții de eficiență economică și socială și cu respectarea condițiilor de îmbunătățire a economicității, eficienței și eficacității în utilizarea resurselor alocate (fonduri, resursă umană etc.) printr-o bună monitorizare și un control riguros;- asigurarea conformității cu cerințele legale în vigoare din domeniul financiar contabil/achiziții publice/GDPR etc. precum și asigurarea managementului/conducerii (factor interesat) cu informații reale și în timp util, necesare fundamentării și elaborării operative a deciziilor pentru realizarea obiectivelor UAT.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Se va puncta experiența specialistului în implementare soluții de Gestiune patrimoniu public/privat Punctajul se va acorda astfel: - 0 punct pentru participarea la 1 proiect - 2 puncte pentru participarea la 2 proiecte - 5 puncte pentru participarea la 3 proiecte sau mai mult Participările vor fi însoțite de documente justificative semnate/contrasemnate de autoritățile beneficiare. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Se va puncta experiența specialistului în implementare soluții de Contabilizare automată a veniturilor Punctajul se va acorda astfel: - 0 punct pentru participarea la 1 proiect - 2 puncte pentru participarea la 2 proiecte - 5 puncte pentru participarea la 3 proiecte sau mai mult Participările vor fi însoțite de documente justificative semnate/contrasemnate de autoritățile beneficiare. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Implementator registratura on-line - 1 pers Se va puncta experiența specialistului în implementare soluții de registratura on-line integrată cu sistemul de management al documentelor Punctajul se va acorda astfel: - 0 punct pentru participarea la 1 proiect - 2 puncte pentru participarea la 2 proiecte - 5 puncte pentru participarea la 3 proiecte sau mai mult Participările vor fi însoțite de documente justificative semnate/contrasemnate de autoritățile beneficiare. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 1 pers Se va puncta numărul de participări în proiecte similare ale expertului propus, în care a proiectat și dezvoltat conectori Punctajul se va acorda astfel: - 0 puncte pentru participare la 1 proiect; - 2 puncte pentru participare la 2 proiecte; - 5 puncte pentru participarea la 3 proiecte sau mai mult Participările vor fi însoțite de documente justificative semnate/contrasemnate de autoritățile beneficiare. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: – 1 pers Se va puncta experiența în gestionarea de proiecte de complexitate similara Punctajul se va acorda astfel: - 0 puncte pentru participarea la 1 proiect ca manager de proiect; - 2 puncte pentru participarea la 2 proiecte ca manager de proiect; - 5 puncte pentru participarea la 3 proiecte sau mai mult ca manager de proiect; Participările vor fi însoțite de documente justificative / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 1 pers Se va puncta numărul de participări în proiecte similare ale expertului propus, în care a proiectat și dezvoltat conectorii de publicare automată din soft Impozite si Taxe. Punctajul se va acorda astfel: - 0 puncte pentru participare la 1 proiect; - 2 puncte pentru participare la 2 proiecte; - 5 puncte pentru participarea la 3 proiecte sau mai mult Participările vor fi însoțite de documente justificative semnate/contrasemnate de autoritățile beneficiare. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Servicii publice performante furnizate cetățenilor din Municipiul Caransebeș - Cod proiect 128739

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Achiziția de active corporale și necorporale și servicii necesare dezvoltării și implementării soluției informatice integrate în cadrul UAT, parte din planul de achiziții al proiectului ”Servicii publice performante furnizate cetățenilor din Municipiul Caransebeș - Cod proiect 128739” .

Cod apel: POCA/471/2/1/Introducerea de sisteme si standarde comune în

administ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1.Ofertanții, terții susținători și subcontractanții sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de

administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul

acestuia nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165-(1), 167 din Legea nr. 98/2016.(i) AC are dreptul, conf. art.

166-(1)-Lg.98/2016, în sit. excepționale, și ptr. motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția

mediului, să nu excludă un OE aflat în sit. de mai sus.(ii) Conf. art. 53-(2)-(3) din Lg.98/2016 AC solicită, iar OE are obligația de a

comunica datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, în sit. în care forma de organizare a OE

(OI/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terțul susținător) la procedură este de societate pe acțiuni, cu capital social

reprezentat prin acțiuni la purtător. Cerinţa nr. 1.1.Reprezentant legal al OE depune o declarație pe propria răspundere cu privire la

deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Lg.286/2009 privind Codul penal. Conf.

art. 60-(f) și 167- (1-1) din Lg.98/2016, AC este obligată să excludă din PA orice OE (OI/ofertantul asociat/subcontractantul

propus/terțul susținător), organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu

face dovada identității deținătorilor/ beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.Notă: Dacă nu este cazul, OE vor depune formularul

de declarație, specificând în acesta că „Nu este cazul”.Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016.Doc.

justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea AC doar

ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:• certificate constatatoare

privind lipsa datorii restante cu privire la plata impozite, taxe sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de

stat, etc.) in limitele specificate de art. 166-(2)-Lg.98/2016; OE trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării;•

cazierul judiciar al OE şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului OE, sau a celor

ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC

/ actul constitutiv;• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările

prevăzute la art. 166-(2), art. 167-(2), art. 171 din Lg. 98/2016;

• alte documente edificatoare, după caz.DUAE este configurat de autoritatea contractanta direct în SEAP, iar OE/ofertanții vor

completa DUAE în SEAP în mod direct, după autentificare, de fiecare participant. Ofertanții vor completa DUAE având în vedere

Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat în SEAP din 02/07/2019.Notă: (i) Dovada îndeplinirii obligații de plata a taxe,

impozite si contribuții se va face la nivelul societății/companiei. Dovada, se va realiza pentru sediul social si ptr. toate sediile

secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul (i) figurează cu bunuri (mobile/ imobile) impozabile si/sau (ii) are

obligația sa solicite înregistr. fiscala a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – Declarație de înregistrare fiscala/declarație de

mențiuni pentru sediile secundare) ca plătitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Lg.273/2006 privind finanțele publice locale.

(ii) În cazul ofertanţilor care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la

momentul prezentării precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs

ori a unui angajament de obținere a acestui document, cel mai târziu până la data semnării contractului, cu respectarea prevederilor

Legii nr. 571/2003 (pentru impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente) -

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do.”.(iii) În cazul în care în ţara de origine sau ţara în care este stabilit ofertantul/terţul

susţinător/subcontractantul nu se

emit doc. de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele doc. nu vizează toate sit. prevăzute la art. 164, 165, 166-(2), 167 şi 171

din Lg. nr. 98/2016, AC are obligaţia de a accepta o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi

legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative

sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.(iv) Se vor depune, odată cu DUAE: angajament

ferm al terț susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acord de subcontractare și/sau acord de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicit. de clarificări ptr. eventualele

inadvertențe de formă ale inf. cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, după

caz, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a PA. (v) Dacă este cazul, OE va transmite versiuni sau

traduceri ale doc. justificative in limba procedurii si anume română, însoțite de doc. originale sau copii legalizate ale acestora.Cerinţa

nr. 2.Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese.OE (OI, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător)

nu trebuie sa se afle in niciuna dintre sit. menționate la art. 59-60-Lg.98/2016, ref. la conflictul de interese, sub rezerva ca au fost

aplicate masuri mai puțin invazive de către AC (spre ex., înlocuirea persoanelor implicate in PA conf. art. 62-(3)-Lg.98/2016).

Numele persoanelor cu funcții de decizie în cadrul AC sau al furnizorului de serv. de achiziție implicate în PA: Borcean Felix-Cosmin;PrimarPasere Felician Ionel - viceprimarBogdea Constantin Florin – administrator public Bratu Ana – secretar general Preda Afilon

Marius -dir. Economic Jigoria – Oprea Liviu- dir. Directia strategii , dezvoltare , protectia mediului Bistrean Sanda-Ionela, Consilieri

locali. Bojin Simion, Boncia Natalia, Craciunescu Emanuela-Iconia, Cristescu Codruta-Corina, Corduneanu Marian, Curelea Dragos -

Constantin, Dascalu Valentin, Dragomir Cristescu - Eugen, Paica Simion, Ponetchi Maria, Purdescu Sebastian-Alin, Pasat Aurel,

Schinteie Petru, Sabadîș Ionel Adreian, Stefaroi Iulian-Vlad, Rafa Vasile-Iulian, Todorescu Lazar – consilieri locali.Comisia de evaluare

:Bogdea Constantin Florin - Administrator Public - Presedinte , Hamat Petru Sebastian - Consilier 1 Principal - Compartiment

Proiecte Programe - Manager Proiect - Membru , Jigoria Liviu Oprea - Director Directia Strategii, Dezvoltare Protectia Mediului -

Asistent Manager - Membru ,Sîrbu Marius - Consilier 1 Superior - Responsabil IT - Compartiment Informatizare - Membru ,

Schragner Daniela - Sef Serviciu Impozite si Taxe - Responsabil Financiar - Membru , Manda Aurelia Margineantu - Consilier

Superior - Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publica - Responsabil Achizitii - Membru , Peia Alin - Consilier juridic 1

principal - Compartiment Juridic si Contencios - Membru , Dornianu Mihaela Genoveva - Consilier Achizitii Principal -

Compartimentul Achizitii , licitatii, verificare plati - Membru fara drept de vot. Membrii Supleanti :Tutul Eugenia Amalia - Consilier

Superior - Sef Serviciu I.A.A.M. - Membru Supleant , Colta Marius Ioan - Consilier juridic Superior - Compartiment Juridic si

Contencios - Membru Supleant , Seitan Ernest Catalin - Consilier 1 Superior - Compartiment Informatizare - Membru Supleant

.Decl. pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terţ

susţinător / subcontractant, după caz, şi va fi prezentată de toţi participanţii odată cu depunerea DUAE şi a ofertei in SEAP.

Declaraţia va conţine informaţii aferente situaţiei lor. În decl. se precizează: (i) numele, prenumele şi funcţia deţinută de persoanele

cu funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul

autorităţii/entităţii contractante, precum şi a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor

implicate în procedură din partea acestuia din urmă, așa cum aceștia sunt precizați la cerința nr. 2; (ii) datele de identificare ale

membrilor consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau acționarilor ori asociaților semnificativi care

dețin cumulat mai mult de 10% din capitalul social al OE sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în

adunarea generală. Note generale cerința nr. 1, 1.1 și 2: (i) Situațiile de excludere se aplică tuturor OE implicați in PA – ofertanți/terți

susținători/subcontractori. (ii) AC exclude un OE, în orice moment al PA, în cazul în care ia la cunoștință că OE se află, având în

vedere acțiunile sau inacțiunile săvârșite înainte sau în cursul PA, în una dintre sit. prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Lg.98/2016,

de natură să atragă excluderea din PA. Cerinţa nr. 3.

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea operatorilor economici în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj) din Legea 98/2016.

OE (individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) trebuie să se încadreze în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj)

din Legea 98/2016.Decl. pe proprie răspundere privind încadrarea operatorilor economici în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj) din

Legea 98/2016

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii di... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generalaCifra de afaceri anuala generalaOfertantul (OE individual/asociere de OE/oricare membru al asocierii/terț susținător) trebuie sa dovedească o medie a cifrei deafaceri globală/generală (anuale) în domeniul de activitate al obiectului contractului pentru ultimele 3 (trei) exerciții financiareîncheiate, respectiv 2017, 2018, 2019 de cel puțin valoarea: 2.261.000 lei.Autoritatea Contractantă nu va lua în considerare cifra de afaceri pentru mai mult de 3 exerciții financiare încheiate.Cerința poate fi îndeplinită de ofertant ca și Operator Economic individual/asociere de Operatori Economici/oricare membru alasocierii/prin terț susținător.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cifra de afaceri anuala generala Ofertantul (OE individual/asociere de OE/oricare membru al asocierii/terț susținător) trebuie sa dovedească o medie a cifrei de afaceri globală/generală (anuale) în domeniul de activitate al obiectului contractului pentru ultimele 3 (trei) exerciții financiare încheiate, respectiv 2017, 2018, 2019 de cel puțin valoarea: 2.261.000 lei. Autoritatea Contractantă nu va lua în considerare cifra de afaceri pentru mai mult de 3 exerciții financiare încheiate. Cerința poate fi îndeplinită de ofertant ca și Operator Economic individual/asociere de Operatori Economici/oricare membru al asocierii/prin terț susținător. Modalitatea de indeplinire: Modalitate de demonstrare preliminară prin DUAE - Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016. Notă: (i) Au fost considerați ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2018, 2019 deoarece pot exista operatori economici/entități care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2021 (conf. art. 27 alin. (3) și (5) din Legea 82/1991). Astfel, spre ex., dacă OE și-a început exercițiul financiar în noiembrie 2020 acesta se va încheia în la sf. lunii noiembrie 2021, fapt care poate atrage riscul de a fi considerat ca și limitare a posibilității de a participa la procedura de atribuire; (ii) Domeniul de activitate al obiectului contractului: tehnologia informației și a comunicațiilor/TIC. (iii) Pentru calculul echivalenței/conversiei din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă se va aplica cursul mediu anual Lei (RON)/valută comunicat de BNR, pentru fiecare exercițiu financiar specific - sursa: (spre ex., EUR mediu (RON/EUR) 2017: 4,5681; 2018: 4,6535; 2019: 4,7452); (iv) Conf. art. 197-Lg. 98/2016, atunci când, la completarea DUAE, OE precizează că doc. justificative pentru afirmațiile și informațiile incluse în DUAE sunt disponibile în format electronic și indică URL-ul și codul de acces la informații, acesta nu trebuie să mai transmită, la solicitarea expresă a AC, doc. suport, ci doar să confirme AC că inf. sunt disponibile pentru a fi accesate și transferate de la adresa URL menționată de OE și incluse în arhiva electronică constituită la nivel de AC. Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării (pentru ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor) – documente relevante suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE - Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerințelor referitoare la situația economică și financiară, ca regulă generală, prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informații și documente suport, includ, dar nu se limitează la: a) situații financiare sau extrase din situațiile financiare („contul de profit și pierdere”), în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic; b) o declarație privind media cifrei de afaceri globală/generală (anuale) în domeniul de activitate al obiectului contractului pentru ultimele 3 (trei) exerciții financiare încheiate, respectiv 2017, 2018, 2019 a operatorului economic sau pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare disponibile în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic, în măsura în care informațiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile; c) în cazul în care, din motive obiective și justificate corespunzător, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informațiile și documentele prevăzute mai sus acesta poate prezenta/propune Autorității Contractante alte dovezi/documente echivalente pe care acesta le consideră ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri în domeniul de activitate al obiectului contractului (cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu) cu condiția ca Autoritatea Contractanta sa considere acele documente ca fiind adecvate (conf. art. 177, alin. (2) din Legea 98/2016) pentru procesul de calificare.Documentele solicitate se prezinta in original, copie legalizata sau copie însoțită de sintagma „conforma cu originalul” scanate și semnate electronic. Dacă este cazul, în situația documentelor justificative, OE va transmite versiuni sau traduceri ale acestora in limba procedurii si anume română, însoțite de doc. originale sau copii ale acestora scanate și semnate electronic; În cazul în care exista incertitudini în ceea ce privește îndeplinirea cerinței, AC are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine/de la nivel național.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractarePentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCriteriul/cerința de calificare referitoare la experiența similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul (Operator Economic individual/asociere de Operatori Economici/oricare membru al asocierii) face dovada/ documentează/probează că a realizat cu succes/în mod corespunzător, în cel mult ultimii 3 ani (calculați în sens invers prin raportare la data publicării anunțului de participare), una sau mai multe livrări/furnizări (proiect(e)/contract(e) sau parte de proiect(e)/de contract(e)) având ca obiect furnizare/livrare produse (similare sau superioare din punct de vedere al complexității şi/sau scopului) care au fost efectiv recepționate (cantitativ și calitativ) în valoare fără TVA de minim: 2.261.000 Lei/Ron.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiObligaţia prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme independente care atestă respectarea de către aceştia aanumitor standarde de asigurare a calităţii - Standard de asigurare a calității ISO 9001;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Mod. de demonstrare preliminară prin DUAE-Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime,Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE,rubrica "Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat".Nota O.E. participant la procedură, Ințelege și acceptă că, pe perioada evaluării,AC are dreptul de a se adresa beneficiarului activităților/produselor ce fac obiectul contractului/înțelegerii prezentat (a) drept experiență similară în cadrul DUAE, pentru confirmarea celor prezentate de operatorul economic în DUAE cu privire la cerința minima privind capacitatea tehnică și profesională. Pentru calculul echivalenței/conversiei contractelor/produselor similare furnizate (a căror valoare este exprimată în altă valută decât în Lei), din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă se va aplica cursul mediu anual Lei (RON)/valută comunicat de BNR, pentru fiecare an specific în care contractul respectiv a fost realizat/produsele au fost furnizate.Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării (pentru ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor) – documente relevante suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE La solicitarea expresă a AC și în aplicarea prevederilor art. 196-(2)-Lg. 98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (OE individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndepl. cerinței minime privind experiența similară prin prezentarea de doc. care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica "Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat". Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Proportia de subcontractare Informații privind subcontractanții (daca este cazul) - solicitat. În cazul în care părți din contractul ce urmează a fi atribuit vor fi îndeplinite de către unul sau mai mulți subcontractanți, ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care acesta urmează sa le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizează în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Informații privind asociații (daca este cazul) - solicitat. Informații privind terții susținători (daca este cazul) - solicitat. Modalitatea de indeplinire: Modalitate de demonstrare preliminară prin DUAE - (rubrică marcată în DUAE la momentul elaborării acestuia în etapa de planificare) Până la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, OE participanți vor prezenta DUAE completat în mod corespunzător de fiecare entitate participanta în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat, terț susținător) în Până la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, OE participanți vor prezenta DUAE completat în mod corespunzător de fiecare entitate participanta în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat, terț susținător) în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini cerințele/criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente, după caz: - angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia,- acordul/contractul de subcontractare;- acordul/contractul de asociere.Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Informații privind asociații (daca este cazul) Mod. de îndeplinire Se va prezenta: Acordul de asociere încheiat între operatorii economici care se asociază în vederea depunerii ofertei comune si a execuției contractului. Acordul de asociere se va prezenta până la data/termenul limita de depunere a ofertelor stabili...

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat pe primul loc/clasați pe primele x locuri (in cazul acordului-cadru semnat cu mai multi operatori economici), în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi: - certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 13485 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentul trebuie sa fie valabil la data prezentarii.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

-

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/12/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/12/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Bogdea Constantin - Florin, Hamat Petru, Jigoria Oprea Liviu, Sîrbu Marius, Schragner Daniela, Manda-Margineantu Aurelia, Peia Alin, Dornianu Mihaela Genoveva .

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin

trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de

fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 8 din Lg. 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Primaria Municipiului Caransebes
Postanschrift: Piata Revolutiei nr. 1 , Municipiul Caransebes, Cod Postal 325400, Romania,
Ort: Caransebes
Postleitzahl: 325400
Land: Rumänien
E-Mail: primaria.caransebes@gmail.com
Telefon: +40 0255514885
Fax: +40 0255514885
Internet-Adresse: www.primaria-caransebes.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/11/2021