Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 590307-2019

13/12/2019    S241    Byråer - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Italien-Parma: Stöd till enheten för bedömning och metodstöd för tillhandahållande av tjänster till Efsa avseende R kodning, programmering, ad hoc-rådgivning avseende programspråket R (buggfixande, konvergensfrågor som uppstår, kodoptimering)

2019/S 241-590307

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 220-538665)

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: Via Carlo Magno 1A
Ort: Parma
Nuts-kod: ITH52
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Upphandlarprofil: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till enheten för bedömning och metodstöd för tillhandahållande av tjänster till Efsa avseende R kodning, programmering, ad hoc-rådgivning avseende programspråket R (buggfixande, konvergensfrågor som uppstår, kodoptimering)

Referensnummer: OC/EFSA/AMU/2019/02
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Avsikten med upphandlingsförfarandet är att ingå ramavtal för fyra år med en uppdragstagare med syfte att fortsätta ‘R Services för EU-projekt (R4EU)’.

Specifika mål för kontraktet som ska upprättas till följd av föreliggande upphandlingsförfarande är följande:

— Utveckling av web-gränssnitt i R som kommer att placeras i en värdplattforms-app för blank proxyserver,

— supportledning och underhåll av den blanka proxyservern i EFSA molnets infrastruktur,

— uppdatering av R-kunskap,

— ad hoc-rådgivning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/12/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 220-538665

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.14)
Plats där texten ska ändras: Kompletterande information
I stället för:

Förfrågningsunderlaget, avsnitt 2.6 tilldelningskriterier, fallstudie 2

Ska det stå:

Kompletterande information till förfrågningsunderlaget, avsnitt 2.6 tilldelningskriterier, fallstudie 2

"Systemkrav för att tillhandahålla ett anbud i e-inlämningsplattformen" plus systemkravstabellen.”

VII.2)Övriga upplysningar: