Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 590328-2019

13/12/2019    S241

Belgien-Bruxelles: Kontrakt vedrørende netværksaktiviteter til støtte for den fælles landbrugspolitik

2019/S 241-590328

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: Rue de la Loi 130
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Directorate General Agriculture and Rural Development
E-mail: AGRI-CAPNet@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt vedrørende netværksaktiviteter til støtte for den fælles landbrugspolitik

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens genstand er levering af teknisk bistand til Europa-Kommissionen under forberedelse og gennemførelse af netværksaktiviteter til støtte for den fælles landbrugspolitik i programperioden 2021-2027.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens formål er lettelse af netværksaktiviteter — i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af støtte til den fælles landbrugspolitik og vidensudveksling mellem nationale netværk, organisationer og forvaltninger på området for landbrug og udvikling af landdistrikter. Netværksaktiviteterne skal målrettes mod: forøgelse af interessenters inddragelse; ledsagelse af medlemsstater i forbindelse med overgangen til en resultatbaseret leveringsmodel samt fremme af erfaringsudveksling og resultatformidling.

Relaterede aktiviteter vil kunne omfatte:

— indsamling, analyse og formidling af information om landbrug og udvikling af landdistrikter

— bidrag til kapacitetsopbygning i medlemsstaters forvaltninger

— lettelse af erfaringsudveksling mellem interessenter og »peer to peer«-uddannelse.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens formål er lettelse af netværksaktiviteter — i forbindelse med innovation og vidensudveksling på området for landbrug og udvikling af landdistrikter — mellem landbrugere, skovbrugere, forskere, konsulenter, nationale netværk, organisationer, administrationer og andre aktører på innovationsområdet. Netværksaktiviteterne skal fokusere på støtte til udformning og gennemførelse af den fælles landbrugspolitik med henblik på fremme af innovation, vidensdeling og digitalisering inden for landbrug og i landdistrikter samt sigte mod tilvejebringelse af input til og udnyttelse af Horisont Europas forsknings- og innovationsaktiviteter.

Relaterede aktiviteter vil kunne omfatte:

— indsamling og formidling af oplysninger og gode praksisser

— oprettelse af onlineplatforme, fora og planlægning af arrangementer til lettelse af erfaringsudvekslinger mellem FoI-interessenter og peer-to-peer-undervisning såvel som input til Horisont Europa-programmering

— indsamling af oplysninger og lettelse af netværksaktiviteter hos operationelle grupper inden for det europæiske innovationspartnerskab, forsknings- og innovationsprojekter finansieret under Horisont Europa samt andre innovationsprojekter med multiple aktører.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens formål er levering, navnlig til Kommissionen og medlemsstaterne, af støtte til præstationsmålinger og analyse af den fælles landbrugspolitik efter 2020.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens formål er levering af logistisk støtte til aktiviteterne under de andre ovenfornævnte partier. Dette vil kunne omfatte: levering af generelle oplysninger på forespørgsler og til besøgende, tilrådighedsstillelse af kontorarealer til receptionsområde og ekspertmøder i Bruxelles, logistik i forbindelse med arrangementer, oprettelse og drift af støtte til netværkets kommunikationsaktiviteter (websted, overordnet visuel identitet, sociale medier, nyhedsblade, redaktionel kommunikationsstøtte og oversættelse af kommunikationsmateriale).

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/03/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tjenesteydere, der ønsker at deltage, bedes om ikke at indsende anmodninger om yderligere oplysninger, idet disse oplysninger udelukkende vil fremgå af udbudsspecifikationerne sammen med offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen. Tildelingen af kontrakterne er underlagt Kommissionens godkendelse af finansieringsafgørelsen for samme aktiviteter.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2019